Minnelijke incasso opstarten?

Laat u ondersteunen door een incassobureau!

Minnelijke incasso

Wanneer iemand u geld schuldig is, of wanneer u nog openstaande rekening heeft, dan kan het zijn dat u betrokken raakt bij een minnelijke incassoprocedure. Dit betekent dat u een traject ingaat omtrent de (buitengerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag. Onder een minnelijke incasso verstaan wij elke fase in het traject, waarbij er geen tussenkomst van een rechter is. Denk bijvoorbeeld aan een fase als het sturen van aanmaningen, of het opstellen van een betalingsregeling. Een incassobureau kan u hierbij adviseren en ondersteunen!

Start gratis offerteaanvraag!

Op deze pagina vindt u meer informatie over het minnelijke incassoproces, geven wij het verschil tussen een minnelijke en juridische incasso, en definiëren we het begrip invordering.

Wanneer incassoprocedure starten?

Wanneer u schuldeiser of schuldenaar bent, dan kan het zijn dat u betrokken raakt bij een incassoprocedure. Een dergelijke procedure kan zowel door een bedrijf als een speciaal incassobureau worden ingezet. Elke incassoprocedure kent diverse fasen, en start met de fase van de minnelijke (buitengerechtelijke) incasso. Dit betekent dat er na wanbetaling een aanmaning wordt verstuurd, en dat met behulp van mail, post en telefoon de debiteur deze aanmaning in herinnering zal worden gebracht.

Heeft een dergelijke buitengerechtelijke minnelijke incasso geen effect? Dan zal men overgaan op de juridische of gerechtelijke procedure.


Vind een erkend en professioneel incassobureau!

Maak gratis gebruik van de dienstverlening.


Wat is een juridische incasso?

    Een juridische incasso is in een aantal gevallen het gevolg op de minnelijke incassoprocedure. Bij een juridisch traject wordt de hulp van een rechter en eventueel gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.

    Een gerechtelijke incassoprocedure kent de volgende fasen:

    • Fase 1: Dagvaarding. De kantonrechter zal ten eerste een dagvaarding opstellen. Hiermee wordt de debiteur aangemaand om voor de kantonrechter te verschijnen. De rechter zal bovendien worden verzocht om de tegenpartij te veroordelen voor het nakomen van de achterstallige betaling en het betalen van de buitengerechtelijke incassokosten.
    • Fase 2: Het kantongerecht. Tijdens de volgende fase is uw zaak in behandeling bij de rechter. Na ontvangst van de dagvaarding kan de debiteur hierop reageren, en eventueel een voorstel voor betaling doen. Ten tijde van de zitting kan de rechter dan een slotuitspraak doen. In een aantal gevallen zal de incassoprocedure verlengd worden met een extra zitting.
    • Fase 3: Afhandeling vonnis. Deze laatste fase staat ook wel bekend als de tenuitvoerlegging of executie van het vonnis. In tegenstelling tot een buitengerechtelijke of minnelijke incasso zal hierbij desnoods gebruik worden gemaakt van maatregelen als beslaglegging van de inboedel of het aanvragen van een faillissement.Geef wanbetalers geen kans en doe je voordeel met de bovenstaande tips. Professionele hulp nodig van een incassobureau? Neem dan eens contact met ons op!


Invordering

In Nederland staat de term invordering voor het innen van belastingschuld of een te hoog bedrag aan uitkering. Dit staat beschreven in de invorderingswet van 1990. Daarnaast is invordering echter ook een veel gebruikte term bij een incassoproces. Bij een minnelijke incasso is een invordering het nemen van maatregelen tegen een schuldenaar ter verkrijging van een vordering zonder inzet van een juridische stappen. Een invordering kan zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk plaatsvinden.

Incasso starten

Gratis incasso tarieven vergelijken?

Vergelijk gratis offertes van incassobureaus uit de regio en kies!