Huurincasso

Huurincasso

Als verhuurder is er altijd het risico dat de huurder geen huur betaalt waardoor er een huurachterstand ontstaat. Een huurder dient de huur altijd op tijd te betalen, maar soms blijkt dat deze een wanbetaler is. Als een huurder niet op tijd betaalt dan kan de verhuurder sommeren om de kosten voor de huur alsnog te betalen via bijvoorbeeld een aangetekende brief. Het is echter raadzaam om een incassobureau in te schakelen. Het incassobureau gaat over tot een huurincasso waarbij de achterstand van de betaling wordt gevorderd. U leest hier meer informatie over verhuur zoals het proces wat loopt via een invorderingsbedrijf bij een wanbetaler, huurrecht en het verschil tussen een woningcorporatie en particulier verhuur.

De huur wordt niet betaald

Als de huur niet voor de bepaalde datum wordt betaald dan bezorgt dit veel ergernis bij de verhuurder. De huurder is namelijk goed beschermd dankzij de rechten op het gebied van huur. Het is voor de verhuurder verstandig om een dossier te beginnen. Laat de wanbetaler schriftelijk weten dat hij of zij niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Sommeer de wanbetaler vervolgens om alsnog de huur te betalen. Mocht ook dit niet lukken, dan kunt u een huurincasso aanbieden bij een incassobureau. Deze gaat vervolgens voor u aan de slag om de kosten voor de huur alsnog te incasseren. Het is eventueel een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Vaak betaalt de huurder wel na een huurincasso. Op het moment dat de huur al drie maanden niet is betaald, is het eventuele ontbinden van de overeenkomst mogelijk. Dit proces leidt vaak naar een goed resultaat omdat de dreiging van een ontruiming betaling afdwingt.

Woningcorporatie & particuliere verhuur

Een woning kan op 2 verschillende manieren gehuurd worden, via een woningcorporatie of via particuliere huur. Bij een woningcorporatie schrijft u zich in op een wachtlijst en u krijgt de mogelijkheid om te loten voor een woning waar u graag zou willen wonen. Bij een woningcorporatie gaat het vaak om een sociale huurwoning. Deze heeft een maximale huurprijs en dit is tevens de grens voor de mogelijkheid tot het ontvangen van huurtoeslag. Voor sociale huurwoningen zijn meer wetten in huurrecht die de huurder beschermen. Particulier verhuur is het huren van een woning van een belegger of particuliere verhuurder, ook wel bekend als vrije sector verhuur. In tegenstelling tot bij een woningcorporatie geldt bij particulier verhuur geen maximale huurprijs. Het is wel mogelijk dat de huurprijs lager ligt dan de max van een sociale huurwoning. In dat geval heeft u, afhankelijk van uw inkomen, bij particulier verhuur ook recht op huurtoeslag.

Minnelijke huurincasso

Om er voor te zorgen dat een verhuurder toch de huurachterstand ontvangt, gaat de verhuurder het minnelijke huurincasso traject in. Bij een minnelijke huurincasso horen alle werkzaamheden die plaatsvinden zonder tussenkomst van een rechter. Het incassobureau verzoekt de debiteur om te betalen. Het te betalen bedrag krijgt vaak een verhoging met wettelijk incasso en rentekosten. De verhuurder wil tijdens het minnelijke huurincasso de schuld alsnog innen, tegen zo weinig mogelijke kosten en papierwerk en zonder proces. De debiteur wordt op verschillende manieren verzocht om zo spoedig mogelijk te betalen, bijvoorbeeld via schriftelijke aanmaningen, maar dit kan ook telefonisch gebeuren. Na het inschakelen van een invorderingsbedrijf wordt de schuld meestal betaald in de minnelijke fase. Gebeurt dit niet, dan gaat het incassobureau over tot de gerechtelijke huurincasso en volgt er een proces.

Gerechtelijke huurincasso

Op het moment dat de wanbetaler na het minnelijke huurincasso traject nog steeds niet heeft betaald, dan gaat de verhuurder over op het gerechtelijke huurincasso. Bij een gerechtelijke huurincasso komt wel een rechter tussenbeide. Dit traject kost vaak veel tijd. De kosten ervan worden verhaald op de debiteur, omdat hij of zij de oorzaak is van alle kosten. De debiteur krijgt een dagvaarding, er volgt een proces en uiteindelijk een gerechtelijk vonnis. Na de uitspraak van het gerechtelijke vonnis, volgt de executie hiervan. Dit leidt bijvoorbeeld tot het in beslag nemen van bezittingen en wellicht een ontruiming van de gehuurde woning.

No cure, no pay

Wij werken op basis van no cure, no pay. Dit betekent simpelweg dat u niets betaalt zolang er geen oplossing voor het probleem gevonden is. Wanneer het incassobureau niets kan incasseren, hoeft de verhuurder niets te betalen. Op het moment dat het invorderingsbedrijf wel kan incasseren, dan worden de kosten op de debiteur verhaald en hoeft de verhuurder wederom niets te betalen. Het enige moment waarop u wel incassokosten betaalt is wanneer er een gedeeltelijk incasso plaatsvindt. Wellicht is een incasso abonnement wat voor u? Vraag de specialist naar de voorwaarden en kosten.

Huurovereenkomst ontbinden

Ontbinden van de huurovereenkomst is mogelijk op het moment dat de huurder de huurovereenkomst niet nakomt. Huurrecht bepaalt dat als er ten minste 3 maanden sprake is van een wanbetaler, dan is het ontbinden van de huurovereenkomst mogelijk. Het ontbinden van een huurovereenkomst is een procedure waarbij specialistische kennis van het huurrecht nodig is. Het is dus verstandig om hiervoor als verhuurder een invorderingsbedrijf in te huren zodat juristen met kennis van het huurrecht deze procedure van het ontbinden voor u kunnen uitvoeren.

Tips effectief incasseren

Heeft u als verhuurder te maken met een wanbetaler? Erg vervelend, want u wilt natuurlijk wel dat u de huur op tijd ontvangt. Stuur als eerste een betalingsherinnering. Betaalt de debiteur hierna nog niet? Stuur dan een aanmaning. Als de wanbetaler hierna nog steeds de huur niet heeft betaald, kunt u als verhuurder een invorderingsbedrijf inhuren. Deze gaat dan verder met de minnelijke huurincasso, waarbij de wanbetaler nogmaals een verzoek krijgt om de kosten te betalen. Mocht ook dit niet lukken dan wordt overgegaan op de gerechtelijke incasso waarbij een proces in de rechtbank begint. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier op deze pagina.


Klanten over Incassobureau Pro


Gratis offerte

Gratis incasso tarieven vergelijken?

Vergelijk gratis offertes van incassobureaus uit de regio en kies!