Incassokosten

Incassokosten

Wanneer u een rekening bij een bedrijf niet, of niet op tijd betaald, dan zal de schuldeiser kosten maken om het bedrag alsnog van u te krijgen. Al deze kosten, die voor een eventueel rechtsproces worden gemaakt, noemt men buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten mogen voor een deel bij u in rekening worden gebracht. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u deze kosten voor incasso kunt berekenen, wat de maximale incassokosten mogen zijn, en wat verstaan wordt onder de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Hebt u na het lezen van de pagina en onze tabel nog vragen over het innen van extra kosten bij een incasso, of wilt u dat wij deze voor u berekenen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier. Wij zijn u graag van dienst.

Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

De staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) is opgesteld in gevolg van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend besluit. Daarin staat aangegeven dat vanaf 1 juli 2012 de kosten voor een incasso worden berekend aan de hand van een staffel, en dat deze aan een maximum gebonden zijn. Het doel van een dergelijke wet en staffel is de bescherming van consumenten en dan met name eenmanszaken tegen een onredelijk hoog incasso bedrag. Over het algemeen geldt bij deze staffel dat hoe hoger de vordering is, hoe lager het percentage voor het berekenen van de maximale incassokosten (zie tabel onder kopje ‘berekenen’). Deze staffel geldt uitsluitend voor procedures waarbij de schuldenaar op of na 1 juli 2012 een betaling heeft verzuimd. Van de staffel kan worden afgeweken indien de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Incassokosten berekenen

Schuldeisers mogen onder bepaalde voorwaarde de extra uitgaven bij een incasso proces bij u in rekening brengen. Dit gaat dan om de buitengerechtelijke uitgaven, dus voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Deze kosten worden met diverse termen aangeduid, zoals administratiekosten, aanmaankosten, bureaukosten, of buitengerechtelijke kosten. Hoe hoog deze incassokosten mogen zijn, is afhankelijk van het bedrag dat nog openstaat. Sinds 1 juli 2012 geldt dat over de eerste €2.500,- de maximale incassokosten 15% van het bedrag omvatten (minimaal €40,-). Dit percentage loopt daarna af, zoals aangegeven in de tabel. Deze tabel omvat de maximale incasso bedragen exclusief BTW.

Hoofdsom Percentage Maximale incassokosten
Eerste €2500,- 15% €375,-
Volgende €2500,- 10% €625,-
Volgende €5000,- 5% €875,-
Volgende €190.000,- 1% €2.775,-
Rest 0.5% €6.775,-

Rekenvoorbeeld

Het berekenen van de maximale incasso kosten (zonder btw) is relatief eenvoudig wanneer u gebruik maakt van bovenstaande staffel tabel. Hebt u bijvoorbeeld uw pand laten isoleren voor €5.500,-? Dan worden de incassokosten als volgt berekend: 15% * 1e €2.500,- + 10% * volgende €2.500,- + 5% * (restbedrag)€500,- = €650,-.

Wanneer BTW betalen

De maximale kosten die in bovenstaande tabel staan aangegeven zijn allen zonder BTW. Over de incasso kosten mag een debiteur BTW berekenen wanneer er aan twee voorwaarden wordt voldaan.

  • Als de schuldeiser de vordering heeft overgedragen aan een incassobureau of deurwaarder, en;
  • Als de schuldeiser niet BTW plichtig is, waardoor de BTW niet verrekend kan worden met het incassobureau.

Het gaat dan om onder meer de volgende schuldeisers:
Banken, medici, onderwijsinstellingen, overheid, verhuurders & verzekeringsmaatschappijen.

Geen extra kosten

In sommige gevallen proberen schuldeisers het verschuldigde bedrag ongemerkt te verhogen. Dit gebeurde voor 1 juli 2012 bijvoorbeeld door het berekenen van dubbel incassokosten met behulp van uitbesteding aan een incassobureau. Daarnaast zullen sommige incasso bureaus en schuldeisers proberen extra bedragen in rekening te brengen, bijvoorbeeld aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten. Dit is echter niet toegestaan en deze hoeft u dan ook niet te betalen. Wel bent u wettelijk rente verschuldigd over het nog te betalen bedrag.

Overheid en incasso

Hebt u bij de overheid nog bepaalde rekeningen niet betaald? Dan zal het buitengerechtelijke proces enigszins anders verlopen. De invordering van het geld zal vrijwel altijd plaatsvinden met gebruik van een dwangbevel, zoals aangemerkt in de Algemene wet bestuursrecht. De kosten voor de uitvoering van dit dwangbevel kan de overheid op de schuldenaar verhalen. Hierbij maakt men een onderscheid in gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De gerechtelijke kosten zijn die van een gerechtsdeurwaarder, de buitengerechtelijke gelden komen voort uit de herinneringen en het maken van een betalingsregeling. Ook hiervoor geldt de staffel uit 2012; het mag maximaal 15% van de hoofdsom bedragen. Over deze buitenrechtelijke gelden mag de overheid geen BTW berekenen. Wel mogen zij extra leges vragen over het verzenden van een aanmaning.

Vrijblijvend informatiegesprek

Hebt u vragen over de staffel uit 2012, wordt u niet wijs uit onze tabel, of hebt u behoefte aan meer informatie over een incasso proces? Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op via het contactformulier voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.