dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren

Elk bedrijf dat goederen of diensten levert aan een afnemer, waarbij deze op termijn betaalt heeft te maken met debiteuren en debiteurenvorderingen in de boeken. Het bedrijf stuurt de afnemers een factuur na de geleverde diensten, welke betaald moet worden binnen een gestelde betalingstermijn. Het komt echter vaak voor dat afnemers te laat of niet betalen. Wanneer blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat de afnemer het bedrag nog zal nakomen spreekt men van wanbetalers of dubieuze debiteuren: vorderingen waarbij de ontvangst van gelden onzeker is geworden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de voorziening van dubieuze debiteuren, en de BTW regeling die hierop van toepassing is en hoe u deze vorm van debiteurenbeheer in de boeken zet. Heeft u na het lezen van de pagina nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Journaalpost voorziening dubieuze debiteuren

Heeft u als bedrijf te maken met vele debiteuren, dan is het verstandig om een voorziening dubieuze debiteuren op te zetten. Een dergelijke voorziening binnen het debiteurenbeheer is een bedrag dat u apart zet, in het geval deze situatie zich voordoet. Voorzieningen vallen meestal onder de passivazijde van de balans, in het geval van dubieuze debiteuren staan zij echter onder het activum. Moet u uit een voorziening geld opnemen, dan wordt de journaalpost als volgt aangegeven:

  • Voorziening oninbare debiteuren (excl. bedrag)
  • Vordering BTW
  • Aan debiteuren (incl. bedrag)

Wilt u graag dat de voorziening van dubieuze debiteuren als aparte journaalpost in de saldibalans van het debiteurenbeheer wordt aangegeven? Maak dan een extra boeking in het grootboek, waarbij u uiteindelijk het totale bedrag aan afschrijvingen van de voorziening in de boeken kunt aantonen.

BTW regeling

Elke keer als een factuur wordt verstuurd, betaalt het verantwoordelijke bedrijf hierover de BTW direct aangeven en tevens betalen. Wanneer de klant de factuur niet of gedeeltelijk voldoet, dan is het mogelijk om de BTW (gedeeltelijk) terug te vragen. U kunt de BTW alleen terugvragen wanneer het absoluut zeker is dat u debiteuren de factuur niet meer kunnen betalen. Dit toont u aan bij het belastingkantoor door deze binnen een maand na de vastgestelde betalingsperiode een brief te sturen. Bij deze brief voegt u de gegevens die aantonen dat de klant inderdaad niet betaald heeft, en niet meer kan betalen. Dit bewijs kan onder andere een faillietverklaring zijn. Een speciale situatie vindt plaats wanneer u een factuurovereenkomst heeft afgesloten. In dit geval neemt een andere ondernemer uw vordering over. In het geval van dubieuze debiteuren kunt u deze factoor machtigen om de BTW terug te vragen.


Indien u gebruik maakt van de dienstverlening van Incassobureau Pro bent u verzekerd van erkende bedrijven die hoogwaardig werk leveren!

Vrijblijvende offerte

Hebt u vragen over het debiteurenbeheer ten aanzien van dubieuze debiteuren? Hebt u een vraag over hoe u een dubieuze debiteur het beste in de boeken kunt zetten? Of wilt u weten hoeveel BTW u terug mag vragen in een specifieke situatie? Wij helpen u graag met uw debiteurenbeheer, en beantwoorden uw hulpvraag met alle plezier. Wilt u een professional inzetten voor het nakijken van uw boeken of het afhandelen van de regeling van een debiteur voorziening? Neem dan snel contact met ons op via het contactformulier. Desgewenst sturen wij u tevens een vrijblijvende offerte toe.


Gratis offerte