Gerechtsdeurwaarder nodig?

Schakel de hulp in van juridische specialisten en start een incassotraject!

Wettelijke taken van een gerechtsdeurwaarder

Een deurwaarder is per koninklijk besluit beëdigd om zorg te dragen voor de afhandeling van verschillende wettelijke taken. Onder deze taken vallen onder meer het doen van dagvaarding en andere betekeningen die verbonden zijn aan incasso procedures of gedingen; het doen van gerechtelijke bekendmakingen en protesten aan betrokkenen; het zorg dragen voor ontruimingen, en executoriale verkopingen; ambtelijk toezicht bij de verkoop van roerende lichamelijke zaken. Deurwaarder inschakelen?

Start gratis offerteaanvraag!

Overige taken van een deurwaarder zijn het opmaken van akten, het vaststellen van materiële zaken, en orde handhaving. Over het algemeen is de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk voor het nakomen van gerechtelijke afspraken en de uitvoer van vonnissen. De deurwaarder draagt kort samengevat de zorg voor rechtszekerheid.

Wat is dagvaarden?

Eén van de belangrijkste taken van de gerechtsdeurwaarder is het dagvaarden van een gedaagde. Dit vormt onderdeel van het juridische incassotraject, waarbij per vonnis bepaald moet worden of de gedaagde een schuld moet nakomen. Het uitvoeren van een dagvaarding wordt door de deurwaarder meestal gedaan per exploot: een akte waarin verslag wordt gedaan van het betekenen (officieel overhandigen) van de dagvaarding.

Het voordeel van het plaatsen van de dagvaarding onder de taken van de deurwaarder, is het persoonlijke contact dat hierbij plaatsvindt. Desgewenst kan de gerechtsdeurwaarder de gedaagde informatie verstrekken over het incasso proces en de mogelijke vervolgstappen.

Een ander voordeel van deze persoonlijke benadering is dat de deurwaarder de correctheid van adresgegevens of persoonsgegevens mee kan nemen, bijvoorbeeld wanneer de woning van de gedaagde te koop staat.


Vind een erkend en professioneel incassobureau!

Vraag gratis offertes aan en reken af met wanbetalers.


Wat is het laten betekenen van documenten?

Het betekenen van documenten is één van de andere taken van de gerechtsdeurwaarder. Dit houdt in dat de deurwaarder documenten officieel aan de geadresseerde overhandigd. Tot het betekenen van documenten wordt overgegaan wanneer bij belangrijke financiële overdrachten een aangetekende brief niet in de gewenste veiligheid voorziet.

Tevens worden gerechtelijke uitspraken door de deurwaarder betekend. Door documenten te laten betekenen, kan de verzender er van uit gaan dat de geadresseerde kennis heeft gesteld van de inhoud, en daardoor geen onwetendheid kan pleiten. Maak gratis gebruik van de dienstverlening en ontvang persoonlijk advies.

Opmaken van akten

Bij belangrijke handelingen of situaties is het aan te raden deze neutraal vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de staat van een gehuurd pand of de afhandeling van een financieel proces. Een dergelijke akte ter constatering kan tijdens een eventuele rechtsprocedure gelden als rechtsgeldig bewijs. Een akte ter constatering vormt onderdeel van de taken van een notaris en gerechtsdeurwaarder. Eén van de taken van de deurwaarder is, om onder meer bij een beslaglegging uit voorzorg een akte ter constatering op te stellen.

Landelijk netwerk van incassobureaus

Een van de voordelen van deze offerteservice is dat wij samenwerken met meerdere incassospecialisten door het gehele land. Hierdoor is er altijd een incassospecialist uit ons netwerk bij u in de buurt te vinden.

Onderstaand een overzicht van enkele steden in Nederland waar wij recentelijk opdrachten hebben uitgevoerd. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan geheel gratis en vrijblijvend een offerte aan!


Wij zijn actief in:

Alkmaar | Almelo | Amstelveen | Delft | Den Bosch | Deventer | Leiden | Maastricht | Nieuwegein | Oss | Roosendaal | Spijkenisse | Schiedam | Zoetermeer | Zwolle |


Wanneer gaat de gerechtsdeurwaarder over tot executie?

Eén van de andere taken van de gerechtsdeurwaarder is het overgaan op executie of ten uitvoerstelling, zodra een gedaagde niet reageert op een vonnis of dwangbevel, zoals regelmatig gebeurt bij incasso procedures.

Hierbij heeft de deurwaarder het recht om beslag te leggen op verschillende materiële zaken van de gedaagde zoals inboedel, woning, of waarde papieren. Daarnaast kan de deurwaarder werkgevers, banken of huurders van de gedaagde dwingen een bijdrage te leveren aan de beslaglegging.

Een andere mogelijkheid is dat een ontboden huurovereenkomst leidt tot een ontruiming. Dit is alleen mogelijk onder toeziend oog van de gerechtsdeurwaarder.

Tot slot valt onder de taken van de gerechtsdeurwaarder ook het innen van dwangsommen of het overgaan op civiele gijzeling (lijfsdwang). Dit zijn echter wel de uiterste maatregelen.

Voor civiele gijzeling heeft een deurwaarder een apart bevel van de rechter nodig, en mag hier alleen toe overgaan indien de geëxecuteerde wel in staat is om aan de vonnis eisen te voldoen.Geef wanbetalers geen kans en doe je voordeel met de bovenstaande tips. Professionele hulp nodig van een incassobureau? Neem dan contact op!


Niet ambtelijke taken

Naast het uitvoeren van juridische incasso’s, heeft de gerechtsdeurwaarder ook de bevoegdheid tot het doen van incasso werkzaamheden als het versturen van incassobrieven, het geven van juridisch advies en het zorgen van juridische bijstand in procedures van het kantonrecht.

Eisen

Om gerechtsdeurwaarder te worden, is de HBO opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarder een vereiste. Daarnaast moet een deurwaarder in Nederland geboren zijn (Nederlandse nationaliteit) en in staat zijn een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Tijdens de HBO-opleiding moet de kandidaat werkervaring opdoen in een juridische omgeving en stage lopen bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. Na succesvolle afronding van is de student kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

Pas na een proefperiode van een jaar als kandidaat –gerechtsdeurwaarder, kan de aspirant gerechtsdeurwaarder per koninklijk besluit officieel benoemd worden. Gedurende de rest van zijn loopbaan moet de gerechtsdeurwaarder zich continu bijscholen.Incasso starten

Gratis incasso tarieven vergelijken?

Vergelijk gratis offertes van incassobureaus uit de regio en kies!