Op zoek naar een vakkundig incassobureau in Breda?

Vergelijk vrijblijvend en kosteloos meerdere incassobureaus en deurwaarders. Vraag diverse offertes aan!

Incassobureau Breda

Incassobureau Breda

Op zoek naar een incassobureau in Breda en omgeving? Dan bent u bij Incassobureau Pro aan het juiste adres. Dien bij ons een aanvraag in via het formulier en wij zorgen er voor dat u in een mum van tijd meerdere offertes ontvangt. Geheel kosteloos en vrijblijvend! Liever telefonisch contact? U bereikt ons tijdens kantoortijden op 088 444 7676.

Werkwijze van een incassobureau

Wanneer u contact opneemt met een incassobureau in Breda voor het starten van een incassotraject, dan zal er over het algemeen eerst een intakegesprek worden gehouden. In dit gesprek wordt er onder andere gekeken naar de huidige situatie en of het daadwerkelijk nodig is om een incassoprocedure te starten. Wanneer een incassotraject gewenst is, dan zullen wij met u afspraken maken over de handelingen die wij mogen uitvoeren en wanneer wij eerst met u moeten overleggen voordat we verdergaan met het traject.

Voor bedrijven en particulieren

Menig incassobureau heeft zich gespecialiseerd in het bijstaan van grote bedrijven in hun facturatie en de incasso. Het is echter tevens mogelijk om als particulier een incassoprocedure te starten. Bijvoorbeeld als u een huis onderverhuurt of wanneer er anderzijds een geldig contract bestaat over financiën en geleverde diensten. Wij kunnen pas een incassotraject starten wanneer er sprake is van een factuur en voldoende bewijsmateriaal. Via het webformulier kunt u hierover meer informatie opvragen, wij helpen u graag.

Hoe verloopt het incassotraject?

Het verloop van een incassotraject is aan verschillende richtlijnen gebonden. Zo moet een incassobureau uit Breda beginnen met het versturen van een laatste aanmaning en een herinnering per mail of telefoon, waarbij de schuldenaar geen extra incassokosten hoeft te betalen. Wanneer het openstaande bedrag hierna binnen twee weken nog steeds niet wordt voldaan kan een buitengerechtelijke procedure worden gestart. Vanaf dit moment beschikt het incassobureau over het recht om extra kosten te rekenen. Een eventuele derde fase is de juridische incasso, inclusief eventuele gerechtsdeurwaarder, beslaglegging en loonbeslag.

Kosteloos adviesgesprek

Heeft uw bedrijf in Breda veel openstaande debiteuren? Schakel dan een specialist in uit de omgeving Breda. Het innen van openstaande vorderingen is ons dagelijks werk en bovendien is de debiteur eerder geneigd om tot betaling over te gaan. Een extern incassobureau levert net dat beetje extra druk. U kan ervoor kiezen om een incassobureau of deurwaarder eenmalig in te schakelen. In geval van meerdere incassozaken is het ook mogelijk om een contract af te sluiten.

Op zoek naar een incassobureau in Breda? Bij Incassobureau Pro werken onze gespecialiseerde medewerkers graag met u samen om uw recht te behalen. Zowel een minnelijke als gerechtelijke procedure, inclusief de inzet van een deurwaarder, is mogelijk.

gerechtelijke incasso Breda

Gerechtelijke en minnelijke incasso

Regelmatig krijgen wij van onze cliënten uit Breda de vraag wat het verschil is tussen een gerechtelijke en minnelijke incasso. Dit is relatief eenvoudig: bij een minnelijk incassoproces zal er nog geen gerechtsdeurwaarder of rechter worden ingezet. Het is een poging om de klantrelaties te behouden en dwangmiddelen te voorkomen. Een gerechtelijke incasso heeft direct de inzet van een deurwaarder en gerechtelijke uitspraken tot gevolg. Het is aan de klant of deze wil overgaan tot een juridische procedure met gerechtsdeurwaarder en eventuele beslaglegging op de inboedel.

Gerechtsdeurwaarder Breda

Op zoek naar een gerechtsdeurwaarder of deurwaarder in Breda? Ook daar kunnen wij u mee helpen. Er is overigens een verschil tussen deze twee, een gerechtsdeurwaarder beschikt over juridische mogelijkheden, een deurwaarder niet. Samenvattend is een gerechtsdeurwaarder een openbare ambtenaar die taken uitvoert die uit de wet voortvloeien.

Gerechtsdeurwaarder Breda

Focus op rendement

Ons incassobureau uit Breda richt zich op zowel sociaal als financieel rendement. Dit betekent onder andere dat wij altijd proberen om bij de minnelijke incasso te blijven, aangezien dit in de meeste gevallen geen extra kosten met zich meebrengt voor de schuldeiser. Daarnaast is ook het sociale aspect van belang. Dit gaat om het behoud van klantenrelaties, maar ook om het voorkomen van de inzet van een deurwaarder met dwangmiddelen als loonbeslag, beslaglegging op de inboedel en zelfs de schuldsanering.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Een deurwaarder van een incassobureau uit Breda zorgt er voor dat alle openstaande vorderingen bij uw debiteur geïnd worden, zonder dat uw klantenrelatie hierdoor schade oplevert. Incassobureau Pro werkt in Breda met professionele en gekwalificeerde deurwaarders en incassobureaus die dagelijks met incassozaken te maken hebben.Incassobureau no-cure, no-pay Breda

No cure, no pay

Incassobureau Pro hanteert het no cure no pay concept. Vaak worden incassobureaus geassocieerd met pittige rekeningen. Bij ons krijgt u alleen een rekening als de incasso zorgvuldig is afgehandeld. Besteed uw incasso’s dus aan ons uit! Is het gewenste resultaat niet behaald? Dan hoeft u helemaal niets te betalen. Een prettig gevoel toch, in deze tijd? Wij helpen u graag, tegen aantrekkelijke prijzen.

Wet incasso kosten (WIK)

De werkzaamheden van het incassobureau uit Breda zijn aan diverse regels en richtlijnen gebonden. Een aantal van deze richtlijnen staan beschreven in de Wet Incasso Kosten, afgekort als WIK. In deze wet staat onder andere de hoogte van de incassokosten. Zo is in 2012 bepaald dat over de eerste €2.500,- de incassokosten 15% van de gevorderde hoofdsom mogen zijn. Wilt u meer weten over de bepalingen van de WIK of hebt u een vraag? De wet staat op diverse websites online en uiteraard informeren wij u ook graag hierover. Wij helpen u graag!

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Wanneer u eigenaar bent van een bedrijf, dan weet u dat het vaak veel tijd kost om de financiële zaken af te handelen. Tijd die u beter kunt besteden aan het werk van het bedrijf. Bij menig incassobureau in Breda bent u daarom aan het juiste adres voor debiteurenbeheer. Het debiteurenbeheer houdt in dat wij uw facturen versturen, het klantenbestand bijhouden en controleren of de openstaande rekeningen inderdaad worden voldaan.

Loonbeslag

Eén van de dwangmiddelen die een deurwaarder kan inzetten tijdens een juridische incasso is het loonbeslag. Bij een loonbeslag zal de deurwaarder een verzoek tot inbeslagname neerleggen bij de werkgever of uitkerende instantie. Zo kan een deel van de openstaande schuld worden afgelost (bij een executoriale vordering), of de gevolgen van wanbetaling worden duidelijk gemaakt (bij een conservatoir beslag). Bent u benieuwd naar de regels omtrent loonbeslag en de dwangmiddelen van een deurwaarder? Vul dan ons webformulier in en wij beantwoorden uw vragen over het loonbeslag en de gerechtsdeurwaarder.


Beslaglegging inboedel

Een tweede dwangmiddel dat een gerechtsdeurwaarder ter beschikking heeft is de beslaglegging op de inboedel. Vaak wordt door onze cliënten uit Breda gedacht dat deze beslaglegging bestaat uit de inname van vervoersmiddelen en grote elektronische apparaten. Dit is echter niet het geval. De regels van beslaglegging werden al in 1838 vastgesteld, waarin duidelijk is gemaakt welke zaken over moeten blijven. Denk aan: bedden, het beddengoed, enkele kleren en eten en drinken voor een maand. Daarnaast mag een ambachtsman zijn gereedschappen behouden.

Beslagvrije voet

In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat een schuldenaar enkele rechten heeft. Dit is omschreven met het begrip beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bedrag waar de schuldenaar maandelijks recht op heeft om de huur, ziektekostenverzekering en het levensonderhoud te betalen. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van de burgerlijke staat (eventuele kinderen, is de schuldenaar getrouwd) en de inkomsten van een levenspartner.


Klanten over Incassobureau Pro

 • klantenreview incassobureau-pro wilma
  Ik verhuur diverse woningen en er waren enkele huurders met meerdere maanden huurachterstand. Via internet deze website gevonden en overgegaan tot actie. De incasso opdrachten zijn goed en snel afgehandeld. Goede communicatie en een duidelijk strijdplan.
  Wilma de Boer
 • klantenreview incassobureau-pro saskia
  Ik zat een beetje in een lastig parket omdat sommige van mijn klanten niet op tijd betaalden. Aan de andere kant is mijn bedrijf afhankelijk van deze klanten, om de goede klantrelatie in stand te houden heb ik via deze website een incassobureau ingeschakeld.
  Saskia Peeters
 • klantenbeoordeling incassobureau-pro
  Ik heb het debiteurenbeheer van mijn bedrijf ondergebracht bij Incassobureau Pro. In samenspraak een deel van mijn taken uit handen gegeven. Ik heb nu meer tijd voor belangrijke zaken. De wekelijkse terugkoppeling vind ik erg prettig, ik zou deze dienst zeker bij anderen aanbevelen!
  Ruud Storm


Veelgestelde vragen


Wat zijn wanbetalers?

Een wanbetaler is definieerbaar als iemand die gebruik maakt van een product of dienst, zonder daarvoor een betaling te doen. Ook een slechte betaler is in sommige gevallen te bestempelen als wanbetaler. Zorgverzekeringen trekken een duidelijke grens bij zes maanden. Is er dan nog niet betaald? Dan wordt de klant aangemeld bij het Zorginstituut als wanbetaler. Er kan sprake zijn van financiële problemen waardoor de klant of het bedrijf niet betaalt. Helaas is laksheid en zelfs fraude ook vaak aan de orde.

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning wordt verstuurd als de termijn is verlopen waarbinnen een bepaalde verplichting had moeten plaatsvinden. Hierbij draait het vaak om een openstaande factuur. De eerste aanmaning heeft veelal een vriendelijke toon. De volgende aanmaning bevat vaak een waarschuwing over het eventueel inschakelen van een incassobureau, met bijbehorende incassokosten. Een aanmaning heeft twee doelen: het eerste doel is natuurlijk om de debiteur over te halen om te betalen. Daarnaast is het wettelijk verplicht om een aanmaning te versturen, voordat u vervolgstappen kunt nemen.


Wat is een vordering?

Met een vordering geeft u (als ondernemer) aan dat u iets opeist van een ander. Na levering van een product of dienst heeft u recht om het verschuldigde bedrag op te eisen. Een veelgebruikt synoniem in het bedrijfsleven is ‘openstaande factuur’. Een vordering moet aan diverse voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een vermelding van het btw-nummer en de bedrijfsnamen. Vanzelfsprekend moeten de afspraken wederzijds zijn gemaakt. Pas dan is de vordering rechtsgeldig. Benieuwd naar de wettelijke eisen van een vordering? Neem dan contact met ons op!

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten bestaan uit alle kosten die u als schuldeiser maakt om de vordering te innen. Het zijn in feite de buitengerechtelijke kosten. U moet immers actie ondernemen om het geld alsnog te krijgen. U verstuurt zelf aanmaningen, maar schakelt mogelijk ook de hulp van een incassobureau in. Het incassobureau maakt kosten. Deze kosten kunt u doorberekenen aan de schuldenaar. Wel is er wettelijke bepaald wat de incassokosten maximaal mogen zijn. Dit varieert van 0,5% – 15% van het openstaande bedrag.


Wat is een buitengerechtelijke incasso?

Een buitengerechtelijke incasso omvat alle activiteiten van u en het incassobureau om een vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter. De juridische procedure is dan nog niet gestart, maar u besluit wel om het incassobureau uit Breda in te schakelen. Het bureau stuurt meerdere aanmaningen en neemt geregeld contact op met de debiteur. De eventuele incassokosten worden doorberekend aan de schuldenaar. Vaak is de buitengerechtelijke incasso genoeg om de debiteur te laten betalen. Heeft het geen effect? Dan wordt de juridische incasso gestart.

Wat is een juridische incasso?

Een juridische incasso, inclusief deurwaarder, is in feite de laatste fase van een incassozaak. U hebt er zelf alles aan gedaan om de debiteur te laten betalen, tot zelfs de inzet van een incassobureau aan toe. Is de minnelijke incasso niet genoeg geweest? Dan helpt het incassobureau u bij starten van de juridische incasso. Hierbij komt er een rechter, en soms zelfs een deurwaarder aan bod. De juiste rechter (handelsrechter of burgerlijke rechter) wordt geselecteerd. Vervolgens krijgt de wanbetaler een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder.


Onze werkwijze

U hebt de diensten of goederen geleverd, maar u ontvangt ondanks diverse sommaties geen betaling van uw klant. Op zulke momenten is het goed dat u Incassobureau Pro kent. Wij brengen u op eenvoudige wijze in contact met een incassospecialist uit Breda of omgeving. Het aanvragen van een offerte is eenvoudig en binnen enkele minuten geregeld.

 • De eerste stap neemt u door in het contactformulier een omschrijving te geven van de situatie, daarna vult u alle gegevens aan in het formulier. Na ontvangst zorgen wij ervoor dat uw aanvraag bij diverse bureaus terecht komt (maximaal vijf).
 • De tweede stap bestaat uit het vergelijken van de offertes die u ontvangt. Kijk ook goed naar de werkwijze en referenties van de incassobureaus om tot een goede keuze te komen.
 • Stap drie bestaat uit het maken van een keuze en het uit handen geven van uw opdracht. Bevalt het aanbod u niet? Dan bent u nergens tot verplicht, uw aanvraag is geheel vrijblijvend en kosteloos.
 • Snel en vrijblijvend contact? Bel 088 444 7676

Is de aanbieding niet naar volle tevredenheid? Dan bent u vrij om te doen en te laten wat u wilt met de offertes. De service is geheel kosteloos en vrijblijvend.


Vrijblijvend kennis maken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem telefonisch, of via het contactformulier contact met ons op


Landelijk netwerk

Incassobureau Pro beheert een landelijk netwerk van incassospecialisten die u graag van dienst zijn. In de loop der jaren is ons netwerk behoorlijk gegroeid. Wij zijn werkzaam op meer dan 300 locaties door het gehele land, inclusief in Breda. Dit biedt u het voordeel dat wij ons altijd bij u in de buurt bevinden. De gelieerde incassobureaus staan voor u klaar. Alle bedrijven verstaan hun vak goed, door ruime ervaring weten wij als geen ander hoe we maximale druk op uw debiteur zetten. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat uw klantrelatie hier niet onder lijdt.

Vestigingen

Zoals u wellicht hebt gelezen werken de gelieerde incasso-experts vanuit meer dan 300 vestigingen in het gehele land, inclusief Breda. Ieder incassobureau heeft gekwalificeerd personeel in dienst die in het bezit zijn van de juiste diploma’s en in de loop der jaren veel ervaring hebben opgedaan.

Bergen op Zoom | Best | Breda | Den Bosch | Eindhoven | Etten-Leur | Geldrop | Helmond | Roosendaal | Rosmalen | Tilburg | Uden | Valkenswaard | Veghel | Veldhoven | Waalwijk
Maak gebruik van de service van Incassobureau Pro en pak wanbetalers aan! Effectieve methoden, no-cure, no-pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.