Weigeren uw huurders huur te betalen?

Schakel een incassobureau in en start een huurincasso!

Huurincasso

Last van huurders die niet betalen? Start een huurincasso! Woningcorporaties hebben veel te maken met achterstallige huur, maar ook particuliere verhuurders krijgen regelmatig de huur niet betaald. Door een incassobureau in te schakelen vergroot u de kans dat de huur alsnog snel betaald wordt. Nog zonder tussenkomst van een rechter! Op zoek naar een incassobureau?

Start gratis offerteaanvraag!

De offerteaanvraag is gratis én vrijblijvend dus u zit helemaal nergens aan vast. Op deze pagina leest u meer over een huurincasso: wat houdt dit in en wanneer start u een huurincasso? Ook krijgt u tips over hoe u moet handelen als uw huurder niet betaalt en hoe een huurincasso verloopt.

Huurder betaalt niet: huurincasso?

Bij het verhuren van een woning maken de verhuurder en de nieuwe huurder afspraken omtrent de betaling. Ze spreken onder andere af voor welke datum de huurprijs betaald moet zijn. Is de huur na deze datum nog niet betaald, dan is de huurder automatisch in verzuim.

Wat moet ik doen als de huurder in verzuim is?

Het is in ieder geval belangrijk om bij de eerste gemiste betaling direct een dossier aan te maken. Stuur de huurder een brief dat hij zich niet aan de afspraken gehouden heeft en sommeer hem om alsnog te betalen. Gebeurt dit niet? Geef de huurincasso dan uit handen aan een incassobureau bij u in de buurt.


Voor wie is huurincasso?

Elke verhuurder kan een huurincasso starten. Natuurlijk mag een woningcorporatie een huurincasso starten. Praktisch elke woningcorporatie heeft ervaringen met achterstallige huur. Het starten van een huurincasso vergroot de kans dat de achterstallige huur alsnog betaald wordt.

Maar ook in de particuliere verhuur komt achterstallige huur regelmatig voor.

Natuurlijk kunnen particuliere verhuurders, zoals makelaars en vastgoedbeheerders, ook een huurincasso starten. Huurders worden flink beschermd, wat voor een verhuurder heel frustrerend is bij een huurachterstand. Bespaar uzelf dus de energie en frustraties en schakel de hulp van een incassobureau in om een huurincasso te starten.

Huurincasso woningcorporatie

Als woningcorporatie hebt u ongetwijfeld veel te maken met achterstallige huur. Dat is logisch, want voor veel mensen wordt de huur geïncasseerd aan het einde van hun maand. Bovendien gaat het vaak om sociale huur, waardoor de huurders vaak beperkte inkomens hebben. Met een actieve houding tegenover achterstallige huur kunt u voorkomen dat de huurachterstanden te groot worden. Als u hier niet zelf de tijd voor hebt, dan schakelt u hier een incassobureau voor in.

huurachterstand innen

Wat doen bij om een huurachterstand te innen?

Voordat u een huurincasso start bij een incassospecialist, stuurt u eerst een schriftelijke herinnering. Hierin stelt u de huurder in gebreke en laat u weten hoe hoog de achterstand is, over welke periode de achterstand is ontstaan en wanneer deze achterstallige huur alsnog betaald moet zijn.

U mag natuurlijk direct een huurincasso bij een incassobureau opstarten, maar het is aan te raden om eerst in gesprek te gaan met de huurder. In sommige gevallen is een betalingsregeling een goede oplossing.

Ben ik verplicht een schriftelijke betalingsherinnering te sturen?

Als u geen betalingsherinnering hebt gestuurd, dan hoeft de huurder ook geen incassokosten te betalen. Stuur daarom altijd een betalingsherinnering zodra er huurachterstand ontstaat. Maak gratis gebruik van de dienstverlening en ontvang persoonlijk advies.



Last van wanbetalers? Incassobureau inschakelen!

Vergelijk gratis offertes en vind een incassobureau bij u in de buurt!



Huurincasso traject

Als u een huurincasso start bij een incassobureau, dan is dit in eerste instantie vaak op basis van ‘no cure, no pay’. Dit houdt in dat u niets betaalt voor de huurincasso: het incassobureau verhaalt de kosten bij de huurder door middel van incassokosten.

Een huurincasso bestaat uit twee fases: de minnelijke incasso en de gerechtelijke incasso. De minnelijke incasso is het traject voordat u een rechter inschakelt. In 90% van de gevallen kan het bureau de huurachterstand innen in deze eerste fase. Lukt dat toch niet, dan gaan zij over tot de gerechtelijke incasso.

Minnelijke huurincasso

Om er voor te zorgen dat een verhuurder toch de huurachterstand ontvangt, gaat de verhuurder het minnelijke huurincasso traject in. Bij een minnelijke huurincasso horen alle werkzaamheden die plaatsvinden zonder tussenkomst van een rechter. Het te betalen bedrag krijgt vaak een verhoging met wettelijk incasso en rentekosten. De verhuurder wil tijdens het minnelijke huurincasso de schuld alsnog innen, tegen zo weinig mogelijke kosten en papierwerk en zonder proces.

De debiteur wordt op verschillende manieren verzocht om zo spoedig mogelijk te betalen. Na het inschakelen van een invorderingsbedrijf wordt de schuld meestal betaald in de minnelijke fase. Gebeurt dit niet, dan gaat het incassobureau over tot de gerechtelijke huurincasso en volgt er een proces. Vraag gratis offertes aan en ontvang persoonlijk advies.

Gerechtelijke huurincasso

Op het moment dat de wanbetaler na het minnelijke huurincasso traject nog steeds niet heeft betaald, dan gaat de verhuurder over op het gerechtelijke huurincasso. Bij een gerechtelijke huurincasso komt wel een rechter tussenbeide. Dit traject kost vaak veel tijd. De kosten ervan worden verhaald op de debiteur, omdat hij of zij de oorzaak is van alle kosten.

De debiteur krijgt een dagvaarding, er volgt een proces en uiteindelijk een gerechtelijk vonnis. Na de uitspraak van het gerechtelijke vonnis, volgt de executie hiervan. Dit leidt bijvoorbeeld tot het in beslag nemen van bezittingen en wellicht een ontruiming van de gehuurde woning.

Lees op deze pagina meer over de verloop van een incassotraject.

Huurovereenkomst ontbinden bij een huurachterstand

In de meeste gevallen is een huurachterstand van drie maanden voldoende om een huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan alleen via de kantonrechter. Hierbij kijkt hij ook naar andere omstandigheden die tot een huuropzegging kunnen leiden. U kunt bijvoorbeeld denken aan een verhuurder die structureel te laat betaalt of iemand die de woning zonder toestemming onderverhuurt aan derden.

Heeft de rechter toestemming gegeven voor ontbinding?

Dan moet de huurder zo snel mogelijk vertrekken. Werkt hij niet mee, dan kunt u een deurwaarder inschakelen. Een gerechtsdeurwaarder is bevoegd om beslaglegging op te leggen, zodat u de woning zelf kunt ontruimen.

incassobureau voor huurincasso

Huurachterstand? Incassobureau voor een huurincasso!

Achterstallige huur zorgt voor grote frustraties. Niet iedereen heeft de tijd en energie om efficiënt achter de achterstallige huur aan te gaan.

Betaalt uw huurder niet?

Schakel dan een incassobureau in en start een huurincasso! Hiermee vergroot u de kans op een snelle betaling.

Start nu uw gratis offerteaanvraag

Met het vergelijken van offertes vindt u snel en gemakkelijk een incassobureau bij u in de buurt. Kies het bureau met het beste aanbod en bespaar! De offerteaanvraag is gratis en vrijblijvend, dus u zit helemaal nergens aan vast!





Incasso starten

Gratis incasso tarieven vergelijken?

Vergelijk gratis offertes van incassobureaus uit de regio en kies!