Kosten incassobureau

Wat kost een incassobureau?

Wanneer een schuldeiser tijdens een juridisch incasso traject een incassobureau in de arm neemt, zullen hier enige kosten aan verbonden zijn. Deze kunnen, indien mogelijk, op de debiteur verhaald worden. Dit betreft dan de kosten die voor het plaatsvinden van de gerechtelijke procedure worden gemaakt. Hieronder vallen onder meer administratiekosten, incassokosten en informatiekosten, die elk in rekening kunnen worden gebracht door het incassobureau, de deurwaarder of de schuldeiser. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de geclaimde kosten daadwerkelijk door de schuldenaar voldaan moeten worden.

Administratiekosten

De administratiekosten zijn de prijzen verbonden aan het versturen van een aanmaning. Dit is te vergelijken met aanmaningskosten na het verzuimen van betaling van de rekening van een computerreparatie of iets dergelijks. Zo’n kostenpost loopt per aanmaning op en de kosten samen kunnen eventueel cumulatief verschuldigd zijn. Wanneer de schuldeiser een incassobureau in de hand neemt moeten administratiekosten theoretisch onderdeel vormen van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. In de praktijk worden deze echter regelmatig apart afgerekend.

Incassokosten

Het kost daarnaast redelijk wat geld om de debiteur tot betaling te manen voordat een juridisch incasso proces is gestart. Deze kostenpost wordt ook wel aangeduid met de term incassokosten of buitengerechtelijke kosten. Incassokosten kunnen gemaakt zijn door een incassobureau of deurwaarder, alsmede door de schuldeiser. De rechter bepaald naar aanleiding van de Rapport Voorwerk II richtlijn of de schuldenaar daadwerkelijk aan de kosten moet voldoen, of dat deze (deels) kwijtgescholden worden. Onder de buitengerechtelijke incassokosten mag men ook het geldbedrag rekenen dat een deurwaarder of incassobureau kwijt is aan het opzetten van een dossier. Dit zijn onder meer kantoorkosten zoals porto- en kopieerkosten.

Informatiekosten

Tot slot kan een incassobedrijf leges, ook wel informatiekosten genoemd, in rekening brengen. Dit zijn de kosten die men kwijt is aan het verkrijgen van officiële geschriften, zoals een afschrift uit de gemeentelijke administratie. Over het algemeen kost het aanvragen van een dergelijk geschrift een klein bedrag, echter deze kunnen flink oplopen. Met het betalen van leges moet wel goed worden nagegaan of een incassobureau deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. De gemeente is namelijk niet officieel bevoegd informatie aan incassobureaus te verstrekken, wanneer niet aan verscheidene eisen is voldaan. Deurwaarders daarentegen hebben wel het recht informatie uit de basisadministratie te ontvangen.


No cure no pay

Bij de meeste incassobureaus wordt er gewerkt op basis van een no cure no pay methode. Hierbij stelt men dat wanneer er geen oplossing voor het probleem komt, de schuldeiser de gemaakte kosten niet hoeft te betalen. De dienstverlener, in dit geval het incassobureau, wordt alleen betaald als het werk tot een goed einde is volbracht. De overige (redelijke) kosten kunnen verhaald worden bij de schuldenaar, hierbij wordt het werk van het incassobureau deels gedekt. Deze kosten mogen volgens het NVIO niet meer dan 15% van het schuldbedrag aan kosten beslaan. Hierbij wordt vereist dat er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt die verhaald kunnen worden, en dat minimaal twee aanmaningen voor het eigenlijke schuldbedrag aan de debiteur zijn verstuurd. Als de factuur is geïncasseerd, betaalt de schuldeiser vaak een deel van de behandelingskosten, of uurloon van het incassobureau. Tevens is het mogelijk om een volledig gratis incasso procedure te volgen.

Dit kost een incassobureau

Wanneer we het bovenstaande samenvatten, dan zien we dat het incassobureau in de meeste gevallen de schuldeiser weinig tot niets kost. Door de methode van no cure no pay zijn incassobureaus zelf verantwoordelijk voor het tot een goed einde brengen van de zaak. Mocht de zaak tot een goed einde zijn volbracht dan kost de zaak de schuldenaar geld, evenals in sommige gevallen de schuldeiser. Blijft het proces onvoltooid, dan kost het de schuldeiser nog niets, omdat het incassobureau de gemaakte kosten op zich neemt. Een incassobedrijf kost daarom voor de schuldeiser weinig, en afhankelijk van de gewerkte periode en het resultaat kost het incassobedrijf zichzelf dan wel de debiteur geld. Om de te verwachten kosten te bereken, kan men over het algemeen het beste contact opnemen met een incassobureau. Zij zullen u van de benodigde informatie voorzien.

Geef wanbetalers geen kans en doe je voordeel met de bovenstaande tips. Professionele hulp nodig van een incassobureau? Neem dan eens contact met ons op!

Landelijk netwerk van incassobureaus

Een van de voordelen van Incassobureau Pro is dat wij samenwerken met meerdere incassospecialisten door het gehele land. Hierdoor bevinden wij ons altijd bij u in de buurt. Onderstaand een overzicht van enkele steden in Nederland waar wij recentelijk opdrachten hebben uitgevoerd. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan eens geheel vrijblijvend een offerte aan!

Alkmaar | Almelo | Amstelveen | Delft | Den Bosch | Deventer | Leiden | Maastricht | Spijkenisse | Schiedam | Zoetermeer | Zwolle |


Gratis offerte

Benieuwd naar de incassokosten?

100% No cure no pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden!