Aanmaning versturen?

Schakel een incassobureau in!

Aanmaning

Normaal gesproken verstuurt u na het leveren van een dienst of product een factuur. Meestal wordt de factuur binnen de gestelde tijd betaald. Het komt echter ook regelmatig voor dat één van uw klanten in gebreke blijft, wat betekent dat de factuur niet (op tijd) wordt betaald. Door een herinnering- of aanmaningsbrief naar de desbetreffende debiteur te versturen, kunt u deze aangeven dat de betalingstermijn verstreken is. Op zoek naar een incassobureau?

Start gratis offerteaanvraag!

Een incassobureau helpt om op de juiste manier een herinnering of aanmaning te versturen. Tevens kunnen zij voor u de volledige afhandeling verzorgen. Een voorbeeld hiervan is het opstarten van een incassoproces, of zelfs het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder.

Wanneer een herinnering sturen?

Heeft u aan een klant diensten geleverd, maar blijft de betaling achterwege? Dan is het gebruikelijk om eerst een herinnering te versturen. Wij raden u aan om in een dergelijk geval niet te vermelden dat het om een eerste herinnering gaat (de klant zal dan wachten op een tweede), maar wel duidelijk te maken dat u het liefst per direct het bedrag op uw rekening verwacht. Maak gratis gebruik van de dienstverlening en ontvang persoonlijk advies.

Stel in de brief een ultimatum (zie voorbeeld), en zorg ervoor dat u niet opdringerig, maar wel doelgericht overkomt. Een voorbeeld van de tekst in zo’n brief is deze:

Uit onze administratie is gebleken dat u tot op heden nog niet voldaan heeft aan de betaling van de volgende factuur/facturen. De betalingstermijn hiervan is verstreken op (datum) jongstleden. Wij verzoeken u dringend doch vriendelijk alsnog het aan ons verschuldigde bedrag over te maken, binnen 5 – 14 dagen (keuze) na verzending van deze brief.

Met hartelijke groet,
(bedrijfsnaam)

Wanneer verstuur ik een aanmaning?

In de meeste gevallen zult u niet een tweede herinneringsbrief naar uw klant versturen. Alleen wanneer het een heel goede, en meestal betalende klant betreft is dit aan te raden. Wanneer de vordering ook na de (tweede) herinneringsbrief uitblijft, dan is het tijd een aanmaning te versturen.

Een aanmaning heeft dwingender kenmerken dan een herinneringsnota. Met een aanmaningsbrief maakt u uw cliënt duidelijk dat dit de laatste mogelijkheid is tot een standaard afrekening, voordat u een incassobureau inschakelt voor een dwangmatige betaling. Door een aanmaning verplicht u de klant binnen een korte tijd te betalen, vaak binnen enkele dagen. De aanmaningsbrief moet u dan ook aangetekend versturen, opdat zeker is dat de debiteur hem ontvangen heeft. Kijk naar onze voorbeeldbrief om een idee te krijgen van een dergelijke aanmaningsbrief.


Vind een erkend en professioneel incassobureau!

Maak gratis gebruik van de dienstverlening.


Wanneer een incassobureau inschakelen?

Het is mogelijk om vanaf de eerste wanbetaling een incassobureau in te schakelen. Het bureau kan u dan assisteren bij het schrijven van zowel herinneringen als een aanmaningsbrief.

Tevens zal elk incassobureau menig voorbeeldbrief hebben liggen, die u daarvoor als basis kunt gebruiken.

De meeste partijen kiezen er echter voor om pas een incassobureau in te schakelen wanneer zij de aanmaning al verstuurd hebben. Het bureau zal u in ieder geval adviseren om de verplichtingen die u aan de debiteur heeft op te schorten, en tevens in overleg het incassoproces opstarten.

Laat u zich goed adviseren

Het slagingspercentage voor oninbare rekeningen is bij een incassobureau een stuk hoger. Als u een aanmaning verstuurd vanuit ons bureau dan heeft u gegarandeerd meer succes. Mocht het toch ook niet lukken via een incassobureau dan kost u dit niets.

De meeste incassobureaus werken met het no-cure-no-pay beleid. Wat betekent dat u pas betaalt, wanneer wij de openstaande rekeningen voor u hebben geïnd. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag een vrijblijvende offerte aan voor het versturen van een aanmaning bij een incassobureau.

Voorbeelden van een herinnering of een aanmaning

Kijk bovendien hier onder naar onze voorbeeldbrieven. Met een dergelijk voorbeeld zal u snel een professionele aanmaningsbrief vormen, waarmee u de klant bereikt.

Inschakelen Incassobureau Pro

Voorbeeldbrief herinnering


Bedrijfsnaam debiteur:
T.a.v. de administratie
Adres:

(twee witregels)

Betreft: Betalingsherinnering
Kenmerk:
Uw kenmerk:
Datum:

(twee witregels)

Geachte klant,

Uit onze administratie is gebleken dat u tot op heden nog niet voldaan heeft aan de betaling van de volgende factuur/facturen. De betalingstermijn hiervan is verstreken op (datum) jongstleden.

Factuurnummer(s)
Factuurdatum:
Vervaldatum:
Bedrag:

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend alsnog het aan ons verschuldigde bedrag over te maken, binnen 5 – 14 dagen (keuze) na verzending van deze brief.
Dit kan op rekeningnummer (invullen), ten name van (invullen), te (invullen). Onder vermelding van het factuurnummer en het kenmerk.
Heeft u inmiddels aan de betaling voldaan, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met hartelijke groet,
(bedrijfsnaam)Voorbeeldbrief Betalingsherinnering


Op zoek naar een incassobureau?

Vraag gratis offertes aan en vind de beste deurwaarder bij u in de buurt.


Voorbeeldbrief aanmaning


Debiteur (bedrijfsnaam, of volledige naam)
T.a.v de administratie
Adres

(twee witregels)

Herinnering vooraf verstuurd naar : (e-mail / adres / fax)

(twee witregels)

Betreft: Aanmaning
Kenmerk:
Uw kenmerk:
Datum:

(twee witregels)

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben geconstateerd dat u tot op heden in gebreke bent gebleven met de betaling van de onderstaande factuur/facturen. Wij hebben u hiervoor op (datum) een betalingsherinnering toegestuurd. Betaling is echter tot op heden uitgebleven. Het gaat om de volgende factuur/facturen:

Factuurnummer:
Factuurdatum:
Vervaldatum:
Bedrag:

Wij verzoeken u dringend om binnen 3 tot 7 dagen (hieruit keuze maken) het bedrag over te maken naar het volgende bankrekeningnummer: (invullen), ten name van: (invullen) te (invullen). Vermeld hierbij de / het bovenstaande factuurnummer(s).

Mocht u binnen de vermelde betalingstermijn de betaling niet hebben afgerond, dan zien wij onszelf genoodzaakt juridische vervolgstappen in samenwerking met een incassobureau uit te voeren. U zult dan niet alleen het initiële bedrag aan ons verschuldigd zijn, maar tevens zullen wij dan aanspraak maken op een vergoeding van rente en gemaakte incassokosten.

Wij gaan er echter vanuit dat u binnen de gestelde termijn het vermelde bedrag overmaakt, opdat u aan uw financiële verplicht heeft voldaan.
Heeft u inmiddels betaald, en ontvangt u toch deze brief, dan mag u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met hartelijke groet,
(bedrijfsnaam)
Aanmaning voorbeeldbrief

Incasso starten

Gratis incasso tarieven vergelijken?

Vergelijk gratis offertes van incassobureaus uit de regio en kies!