Op zoek naar een vakkundig incassobureau in Buitenpost?

Vergelijk vrijblijvend en kosteloos meerdere incassobureaus en deurwaarders!Incassobureau Buitenpost

Incassobureau Buitenpost

Elk bedrijf en iedere ondernemer is waarschijnlijk bekend met dubieuze debiteuren. Met de hulp van een incassobureau uit Buitenpost vergroot u de kans op betaling en voorkomt u verlies! Een incassospecialist geeft u professioneel advies en zet alles op alles om de vordering ook zonder gerechtelijke incasso te kunnen innen. Indien noodzakelijk kan het bureau zelfs een deurwaarder inschakelen voor een beslaglegging.

Op deze pagina leest u meer over de diensten die de experts uit Buitenpost leveren. Ook krijgt u meer informatie over de Wet Incasso Kosten en leest u meer over de prijs voor een minnelijke of juridische incasso. Wilt u zeker weten wat het traject u kost? Vraag dan via het offerteformulier gratis en vrijblijvend offertes aan. Ook no-cure, no-pay incasso mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.

Onze dienstverlening, uw voordeel:

Overweegt u de hulp van een incassobureau uit Buitenpost in te schakelen? Door gratis en vrijblijvend gebruik te maken van onze service, vindt u het beste incassobureau uit Buitenpost.

 • Deze offerteservice is gratis en helemaal vrijblijvend.
 • U krijgt het inzicht in de prijzen van verschillende bureaus.
 • U kiest gemakkelijk voor het bureau dat het beste bij u past.
 • U bespaart tot 40% op de prijs.

Gratis offertes vergelijken

Ik beschik over schriftelijk bewijs van de vordering: (*)


Ik heb de debiteur reeds een herinnering gestuurd: (*)
Voordelen van een incassobureau

Als ondernemer is het enorm vervelend als klanten niet betalen. Zelf heeft u waarschijnlijk niet altijd de tijd, energie of het geduld om hier herhaaldelijk achteraan te gaan. Om toch uw geld te krijgen is het een optie om een incassobureau uit Buitenpost in te schakelen. Het inschakelen van een incassobureau zorgt vaak voor een schrikeffect bij wanbetalers, waardoor zij in de meeste gevallen al snel tot betaling overgaan. Daarnaast kan een incassobureau objectief naar de situatie kijken en handelen, waardoor u toch uw geld krijgt zonder dat de klantrelatie verslechterd. Zo loopt u geen toekomstige inkomsten mis. Al met al biedt het inschakelen van een bureau u meerdere voordelen:

 • Klantvriendelijkheid richting de klant.
 • Volharding en snelheid, zodat de achterstallige facturen zo snel mogelijk betaald worden.
 • Voordelig, vanwege een no-cure, no-pay principe.

incassobureau inschakelen

De werkwijze van een incassobureau

Het incassobureau uit Buitenpost werkt nauw samen met een verhuurder, verkoper of dienstverlener om een achterstallige betaling te incasseren. Het gaat altijd in overleg met de benadeelde en het is van groot belang dat het proces binnen de wettelijke kaders valt. De procedure verloopt over het algemeen in twee fases. In eerste instantie probeert het bureau de betaling zonder tussenkomen van de rechter te regelen. Denk hierbij aan een schriftelijke aanmaning via de post of e-mail, of een benadering via de telefoon. In de praktijk blijkt het telefoongesprek het meest succesvol. Hebben de aanmaningen echter niet het gewenste effect? Dan start er een juridisch traject. De gerechtsdeurwaarder zal de schuldenaar dagvaarden en verzoeken om voor de rechter te verschijnen. De schuldenaar krijgt de kans om hierop te reageren, waarna de rechter beoordeeld of er een zitting nodig is.

Wanneer de wanbetaler na een vonnis nog steeds weigert te betalen dan volgt de dwangbetaling door middel van beslaglegging of executie. Hoe lang het incassotraject duurt, verschilt per zaak. In de meeste gevallen duurt dit één tot enkele maanden. Bij uitzonderingen kan een traject zelfs enkele jaren in beslag nemen. Het traject komt ten einde op het moment dat de wanbetaler de rekening betaalt of dat de rechter het vonnis uitspreekt.


incasso Buitenpost

Incassobureau voor bedrijven

De diensten van een incassobureau uit Buitenpost worden zowel voor bedrijven als particulieren ingezet. Het debiteurenbeheer is één van de diensten die een incassobureau aanbiedt aan bedrijven. Onder het beheer verstaat men het controleren van de betalingen en het bijhouden van de juiste debiteurengegevens. Bij een groot debiteurenbestand is dit een flinke taak die veel tijd kost. Wanneer u dit aan experts overlaat, houdt u meer tijd over om uw vak uit te oefenen.

Tips incasso voor ZZP’ers

Een niet betalende klant is vervelend voor uw bedrijf, maar als ZZP’er kunt u er enorm onder lijden. U wilt natuurlijk zo snel mogelijk uw geld ontvangen, maar het is vaak ook belangrijk om een goede klantenrelatie te behouden. U bepaalt als ZZP’er zelf wanneer u een incassoprocedure start. Voor het behoud van de goede relatie is het verstandig om, voordat u een incassotraject start, eerst zelf een herinnering te sturen, eventueel gevolgd door een eerste aanmaning. Het is ook een optie om het debiteurenbeheer uit handen te geven, zo houdt het bureau toezicht dat alle betalingen op tijd binnenkomen.


Incassobureau voor particulieren

Veel particulieren in Buitenpost denken dat het inschakelen van een incassobureau enkel een optie is voor bedrijven. Ook als particulier kan u echter gebruik maken van onze diensten. Dit komt van pas bij bijvoorbeeld een huurincasso, wanneer uw salaris niet betaald is of als een tijdelijke lening niet terugbetaald wordt. Wij bieden u deze diensten over het algemeen no-cure, no-pay aan. Dit houdt in dat de wanbetaler de incassokosten betaalt. Hierdoor zitten er voor u geen nadelen verbonden aan de minnelijke incasso.

Achterstand alimentatie van uw ex innen

Bij een scheiding komt een hoop kijken. Indien u recht heeft op kinder- of partneralimentatie, maar uw ex-partner dit herhaaldelijk weigert te betalen, kunt u een incassobureau uit Buitenpost inschakelen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de rechter een vonnis heeft uitgesproken en dat hij de hoogte van de alimentatie heeft vastgesteld. De inning verloopt volledig in overleg. Het voordeel van een incassobureau, is dat zij de goede relatie bevorderen. Zeker als u kinderen heeft, is het belangrijk dat u een goede relatie met uw ex blijft houden.

Werkzaamheden incassobureau

De experts uit Buitenpost voeren verschillende werkzaamheden uit. Vaak denkt men bij de term ‘incassobureau’ al snel aan een deurwaarder, die langs komt voor een beslaglegging. Toch is dit beeld niet helemaal correct.

De specialisten zullen eerst een minnelijke incasso starten, waarbij zij proberen zonder inspraak vaan een rechter de vordering te innen. incassospecialisten voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • Een minnelijke incasso
 • Een juridische incasso
 • Beslaglegging door een deurwaarder
 • Debiteurenbeheer

Vanaf welk bedrag incasseren?

Wanneer u een incassobureau uit Buitenpost inschakelt, bent u te allen tijde verzekerd van professionele en vakkundige hulp. Ook voor het incasseren van kleine bedragen bent u bij zo’n bureau aan het juiste adres. Veel bedrijven zien wanbetalers van kleine bedragen door de vingers, om zo de goede klantrelatie intact te houden. Toch kunnen ook kleine bedragen leiden tot verlies. Bij kleine bedragen is het een optie om een minnelijke incasso op te starten. Omdat de debiteur voor de incassokosten opdraait, is dit de meest gunstige situatie om uw geld te innen. Mocht het toch uitdraaien op een gerechtelijke incasso, dan is dit het bedrag misschien niet waard. Wellicht is het dan een optie om de vordering te verkopen.

Wanneer een incassobureau inschakelen?

U kunt een incassobureau of deurwaarder in principe op verschillende fases inschakelen. Bij de factuur krijgt de debiteur een redelijke betalingstermijn. Wanneer deze betalingstermijn is verstreken verstuurt u eerst zelf een schriftelijke aanmaning of herinnering. Op het moment dat ook deze aanmaning of herinnering is verstreken, is het raadzaam om een incassobureau uit Buitenpost in te schakelen. Het is echter ook een optie om pas een bureau in te schakelen bij de start van de gerechtelijke procedure. In dit geval zal het bureau eerst kijken naar de juridische haalbaarheid een adviseert zij u over de gerechtelijke procedure. Ook zal het bureau de gehele procedure uitvoeren.


Last van dubieuze debiteuren en wanbetalers?

Met de hulp van een incassobureau vergroot u de kans op een succesvolle betaling!gerechtelijke incasso Buitenpost

Gerechtelijke en minnelijke incasso

Wanneer u contact opneemt met een incassobureau, zal deze in eerste instantie pogen om met een minnelijke incasso uw debiteuren tot betaling te bewegen. Een minnelijke incasso is de procedure zonder tussenkomst van een rechter. Het gaat hierbij om het versturen van aanmaningen, telefoongesprekken en e-mails om de debiteur te bereiken en het proces tot een betaling te krijgen. Bij een gerechtelijke incasso komt wel een rechter te pas. Uw debiteur zal dan worden gedagvaard, of de persoon wordt via een gerechtsdeurwaarder aangemaand om te betalen.


Gerechtsdeurwaarder Buitenpost

Gerechtsdeurwaarder of reguliere deurwaarder?

De meeste bureaus hebben zelf een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder in dienst. De gerechtsdeurwaarder wordt pas ingeschakeld op het moment dat er een gerechtelijke incasso start. Het bureau stuurt dan een gerechtsdeurwaarder naar de debiteur voor een dagvaarding. Een gewone deurwaarder zorgt ervoor dat het proces op de rechtbank volgens planning verloopt en dat het voor alle partijen duidelijk is wat er gebeurt. U hoeft dus niet zelf de hulp van een deurwaarder in te schakelen, hier zorgt het incassobureau uit Buitenpost voor.


Gerechtsdeurwaarder Buitenpost

Een gerechtsdeurwaarder is een deurwaarder met wettelijke taken en bevoegdheden, die zowel zelfstandig als vanuit een incassobureau kan werken.

Een gerechtsdeurwaarder verschilt van een deurwaarder in de zin dat deze laatste geen juridische maatregelen kan inzetten, terwijl een gerechtsdeurwaarder dat wel mag.

Een gerechtsdeurwaarder zorgt over het algemeen voor het innen van een schuld namens een schuldeiser, daarnaast kan hij er – eventueel in samenwerking met de politie uit Buitenpost – voor zorgen dat een vonnis op de juiste manier verloopt.

Heeft u nog andere vragen over bijvoorbeeld de procedure van de gerechtsdeurwaarder? Neem gerust contact met ons op.


Wat doet een gerechtsdeurwaarder?


Focus op rendement

De specialisten proberen altijd een zo’n groot mogelijk rendement te halen uit een incassotraject. Dit betekent dat de specialisten hun focus leggen op het vinden van een oplossing in het minnelijke traject, zonder tussenkomst van een deurwaarder of rechter. Zo voorkomt u onnodige proces- of executiekosten en houdt u er zoveel mogelijk aan over. Door te focussen op de minnelijke incasso wordt er eveneens een gedwongen ontruiming voorkomen. Onze focus ligt daarom niet alleen op het verhogen van een financieel, maar tevens op een sociaal rendement. Een nadruk op een minnelijke incasso zonder inzet van deurwaarder leidt bovendien tot het behoud van de relatie tussen u en uw klanten.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Het inschakelen van een incassobureau uit Buitenpost is een goede zet voor het behoud van uw klantenrelatie. Als u als ondernemer aanmaningen of herinneringen moet blijven versturen, dan is het niet meer dan logisch dat uw geduld op een gegeven moment opraakt. Als gevolg daarvan heeft u misschien geen oor meer naar eventuele oplossingen die de debiteur aanbiedt, met een verstoorde relatie als gevolg.

Met de hulp van een incassobureau uit Buitenpost verloopt alle communicatie via het bureau. U kunt via een online dossier in de gaten houden hoe hier door de wanbetalers op gereageerd wordt, maar u hebt zelf geen contact.


No cure, no pay

In principe werkt een specialist op basis van een no cure, no pay principe. Wanneer u een incassobureau uit Buitenpost inschakelt, verrekenen zij incassokosten over het openstaande bedrag. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de debiteur is verantwoordelijk voor de incassokosten. Wanneer de vordering betaald wordt, kost het u dus niets.

In sommige gevallen rekent het bureau een klein bedrag voor de behandeling van uw dossier of bent u zelf verantwoordelijk voor de provisie van het bureau. Dit is het geval als de debiteur niet het gehele bedrag betaalt. No cure, no pay geldt alleen voor minnelijke incasso’s. Als het tot een rechtszaak komt zitten er wel kosten voor u aan verbonden.


deurwaarder Buitenpost

Debiteurenbeheer

Het debiteurenbeheer is een belangrijk onderdeel van uw onderneming. Hieronder verstaat men alle zaken rondom de financiële administratie. Denk onder meer aan het versturen van facturen, het controleren van betalingen en het bijhouden van de juiste gegevens van al uw debiteuren. Om te voorkomen dat het debiteurenbeheer al uw tijd opslokt, kunt u dit overdragen aan een incassobureau uit Buitenpost. Deze kan al deze taken van u overnemen, maar zal met de klant blijven communiceren vanuit uw naam. U ontvangt wekelijks een rapport van de lopende zaken.

Loonbeslag

Wanneer iemand schulden heeft, dan kan een deurwaarder namens de schuldeiser loonbeslag leggen op het salaris of de uitkering van de schuldenaar. Loonbeslag vindt bij de werkgever of uitkerende instantie plaats, zodat de schuldenaar geen grip op het loonbeslag krijgt. Het loonbeslag kan zowel executoriaal of conservatoir worden uitgevoerd door een deurwaarden. In beide gevallen is de schuldeiser bij loonbeslag verzekerd van een uiteindelijke betaling. Bij het loonbeslag dient wel rekening gehouden te worden met de beslagvrije voet.


Beslaglegging inboedel

Beslaglegging inboedel

Naast het loonbeslag bestaat er ook beslaglegging op de inboedel. Een dergelijke beslaglegging gebeurt wanneer het loonbeslag onvoldoende geld oplevert, en wanneer het er niet naar uitziet dat de debiteur binnen korte tijd over extra geld beschikt. De deurwaarder kan naast loonbeslag een beslaglegging doen op goederen. Uitzonderingen vormen het bed en beddengoed, de kleding die men aanheeft, de gereedschappen van ambachtslieden en werklieden en eten en drinken van het gezin dat voldoende is voor een maand.

Beslagvrije voet

Beslagvrije voet

Regelmatig vragen mensen uit Buitenpost wat de term ‘beslagvrije voet’ bij beslaglegging eigenlijk betekent. De beslagvrije voet staat voor het bedrag dat bij loonbeslag moet worden vrijgelaten. Dit is het bedrag dat de schuldenaar maandelijks ter beschikking heeft voor levensonderhoud. In sommige gevallen kan de beslagvrije voet gehalveerd of helemaal weggelaten worden. Bijvoorbeeld als de schuldenaar een levenspartner heeft met een ruim inkomen. De beslagvrije voet bedraagt 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer uitleg over de beslagvrije voet.


Kosten incassobureau

Heeft u te maken met wanbetalers in Buitenpost en bent u benieuwd wat het inschakelen van een bureau kost? Dit verschilt per zaak en is daarom lastig in te calculeren. In de meeste gevallen is het mogelijk om tot een betaling te komen zonder bijkomende kosten voor u. Wanneer de debiteur binnen de minnelijke incasso voldoet aan de hoofdsom, rente en incassokosten dan bent u het incassobureau vaak niets meer verschuldigd. Wordt er wegens omstandigheden slechts een deel van de hoofdsom betaald, dan vraagt het incassobureau uit Buitenpost een provisie. De hoogte van deze provisie ligt doorgaans tussen de 10% en 15% en verschilt per bureau. Voor het starten van een gerechtelijke incasso wordt er wel een bedrag gerekend.


Wet incasso kosten (WIK)

De Wet Incasso Kosten, afgekort als WIK is de wet waaraan alle incassobureaus zich moeten houden. In deze wet staan onder andere de kosten die een bureau maximaal mag rekenen wanneer de debiteur niet na de eerste aanmaning het achterstallig bedrag betaalt.

Zo zijn de incassokosten bij consumenten per 2012, 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering voor de eerste €2.500,-. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie over deze Wet Incasso Kosten.

Incassobureau uit Buitenpost gezocht?

Vergelijk vrijblijvend offertes en bespaar op de kosten!


Prijstabel: maximale incassokosten

HoofdsomPercentage*
Eerste €2.500,-15% (minimaal €40,-)
Volgende €2.500,-10%
Volgende €5.000,-10%
Volgende €190.000,-1%
Boven €200.000,-0.5% (tot max. €6.775,-)

* Let op: In sommige gevallen verhoogd met BTW.

incassokosten Buitenpost

Wie betaalt de btw over de incassokosten?

Over de incassokosten wordt uiteraard ook btw gerekend. Wie de btw betaalt verschilt per zaak en is afhankelijk van de schuldeiser. Als de schuldeiser btw-plichtig is, dan kan hij deze uiteindelijk verrekenen. In dit geval heeft het weinig zin om de btw te verrekenen met de schuldenaar. Wanneer de schuldeiser btw-plichtig is, betaalt hij dus zelf de btw. Wanneer de schuldeiser niet btw-plichtig is, kan hij deze niet verrekenen. In dat geval betaalt de schuldenaar de btw. Dit is vooral het geval als de schuldeiser een particulier is.

BTW oninbare vorderingen terugvragen

Direct na het versturen van een factuur, moet u de BTW aangeven en betalen. U loopt in sommige gevallen echter het risico dat deze factuur slechts gedeeltelijk of helemaal niet betaald wordt. In dat geval kunt u de betaalde BTW weer terugvragen. Het terugvragen kan vanaf het moment dat de vordering oninbaar is. U verwerkt de teruggave over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan. U krijgt de keuze of u het BTW bedrag wil opnemen als aftrekbare voorbelasting of als negatieve omzet. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst


Geschikt incassobureau in Buitenpost vinden? Vergelijk offertes!

Heeft u genoeg van wanbetalers en wilt u niet langer aanmaningen versturen? Of heeft u voldoende aanmaningen verstuurd en is het nu tijd voor een gerechtelijke incasso? Overweegt u het verkopen van vorderingen? Voor het incasseren van grote of kleine bedragen zit u bij een incassobureau uit Buitenpost goed. Vul het offerteformulier in en ontvang al snel de offertes van meerdere bureaus uit uw eigen regio. Deze offertes ontvangt u gratis en helemaal vrijblijvend, zodat u nergens aan vastzit. Kies het bureau met het beste aanbod en bespaar zo tot wel 40%!


Verkoop van vorderingen

In sommige gevallen heeft u geen tijd of energie om een deurwaarder in te schakelen, maar wilt u toch graag in ieder geval een deel van uw geld ontvangen. In dat geval is het mogelijk om de vordering te verkopen. Het verkopen van vorderingen werkt als volgt: wanneer uw factuur na herhaaldelijke aanmaningen en herinneringen niet is betaald, wordt het tijd voor een gerechtelijke incasso. Gerechtelijke incasso’s kunnen veel geld kosten, zonder de zekerheid dat de debiteur uiteindelijk betaalt. In dat geval is het mogelijk om uw vorderingen te verkopen aan een incassobureau. Hoeveel de vordering waard is, verschilt per situatie. Het bureau doet een bod op uw vordering en als u akkoord gaat, dan is het incassobureau na het verkopen de nieuwe eigenaar van de vorderingen. U bent verzekerd van een vast bedrag, ongeacht of de wanbetaler betaalt.

Voordelen

Bent u nieuwsgierig naar de voordelen van het verkopen van vorderingen?

 • Geen langdurige procedures, maar direct geld op uw rekening
 • Geen extra juridische kosten
 • Geen risico op volledige wanbetaling
 • Geen problemen met wanbetalers

Klanten over Incassobureau Pro

 • klantenreview incassobureau-pro saskia
  Toen ik steeds meer last kreeg van openstaande vorderingen zocht ik een incassobureau uit [var1] voor het bijhouden van mijn debiteurenbeheer. Ik kreeg al snel 5 offertes binnen en kon zo gemakkelijk kiezen voor het bureau dat mij het meeste aansprak.
  Saskia Peeters
 • klantenbeoordeling incassobureau-pro
  Ik heb een schildersbedrijf en een klant wilde de rekening niet betalen. Na via deze site een goed incassobureau gevonden te hebben, hoefde ik er geen tijd en moeite meer in te steken. De rekening was toen snel betaald!
  Ruud Storm
 • klantenreview incassobureau-pro wilma
  Met mijn bedrijf heb ik meerdere keren te maken gehad met wanbetalers. Door verschillende offertes te vergelijken, vond ik snel een goed incassobureau uit de buurt. Binnen no-time waren de facturen betaald, en het kostte mij helemaal niets.
  Wilma de Boer


Veelgestelde vragen


Wat zijn wanbetalers?

Wanneer mag iemand officieel als wanbetaler worden bestempeld? Een wanbetaler is in principe een persoon of bedrijf, die gebruik maakt van een dienst of product, zonder daarvoor te betalen. Hoe zit het als iemand te laat betaalt? Zorgverzekeraars trekken een duidelijke grens van zes maanden. Is de betaling na zes maanden nog niet voldaan? Dan wordt men aangemeld als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De redenen van een wanbetaler? Vaak kan de debiteur niet betalen, maar laksheid is ook één van de redenen.

Wat is een aanmaning?

Allereerst volgt er een betalingsherinnering. Dit is een schriftelijke herinnering waarbij er geen extra kosten zijn gerekend aan de debiteur. Hierna volgt een aanmaning. Dit is een strengere betalingsherinnering. De bijbehorende tekst is dan dwingender. Er wordt in de aanmaning tevens benoemd dat de factuur eventueel uit handen wordt gegeven aan een incassobureau en dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Na de aanmaning worden er eventuele invorderingsmaatregelen genomen. Denk aan een gerechtelijk bevel van beslaglegging door een deurwaarder.


Wat is een vordering?

Als een gekocht product, of geleverde dienst nog niet is betaald spreekt men over een vordering. Het bedrijf mag namelijk na de levering het openstaande bedrag vorderen. Op de vordering staat dus dat de schuldeiser nog een bepaald bedrag krijgt van de persoon of het bedrijf in kwestie. In de praktijk is het in het bedrijfsleven vaak een factuur. Op de factuur staan de afspraken die zijn gemaakt. Het is niet altijd rechtsgeldig, aangezien het document aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Wat zijn dubieuze debiteuren?

Menig bedrijf in Buitenpost is er bekend mee: dubieuze debiteuren. Wanneer men spreekt over deze dubieuze debiteuren, wanbetalers of schuldenaars dan doelen wij op klanten die iets op rekening hebben gekocht of die gebruik hebben gemaakt van uw diensten zonder te betalen. In de administratie zal u gewone debiteuren moeten overboeken naar dubieuze debiteuren zodra er problemen met de vordering worden vastgesteld. Wilt u zeker weten dat uw administratie volledig op orde is? Geef dan uw debiteurenbeheer uit handen.


Wat is een buitengerechtelijke incasso?

Kort gezegd: alle activiteiten die worden ondernomen om een vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter. Een buitengerechtelijke of minnelijke incasso komt aan bod als u er zelf alles aan heeft gedaan om de debiteur te laten betalen. Herinneringen zijn verstuurd en u heeft meerdere keren contact gezocht. Geen resultaat? Schakel dan een incassobureau uit Buitenpost in. Die regelt het vervolgtraject, zodat de debiteur alsnog betaald. Vaak kunnen de gemaakte incassokosten bij de schuldenaar in rekening worden gebracht.

Wat is een juridische incasso?

Een juridische incasso is in feite de laatste fase van het traject. Er wordt dan aan de rechtbank gevraagd om een gedwongen betaling op te leggen. Allereerst wordt de juiste rechter en de juiste locatie van het geding geselecteerd. Daarna wordt de wanbetaler gedagvaard. Dit gaat via een gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding bezorgt aan de schuldenaar. In feite brengt u de wanbetaler officieel op de hoogte dat u de rechtbank gaat inschakelen om de vordering gedwongen te laten innen.


Wat mag een incassobureau wel en niet doen?

Een incassobureau mag niet zomaar een deurwaarder op iemand afsturen. Zij zijn wel in staat om brieven en e-mails te sturen en te bellen totdat de schuldenaar de vordering betaalt. Ook mag het incassobureau extra kosten in rekeningen brengen. Dit zijn incassokosten. De hoogte hiervan is vastgesteld in de Wet Incasso Kosten. Incassobureaus mogen wanbetalers niet dagvaarden, dit wordt altijd gedaan door een gerechtsdeurwaarder.

Waar op letten bij kiezen incassobureau?

Er zijn in Buitenpost verschillende incassobureaus actief. Hoe vindt u het beste bureau? Vraag in uw eigen omgeving naar ervaringen en aanbevelingen. Zo spreekt u rechtstreeks met andere klanten. Maak bij het inschakelen van een bureau vooraf ook duidelijke afspraken omtrent de betaling en tarieven. Laat dit alles vastleggen in een contract, zodat beide partijen precies weten waar ze aan toe zijn. Zo komt niemand voor vervelende verrassingen te staan.


Maak gebruik van de offerteservice en pak wanbetalers aan! Effectieve methoden, no-cure, no-pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Onze werkwijze

De meeste bedrijven komen bij ons netwerk terecht omdat men diensten of goederen heeft geleverd maar er niet wordt betaald. Op zo’n moment is het zaak dat er adequaat wordt gehandeld en is het verstandig dat u een incassobureau uit Buitenpost inschakelt. In de onderstaande stappen leest u wat u van onze dienstverlening mag verwachten.

 • Vraag gratis offertes aan via het offerteformulier. Geef een volledig omschrijving van de werkzaamheden.
 • Vergelijk incassobureaus. Na uw aanvraag ontvangt u al snel de aanbiedingen van diverse incasso experts uit Buitenpost.
 • Een keuze maken. Kies de beste aanbieding en bespaar tot 40% op uw investering.

Landelijk netwerk

Incassobureau Pro bestaat uit een netwerk van diverse erkende incassobureaus en gerechtsdeurwaarders door het gehele land. Dit biedt u het voordeel dat de specialisten uit Buitenpost al uw incassozaken voor u uit handen kunnen nemen. Wij hebben ons netwerk in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid met gerenommeerde en bevlogen incasso specialisten. Wij werken niet louter in Buitenpost, maar zijn operatief vanaf meer dan 300 locaties door het gehele land. Hierdoor is er altijd iemand bij u in de buurt beschikbaar om u verder te helpen.

Vestigingen

Een van de redenen waarom wij u snel van dienst zijn is dat wij opereren vanuit meer dan 300 vestigingen door het gehele land. Wij zijn niet alleen in Buitenpost actief, maar in de gehele provincie. Onderstaand een overzicht van de plaatsen bij u uit de provincie waar de gelieerde incasso specialist de meeste opdrachten uitvoert.

Bolsward | Buitenpost | Burgum | Dokkum | Drachten | Franeker | Gorredijk | Harlingen | Heerenveen | Joure | Leeuwarden | Lemmer | Oosterwolde | Sneek | Wolvega

Vrijblijvend kennis maken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem via het offerteformulier contact op.Gratis offerte