Op zoek naar een vakkundig incassobureau in Drenthe?

Vergelijk vrijblijvend en kosteloos meerdere incassobureaus en deurwaarders. Vraag diverse offertes aan!

Incassobureau Drenthe

Incassobureau Drenthe

Bent u op zoek naar een incassobureau in de omgeving Drenthe? Via Incassobureau Pro vergelijkt u eenvoudig incassobedrijven. In ons bedrijvenbestand bevindt zich menig deurwaarder, incassobureau en gerechtsdeurwaarder uit Drenthe. Wanneer u bij ons een aanvraag doet, ontvangt u binnen afzienbare tijd diverse offertes. Gratis en geheel vrijblijvend. Liever telefonisch contact? U bereikt ons tijdens kantoortijden op 088 444 7676.

Werkwijze van een incassobureau

Wanneer u contact opneemt met een incassobureau uit Drenthe om een incassotraject te starten, dan zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. In het gesprek wordt gekeken of het inderdaad nodig is om een incasso in te zetten. Er moet bijvoorbeeld een bepaalde tijd verlopen zijn waarin het uitstaande bedrag niet is betaald, voordat een incassobureau dit over mag nemen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Wij informeren u met alle plezier.

Voor bedrijven en particulieren

De meeste mensen denken dat een incassobureau alleen maar werkt met bedrijven. Het is echter ook mogelijk om als particulier een incassoprocedure te starten. Het is daarbij wel van belang dat u over voldoende bewijsmateriaal (zoals een factuur) beschikt. Daarnaast moet u altijd rekening houden met eventuele kosten en u afvragen of het openstaande bedrag de tijd en moeite waard is. Bij bedrijven kunnen wij bovendien niet alleen een incasso afhandelen, wij verzorgen tevens graag uw debiteurenbeheer.

Hoe verloopt het incassotraject?

Een incassotraject verloopt altijd in drie fases. De eerste fase is het versturen van een aanmaning en een herinnering per mail of telefoon. Wanneer dit geen resultaat heeft, dan start de minnelijke (of buitengerechtelijke) incasso. Hierbij mag een incassobureau extra kosten rekenen, zoals vastgelegd in de Wet Incasso Kosten. Als ook het minnelijke traject geen effect heeft, dan is het aan de schuldeiser of deze het gerechtelijke proces met een deurwaarder wil inzetten. Eén van onze specialisten kan u helpen bij deze keuze.

Kosteloos adviesgesprek

Voor veel ondernemers is een niet-betaalde rekening een behoorlijke kriem. Zeker ten tijde van economische tegenwind kunnen debiteuren de nodige spanningen opleveren. Een deurwaarder of incassobureau van Incassobureau Pro Drenthe neemt u die zorgen graag uit handen. Wij regelen dan uw incasso en debiteurenbeheer en brengen daarvoor alleen kosten in rekening bij goed resultaat. No cure, no pay, wel zo netjes.

Op zoek naar een incassobureau in Drenthe? Bij Incassobureau Pro werken onze gespecialiseerde medewerkers graag met u samen om uw recht te behalen. Zowel een minnelijke als gerechtelijke procedure, inclusief de inzet van een deurwaarder, is mogelijk.

gerechtelijke incasso Drenthe

Gerechtelijke en minnelijke incasso

Zoals vermeld is er dus een gerechtelijke en een minnelijke incasso. Bij een minnelijke incasso is er nog geen sprake van een gerechtsdeurwaarder en rechter, en van procedures zoals loonbeslag en beslaglegging op de inboedel. Een minnelijke incasso is daarom ook geschikter om de klantrelatie in stand te houden. Het inzetten van de deurwaarder heeft over het algemeen het grootste effect, maar dit proces kan ook voor de eiser enige administratiekosten opleveren. Wij informeren u met alle plezier over de mogelijkheden.

Gerechtsdeurwaarder Drenthe

Voor zowel een deurwaarder als een gerechtsdeurwaarder kunt u op verschillende adressen terecht in Drenthe. Het onderscheid is niet voor iedereen duidelijk. Het verschil zit in de beschikking over juridische mogelijkheden. Een gerechtsdeurwaarder heeft die, en een deurwaarder niet. Kort gezegd is de gerechtsdeurwaarder een openbare ambtenaar die uit naam van de wet handelt.

Gerechtsdeurwaarder Drenthe

Focus op rendement

Wie met ons incassobureau uit Drenthe in zee gaat, weet zeker dat onze professionals zich richten op rendement. Dit betekent dat wij altijd een oplossing zullen zoeken in een minnelijk incassotraject, en zo lang mogelijk de inzet van een gerechtsdeurwaarder willen uitstellen. Bovendien heeft u het recht om uit het proces te stappen zodra u zich hier oncomfortabel bij voelt, bijvoorbeeld wanneer wij overgaan naar een gerechtelijke procedure. Wij richten ons bovendien tevens op een sociaal rendement, waarbij de klantrelatie behouden blijft.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Gemiddeld wordt zo’n 88% van de rekeningen binnen gestelde termijn betaald. Een deurwaarder van een incassobureau uit ons netwerk zorgt ervoor dat ook die laatste 12% geïnd wordt. Daarbij hoeft de relatie met uw debiteuren geen schade op te lopen, dankzij zorgvuldig debiteurenbeheer van onze incassopartners uit Drenthe.Incassobureau no-cure, no-pay Drenthe

No cure, no pay

Vaak wordt een incassobureau geassocieerd met hoge prijzen. Iets dat ondernemers, zeker in deze tijd, liever vermijden. Daarom werkt Incassobureau Pro Drenthe volgens het no cure, no pay concept. U geeft de incasso uit handen, wij handelen de zaken zorgvuldig af met uw debiteuren. Wij nemen dit werk met alle plezier van u over tegen een aantrekkelijke prijs. Geen resultaat? Dan hoeft u helemaal niets te betalen.

Wet incasso kosten (WIK)

Net als alle andere bedrijven en organisaties moeten ook incassobureaus voldoen aan diverse regels en voorwaarden. Een aantal van de regels voor een incassobureau werden vastgelegd in de Wet Incasso Kosten, afgekort als de WIK. Hierin staat onder andere hoeveel incassokosten het incassobureau mag rekenen bij een buitengerechtelijk en een gerechtelijk proces, en op wie zij deze incassokosten moeten verhalen. Sinds 2012 geldt bijvoorbeeld dat bij de eerste €2.500,- schuld, het incassobureau 15% incassokosten mag rekenen over de gevorderde hoofdsom.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Wij noemden eerder al onze specialisatie in debiteurenbeheer. Wij horen regelmatig van onze klanten in Drenthe dat zij door de financiële rompslomp die komt kijken bij het hebben van een bedrijf, geen tijd meer overhouden voor het eigenlijke werk. Wilt u zich geen zorgen meer hoeven te maken over uw klantengegevens, het versturen van facturen en het bijhouden van betalingen? Schakel dan de hulp van ons incassobureau uit Drenthe in.

Loonbeslag

Wanneer er wel een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder wordt ingezet, dan komen er verschillende termen aan bod, waarvan het handig is om de definitie te weten. Een deurwaarder mag namelijk gebruik maken van diverse dwangmiddelen om de schuldenaar tot betalen te bewegen. Eén daarvan is het loonbeslag. Bij het loonbeslag zal de deurwaarder bij de werkgever of uitkerende instantie het loon opvragen. Zo kan alvast een deel van de schuld afbetaald worden, en wordt de schuldenaar gedwongen de gevolgen hiervan onder ogen te zien. Vaak probeert een schuldenaar dit te voorkomen.


Beslaglegging inboedel

Naast het loonbeslag heeft een gerechtsdeurwaarder nog een dwangmiddel: de beslaglegging op de inboedel. De inboedel beslaglegging is een verregaande maatregel, waarbij de schuldenaar in het uiterste geval enkel nog een bed en beddengoed, enkele kleren en genoeg eten voor een maand overhoudt. Als voorbeeld geven wij vaak dat de koelkast wel mag worden meegenomen, maar het eten hierin niet. De beslaglegging kan zowel conservatoir als executoriaal door de deurwaarder worden gevorderd. Dit is afhankelijk van het besluit van de rechter.

Beslagvrije voet

Mensen die een ander veel geld verschuldigd zijn, hebben ook rechten. Zo hebben zij recht op de beslagvrije voet. Dit is een bedrag dat elke maand beschikbaar wordt gesteld voor het betalen van de huur, ziektekostenverzekering en het levensonderhoud. De hoogte van de beslagvrije voet wordt door de gerechtsdeurwaarder bepaald op basis van gesprekken met de werkgever over het salaris en de burgerlijke staat van de schuldenaar. Als een partner voldoende verdiend kan de beslagvrije voet worden gehalveerd of zelfs worden weggehaald.


Klanten over Incassobureau Pro

 • klantenreview incassobureau-pro wilma
  Ik verhuur diverse woningen en er waren enkele huurders met meerdere maanden huurachterstand. Via internet deze website gevonden en overgegaan tot actie. De incasso opdrachten zijn goed en snel afgehandeld. Goede communicatie en een duidelijk strijdplan.
  Wilma de Boer
 • klantenreview incassobureau-pro saskia
  Ik zat een beetje in een lastig parket omdat sommige van mijn klanten niet op tijd betaalden. Aan de andere kant is mijn bedrijf afhankelijk van deze klanten, om de goede klantrelatie in stand te houden heb ik via deze website een incassobureau ingeschakeld.
  Saskia Peeters
 • klantenbeoordeling incassobureau-pro
  Ik heb het debiteurenbeheer van mijn bedrijf ondergebracht bij Incassobureau Pro. In samenspraak een deel van mijn taken uit handen gegeven. Ik heb nu meer tijd voor belangrijke zaken. De wekelijkse terugkoppeling vind ik erg prettig, ik zou deze dienst zeker bij anderen aanbevelen!
  Ruud Storm


Veelgestelde vragen


Wat zijn wanbetalers?

U kent het vast: een persoon of bedrijf maakt gebruikt van uw product of dienst, zonder ervoor te betalen. Zorgverzekeringen trekken de grens bij zes maanden. Betaalt u na zes maanden nog niet? Dan melden ze u aan bij het Zorginstituut als wanbetaler. Natuurlijk kan iemand vergeten te betalen, maar laksheid en opzet (fraude) is helaas ook vaak een reden van de wanbetaler. Het is belangrijk om snel te schakelen: bedrijven die pas na een jaar (of langer) een incassobureau inschakelen hebben een kleine kans van slagen.

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een officiële mededeling waarin de schuldeiser de schuldenaar (debiteur) verzoekt om de verplichting na te komen. Deze verplichting bestaat vaak uit het betalen van een openstaande factuur. De eerste aanmaning heeft vaak een vriendelijke toon, de daaropvolgende aanmaning heeft een strengere toon en bevat vaak een waarschuwing. De waarschuwing bestaat uit het feit dat als men niet betaalt er een incassobureau wordt ingeschakeld. Een dergelijke aanmaning is wettelijk verplicht, voordat u een incassobureau uit Drenthe mag inschakelen.


Wat is een vordering?

Een vordering is in feite een schuld. Iemand, of een bedrijf, eist iets van een ander. Dit kunnen bijvoorbeeld goederen zijn of financiële middelen. Bij bedrijven is een vordering vaak een openstaande factuur. Hierop staan alle afspraken die destijds zijn gemaakt. De vordering is pas rechtsgeldig als het document aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet er een btw-nummer op staan, net als beide bedrijfsnamen. Daarnaast moet de afspraak wederzijds zijn gemaakt. Hulp nodig in Drenthe bij uw vordering? Wij helpen u graag!

Wat zijn incassokosten?

De incassokosten bestaan uit alle kosten die het incassobureau uit Drenthe maakt om een vordering te innen. Deze incassokosten mogen (onder bepaalde voorwaarden) worden doorberekend aan de debiteur. Er zijn een aantal verplichte stappen u als ondernemer eerst moet doorlopen. Zo moet er een aanmaning zijn verstuurd met een minimale betalingstermijn van 14 dagen. Er bestaat een wet die de hoogte van de incassokosten reguleert. Dit varieert van 0,5% tot en met 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €40,-.


Wat is een buitengerechtelijke incasso?

De buitengerechtelijke incasso bestaat uit alle activiteiten die u, en het incassobureau, ondernemen om de vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter. Het incassobureau heeft diverse malen contact met de debiteur om hem/haar over te halen om te betalen. Dit kan telefonisch of via een aanmaning. Maatwerk, klantbehoud, en het verdiepen in de debiteur is hierbij van belang. Eventuele buitengerechtelijke kosten (door het incassobureau) worden doorberekend aan de debiteur. Wacht nooit te lang voordat u een buitengerechtelijke incasso begint: adequaat handelen is essentieel.

Wat is een juridische incasso?

De juridische incasso komt als laatste aan bod. U heeft er dan zelf al alles aan gedaan om de wanbetaler te laten betalen. Zo hebt u meerdere telefoontjes gepleegd en diverse aanmaningen verstuurd. Ook het incassobureau heeft er werk van gemaakt. Helaas zonder resultaat. De laatste mogelijkheid is dan om naar de rechter te stappen. De wanbetaler krijgt in de juridische incasso bericht dat hij/zij binnenkort een dagvaarding kan verwachten van de deurwaarder. Zo is de schuldenaar officieel op de hoogte gesteld dat de rechtbank wordt ingeschakeld.


Onze werkwijze

De meeste bedrijven komen bij ons terecht omdat er diensten of goederen zijn geleverd maar er niet wordt betaald, ondanks dat er meerdere sommaties zijn verstuurd. Op zo’n moment is het zaak om adequaat te handelen en is het verstandig om een incassobureau in te schakelen. In de onderstaande drie stappen leest u wat u van onze dienstverlening mag verwachten.

 • Vraag een gratis en zonder verplichtingen een offerte aan door het contactformulier op deze pagina in te vullen. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 • Vergelijk incassobureaus. Na uw aanvraag zorgen wij voor een verdere afhandeling, u ontvangt spoedig diverse aanbiedingen van incasso-experts uit Drenthe en omgeving.
 • Een keuze maken. Kies de beste aanbieding en bespaar tot 35% op uw investering. Na uw goedkeuring nemen wij het incassotraject u volledig uit handen.
 • Snel en vrijblijvend contact? Bel 088 444 7676

Indien de aanbiedingen niet naar tevredenheid zijn dan bent u vrij om te doen en te laten wat u wilt met de offertes. De service is geheel kosteloos en vrijblijvend.


Vrijblijvend kennis maken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem telefonisch, of via het contactformulier contact met ons op


Landelijk netwerk

Incassobureau Pro bestaat uit een netwerk van diverse erkende incassobureaus door het gehele land, inclusief Drenthe. Dit biedt u het voordeel dat wij al uw incassozaken voor u uit handen kunnen nemen. De afgelopen jaren is ons netwerk behoorlijk uitgebreid met gerenommeerde en bevlogen incassospecialisten. Wij werken niet louter in Drenthe, maar zijn operatief vanaf meer dan 300 locaties door het gehele land. Hierdoor bevinden wij ons dus altijd bij u in de buurt, in iedere provincie staat ons team voor u klaar.

Vestigingen

Een van de redenen waarom wij u snel kunnen helpen, is dat wij actief zijn vanaf meer dan 300 vestigingen door het gehele land. Wij zijn niet alleen in Drenthe actief, maar in de gehele provincie. Onderstaand een overzicht van de plaatsen bij u uit de provincie waar de gelieerde incassospecialist de meeste opdrachten uitvoert.

Assen | Beilen | Coevorden | Eelde | Emmen | Gieten | Hoogeveen | Meppel | Peize | Roden | Tynaarlo | Westerbork | Westerveld | Zuidwolde | Zuidlaren
Maak gebruik van de service van Incassobureau Pro en pak wanbetalers aan! Effectieve methoden, no-cure, no-pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.