Juridische incasso

Juridische incasso

Als het u niet lukt om een vordering minnelijk te innen, en de eerste inzet van een incasso bedrijf heeft ook niet tot een oplossing geleid, dan kunt u door middel van juridische stappen proberen toch uw debiteur tot betalen te bewegen. Wij kunnen u vooraf van vakkundig advies voorzien over de haalbaarheid van een dergelijke procedure van vordering, zodat u goed op de hoogte bent van uw kansen en uw kostenrisico. Mocht u besluiten tot een proces, dan zal ons juridische team u gedurende het gehele proces begeleiden, en indien gewenst de hele procedure namens u bij de kantonrechter voeren. Zo’n incasso traject voor vordering wordt alleen begonnen wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit vanwege de kosten die aan een incasso procedure zijn verbonden, zoals griffierechten en het salaris van het incassobedrijf. Uiteraard zal tijdens het proces gepoogd worden deze kosten te verhalen op de tegenpartij.

Hoe verloopt het juridische traject?

Het juridische incasso traject kent drie verschillende fasen. Wij zullen ten eerste uw zaak aankaarten bij de kantonrechter, waarna een dagvaarding wordt opgesteld. Ten tweede zal in een gerechtelijke zitting het vonnis worden geleverd. Wanneer de tegenpartij geen reactie heeft gegeven op de dagvaarding, wordt in de meeste gevallen de eis door de rechter overgenomen. De derde fase in het juridische proces is dan ook het ingaan van een executietraject, waarbij een deurwaarder uw zaken zal behartigen en zorgen voor de vordering van uw geld. Ons juridische team zal voor u in deze periode onder meer de dagvaarding opstellen, uw debiteur dagvaarden, het juridische proces in woord en geschrift monitoren, en tot slot het vonnis uitwinnen door het executietraject te begeleiden. Gedurende het proces zullen onze acties telkens geleid worden door uw visie. Wij voeren het proces in uw belang, en u kunt daarom zelf vaststellen tot hoever u het juridische traject wilt laten gaan.

Het opstellen van de dagvaarding

De juridische procedure van incasso start met het opstellen van een dagvaarding bij de kantonrechter. De dagvaarding is bedoeld om de debiteur te manen voor de kantonrechter op te komen dagen. Een dagvaarding wordt door het eigen juridische team opgesteld. Natuurlijk is elke dagvaarding anders, maar over het algemeen bevat deze voor een incasso de volgende elementen: in de opgestelde dagvaarding wordt de rechter verzocht de tegenpartij te veroordelen tot het nakomen van de achterstallige betaling, evenals voor de buitenrechtelijke incasso kosten. Daarnaast wordt in de dagvaarding vermeld wanneer de zitting plaatsvindt. Het hele proces, inclusief de aanvraag van een zittingsdatum, duurt zo’n zes weken.

Behandeling bij het kantongerecht

In de tweede fase wordt uw zaak bij de kantonrechter behandeld. Wanneer de zittingsdatum bekend is en de dagvaarding opgesteld, zal deze door een deurwaarder aan uw debiteur overhandigd worden. De tegenpartij krijgt hierna de mogelijkheid om op de dagvaarding te reageren. Dit wordt ook wel conclusie van antwoord genoemd. Indien gewenst zijn wij tijdens dit deel van het incasso traject, verantwoordelijk voor de communicatie. Op de zittingsdatum spreekt in de meeste zaken de rechter zijn vonnis uit. Soms vindt deze echter dat er nog een vervolgzitting nodig is, waarop beide partijen in persoon aanwezig horen te zijn.


Executeren door de deurwaarder

Als de rechter het vonnis heeft uitgesproken, wordt een afschrift van dit vonnis aan ons juridische team verstrekt. Wij zullen dan verdere stappen nemen in de vordering van uw geld. Dit heet ook wel de tenuitvoerlegging (of executie) van het vonnis. Zo mogelijk zal een deurwaarder met behulp van dwangmaatregelen proberen uw debiteur onder dwang aan zijn verplichtingen te laten voldoen. Deze maatregelen behelzen onder meer de beslaglegging op loon en inboedel, of het aanvragen van een faillissement. De kosten die bij dit proces komen kijken, worden alsmede verhaald op zijn rekening.

Geen verhaalsmogelijkheden?

Het kan voorkomen dat u, ondanks gedegen vooronderzoek, geen verhaalsmogelijkheden heeft. Dit gebeurt wanneer de wanbetaler geen werk en bezittingen heeft, of andere schulden heeft openstaan. Wanneer dit het geval is, is het juridische incasso proces nog niet helemaal over. De deurwaarder neemt uw dossier over, en zal regelmatig de status van uw debiteur controleren. Zodra zijn positie is verbeterd, wordt meteen overgegaan tot de vordering van het geld. Dit vervolg op het juridische incasso proces wordt aangeduid met de term schuldbewaking.

Geef wanbetalers geen kans en doe je voordeel met de bovenstaande tips. Professionele hulp nodig van een incassobureau? Neem dan eens contact met ons op!

Landelijk netwerk van incassobureaus

Een van de voordelen van Incassobureau Pro is dat wij samenwerken met meerdere incassospecialisten door het gehele land. Hierdoor bevinden wij ons altijd bij u in de buurt. Onderstaand een overzicht van enkele steden in Nederland waar wij recentelijk opdrachten hebben uitgevoerd. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan eens geheel vrijblijvend een offerte aan!

Alkmaar | Almelo | Assen | Den-Helder | Den Bosch | Heerlen | Gouda | Leiden | Lelystad | Maastricht | Spijkenisse | Schiedam | Zoetermeer | Zwolle |