incassobureau Den Haag

Vergelijk prijzen van meerdere incassobureaus
Vergelijk via onze site op eenvoudige wijze meerdere incassobureaus en deurwaarders

Incassobureau Den Haag

U zoekt naar een deurwaarder, gerechtsdeurwaarder of incassobureau in de regio Den Haag? Vergelijk ze gratis en vrijblijvend via Incassobureau Pro Den Haag. De incassospecialisten uit ons uitgebreide netwerk nemen graag uw incasso en/of debiteurenbeheer voor hun rekening. Vraag nu eenvoudig prijsopgaven aan en ontvang spoedig offertes van incassobedrijven.

Werkwijze van een incassobureau

Het is niet zomaar mogelijk om een incassobureau in te schakelen. Uw situatie zal aan diverse voorwaarden moeten voldoen. Zo moet het om een factuur gaan die meer dan een maand niet is betaald, terwijl u wel al een aanmaning of herinnering heeft verstuurd. Een specialist van ons incassobureau in Den Haag zal daarom altijd eerst samen met u kijken naar de situatie en mogelijke oplossingen. Indien nodig dan zal een incassoprocedure worden gestart. Wij informeren u hier graag over.

Voor bedrijven en particulieren

Het starten van een incassotraject is nooit alleen voorbehouden aan bedrijven, ook particulieren kunnen een incasso aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u de verhuurder bent van een studentenwoning, of wanneer een kennis een achterstallige lening niet heeft betaald. Dit moet u dan wel kunnen bewijzen met een contract of schriftelijke afspraak. Wilt u als bedrijf zich helemaal geen zorgen meer maken over het factureren? Schakel ons incassobureau uit Den Haag dan in voor het debiteurenbeheer. Wij garanderen een snelle en vakkundige hulp.

Hoe verloopt het incassotraject?

Een incassotraject kan uit maximaal drie fasen bestaan. In de eerste fase wordt door het incassobureau nog eens een aanmaning verstuurd naar de schuldenaar, en een herinnering per mail of telefoon. Als er geen reactie komt, dan zal de buitengerechtelijke (minnelijke) incasso worden gestart. In deze fase mag het incassobureau uit Den Haag incassokosten rekenen, die bovenop de bestaande schuld komt. Een derde fase is de gerechtelijke procedure. Dit houdt onder andere de inzet van een deurwaarder en de uitspraak van de rechter in.

Kosteloos adviesgesprek

Debiteuren die langer dan afgesproken ‘debiteuren’ blijven, zijn erg vervelend voor u als ondernemer. Zeker ten tijde van een economische dip wilt u dergelijke kwesties zo snel mogelijk oplost zien. De experts van Incassobureau Pro Den Haag zorgen daarvoor. Wij hanteren geen hoge tarieven, maar een no cure, no pay regeling. U kunt het aanbod kosteloos vergelijken. Vul daarvoor hier rechts het contactformulier in.

Offertes aanvragen

U ontvangt maximaal 5 offertes

Ik beschik over schriftelijk bewijs van de vordering: (*)


Ik heb de debiteur reeds een herinnering gestuurd: (*) 
 
“Sinds kort handelt een deurwaarder uit Den Haag onze incasso zaken af. Een hele verlichting. Omdat we geen hoge rekeningen wilden, vroegen we offertes aan via Incassobureau Pro. Zo vonden we kosteloos een geschikte partner, tegen een no cure, no pay regeling.” F. Van Oord – Den Haag.
 
 
 
gerechtelijke incasso

Gerechtelijke en minnelijke incasso

Er bestaat dus een gerechtelijke en een buitengerechtelijke incasso. Hoewel er altijd gestart wordt met de minnelijke procedure, komt het vaak voor dat hier ook een gerechtelijk proces achteraan komt. Het verschil tussen beide procedures is de tussenkomst van een rechter en daarmee een deurwaarder, beslaglegging en eventueel zelfs loonbeslag. Daarnaast kan bij de gerechtelijke procedure ook een deel van de kosten op rekening van de schuldeiser komen, en is de kans op een verminderde klantrelatie hoger. Het is daarom altijd een optie om geen gerechtelijk incassotraject te starten.

gerechtsdeurwaarder Den Haag

Focus op rendement

Bij ons incassobureau in Den Haag focussen wij ons voortdurend op rendement. Het draait naast het financieel rendement om het sociaal rendement. Deze focus op rendement betekent dat wij altijd pogen om bij de minnelijke incasso te blijven en zo de incassokosten te beperken. De focus op sociaal rendement gaat over het behoud van klantenrelaties en het voorkomen van de noodzaak tot de dwangmiddelen van een deurwaarder of schuldsanering. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Wij informeren u graag.

 

Gerechtsdeurwaarder Den Haag

Heeft u baat bij een deurwaarder, of toch een gerechtsdeurwaarder? Hiertussen zit namelijk een belangrijk verschil. Een gerechtsdeurwaarder beschikt over de inzet van juridische maatregelen, een deurwaarder niet. Simpel gesteld voert een gerechtsdeurwaarder de wet uit en is hij/zij een openbare ambtenaar.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Een kleine negentig procent van de rekeningen wordt door debiteuren op tijd betaald, zo blijkt uit onderzoek. Ook in Den Haag. Het overige gedeelte kan uw incassospecialist van Incassobureau Pro veiligstellen. Dit door zorgvuldig debiteurenbeheer, waarbij uw band met de klant hoog in het vaandel staat.

 


 
no cure no pay Den Haag

No cure, no pay

Aangezien wij als incassobureau begrijpen dat u graag zeker wilt zijn van het effect van onze werkzaamheden voordat u betaalt, werken wij volgens een no cure no pay principe. Dit betekent dat u ons pas hoeft te betalen voor de geleverde diensten inclusief de inzet van een gerechtsdeurwaarder zodra deze ook daadwerkelijk resultaat hebben geboden. Daarbij komt dat het soms mogelijk is om de incassokosten op de schuldenaar te verhalen. Wij geven u graag meer informatie over het no cure no pay principe.

debiteurenbeheer Den Haag

Debiteurenbeheer

Uit onderzoek is gebleken dat veel midden- en kleinbedrijven moeite hebben met het afronden van de financiële zaken en het bijhouden van het klantenbestand. Dit gaat ten koste van het eigenlijke werk dat men zou willen doen. Een aantal van onze medewerkers uit Den Haag heeft zich daarom gespecialiseerd in debiteurenbeheer. Dit betekent dat zij voor u de facturen versturen, de betalingen bijhouden en het klantenbestand up to date houden. Dit alles tegen aantrekkelijke prijzen. Wij helpen u met alle plezier.

 

Wet incasso kosten (WIK)

De Wet Incasso Kosten is een wet waarin de regels en voorwaarden van een incassobureau werden vastgelegd. Zo staat hier onder andere in hoeveel incassokosten men mag rekenen, en bij welk bedrag dit verandert. Een voorbeeld is dat bij de eerste €2500,- van de gevorderde hoofdsom 15% aan incassokosten mag worden gerekend. Bij de volgende €2500,- is dit een percentage van 10% en dit bedrag daalt steeds verder. Bent u benieuwd naar de hele wetgeving? De WIK staat op diverse websites.

Loonbeslag

Een deurwaarder beschikt over diverse dwangmiddelen waarmee hij de schuldenaar tot betalen kan aanmanen. Eén daarvan is het loonbeslag. Het woord zegt het al: het loonbeslag betekent dat de deurwaarder bij de werkgever of uitkerende instantie van de schuldenaar het salaris of de uitkering kan opvragen, zodat hiermee al een deel van de schuld kan worden betaald. Het loonbeslag kan zolang duren als nodig is, en kan zowel executoriaal als conservatoir worden uitgevoerd. Meer weten? Wij informeren u graag.

 


Beslaglegging inboedel

Een tweede dwangmiddel van de deurwaarder of gerechtsdeurwaarder uit Den Haag is de beslaglegging op de inboedel. Veel mensen denken dat deze beslaglegging wordt beperkt tot vervoersmiddelen en elektronische apparaten. Dat ligt echter anders. De enige zaken die men niet in beslag mag nemen zijn bedden en beddengoed, de kleren die de schuldenaar (en eventuele gezinsleden) aan heeft en genoeg eten en drinken voor een maand. De regels voor de beslaglegging liggen sinds 1838 vast.

Beslagvrije voet

Een derde term die wij hier graag willen toelichten is de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bedrag waar de schuldenaar recht op heeft om de huur te betalen, ziektekostenverzekering en het levensonderhoud. De beslagvrije voet wordt bepaald door diverse factoren zoals de burgerlijke staat en het inkomen van een levenspartner. De deurwaarder zal hiervoor onder andere een vragenlijst geven aan de werkgever of uitkerende instantie die deze naar waarheid moet beantwoorden of anders kans maakt op een boete of zelfs schuldovername.

wet incasso kosten
 

Klanten over Incassobureau Pro

Wilma de Boer

Ik verhuur diverse woningen en er waren enkele huurders met meerdere maanden huurachterstand. Via internet deze website gevonden en overgegaan tot actie. De incasso opdrachten zijn goed en snel afgehandeld. Goede communicatie en een duidelijk strijdplan.

Ruud Storm

Ik heb het debiteurenbeheer van mijn bedrijf ondergebracht bij Incassobureau Pro. In samenspraak een deel van mijn taken uit handen gegeven. Ik heb nu meer tijd voor belangrijke zaken. De wekelijkse terugkoppeling vind ik erg prettig, ik zou deze dienst zeker bij anderen aanbevelen!

Saskia Peeters

Ik zat een beetje in een lastig parket omdat sommige van mijn klanten niet op tijd betaalden. Aan de andere kant is mijn bedrijf afhankelijk van deze klanten, om de goede klantrelatie in stand te houden heb ik via deze website een incassobureau ingeschakeld.

 
 


juridische incasso Den Haag

Wat zijn wanbetalers?

Maakt een persoon of bedrijf gebruik van uw dienst of product zonder daarvoor een betaling te doen? Dan bestempelt men ze als een wanbetaler. Dat geldt ook als de betaling langer dan zes maand op zich laat wachten. Er bestaan diverse redenen waarom een wanbetaler niet betaalt. Denk aan financiële problemen, laksheid of zelfs fraude. Bij fraude is het van belang dat u aangifte doet bij de politie. Is er geen sprake van fraude? Dan kunt u een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat inschakelen.

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een soort officiële betalingsherinnering waarin de schuldeiser de schuldenaar verzoekt om de openstaande factuur te betalen. De eerste aanmaning heeft veelal een vriendelijke toon, aangezien het een foutje kan zijn dat de betaling nog niet is voldaan. Dit is ook beter voor de relatie met de desbetreffende klant. De daaropvolgende aanmaning is strenger en bevat vaak een waarschuwing dat bij het uitblijven van betaling de incassokosten in rekening worden gebracht. Deze waarschuwing is wettelijk verplicht, voordat men incassokosten mag rekenen.

 

Wat is een vordering?

Een vordering is een algemene term die wordt gebruikt als iemand, of een bedrijf iets opeist van een ander. Dit is vaak het geval als een bedrijf een dienst of product heeft geleverd, maar de betaling niet wordt voldaan. In het bedrijfsleven gebruikt men hiervoor vaak de term ‘openstaande factuur’. In deze factuur staat dat de schuldeiser nog een bepaalde vergoeding krijgt van de debiteur. Een vordering is dus een schuld. Naast een financiële schuld kan het ook om goederen draaien.

Wat zijn incassokosten?

Als iemand uw factuur niet betaalt, dan moet u in actie komen. Hiervoor moet u vaak kosten maken, aangezien u een incassobureau gaat inschakelen. Deze kosten noemt men incassokosten. Deze administratiekosten worden doorberekend aan de schuldenaar. Er is een wettelijke minimum en maximum, respectievelijk €40,- en €6775,-. De kosten variëren van 0,5% tot en met 15% van het totaalbedrag. Veel mensen zien deze kosten als een soort boetesysteem, maar het zijn daadwerkelijk kosten die gemaakt worden om de vordering te incasseren.

 

Wat is een buitengerechtelijke incasso?

Dit is in feite het voortraject. De juridische incasso is nog niet aan de orde, maar er wordt wel een incassobureau ingeschakeld. Met buitengerechtelijke incasso bedoelt men dus alle activiteiten om de vordering te incasseren, zonder dat er een rechter aan bod komt. Het incassobureau heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar zorgt middels telefonisch contact en aanmaningen ervoor dat de klant gaat betalen. Ook mag het incassobureau uit Den Haag incassokosten bij de schuldenaar in rekening brengen. Dit zorgt er vaak voor dat de wanbetaler alsnog betaald.

Wat is een juridische incasso?

Een juridische incasso is in feite de juridische fase. Voordat de wanbetaler de dagvaarding kan verwachten krijgt hij/zij nog de laatste kans om te betalen. Gebeurt er niets? Dan krijgt de debiteur binnenkort een dagvaarding van de deurwaarder. Dit is een officiële mededeling dat de rechtbank wordt ingeschakeld om de vordering te incasseren. Hierbij komen er eventueel drastische maatregelen aan bod. Denk aan de beslaglegging op de inboedel of het loonbeslag. Zo realiseert men toch nog de betaling.

 

Onze missie

Incassobureau Pro is een landelijk opererend netwerk van ervaren gerechtsdeurwaarders en incassokantoren met een opvallend hoog rendement. Door onze omvang en expertise garanderen wij een hoogwaardige maar persoonlijke dienstverlening.
Incassobureau offerte Den Haag

Onze werkwijze

De meeste bedrijven uit Den Haag komen bij ons terecht omdat er diensten of goederen zijn geleverd maar er niet wordt betaald, ondanks dat er meerdere sommaties zijn verstuurd. Op zo’n moment is het zaak om adequaat te handelen en is het verstandig om een incassobureau in te schakelen. In de onderstaande drie stappen leest u wat u van onze dienstverlening mag verwachten.

  • 1. Vraag een gratis en zonder verplichtingen een offerte aan door het contactformulier op deze pagina in te vullen. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
  • 2. Vergelijk incassobureaus. Na uw aanvraag regelen wij de verdere afhandeling, u ontvangt spoedig diverse aanbiedingen van incasso experts uit Den Haag en omgeving.
  • 3. Een keuze maken. Kies de beste aanbieding en bespaar tot 35% op uw investering. Na uw goedkeuring nemen wij het incassotraject u volledig uit handen.
  • 4. Vrijblijvend meerdere offertes aanvragen!
Is de aanbieding niet naar tevredenheid? Dan bent u vrij om te doen en te laten wat u wilt met de offertes. De service is geheel kosteloos en vrijblijvend.
 

Landelijk netwerk

Incassobureau Pro bestaat uit een netwerk van diverse erkende incassobureaus door het gehele land. Dit biedt u het voordeel dat wij al uw incassozaken uit handen kunnen nemen. Wij hebben ons netwerk in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid met gerenommeerde en bevlogen incassospecialisten. Wij hebben meer dan 300 locaties door het gehele land, inclusief Den Haag. Hierdoor bevinden wij ons dus altijd bij u in de buurt, in iedere provincie staat ons team voor u klaar.

Vestigingen

Een van de redenen waarom wij u snel van dienst zijn is dat wij actief zijn vanaf meer dan 300 vestigingen door het gehele land. Wij zijn actief in de gehele provincie, inclusief in Den Haag. Onderstaand een overzicht van de plaatsen bij u uit de provincie waar de gelieerde incasso specialist de meeste opdrachten uitvoert.

 
Alphen ad Rijn | Barendrecht | Capelle ad IJssel | Delft | Den Haag | Dordrecht | Gouda | Hellevoetsluis | Katwijk | Leiden | Ridderkerk | Rijswijk | Rotterdam | Schiedam | Spijkenisse | Vlaardingen

Comments are closed.