Op zoek naar een vakkundig incassobureau in Leiden?

Vergelijk vrijblijvend en kosteloos meerdere incassobureaus en deurwaarders. Vraag diverse offertes aan!

Incassobureau Leiden

Incassobureau Leiden

Zoekt u een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of deurwaarder in Leiden of omgeving? Laat u dan bijstaan door Incassobureau Pro. Hier kunt u vrijblijvend en kosteloos diverse offertes aanvragen en de beste deal kiezen. Dien dus gerust een aanvraag in via het formulier en u ontvangt zo snel mogelijk diverse vrijblijvende offertes van diverse incassobureaus. Liever telefonisch contact? U bereikt ons via 088 444 7676.

Werkwijze van een incassobureau

Wanneer u contact opneemt met een incassobureau uit Leiden om een incassotraject te starten, dan zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. In het gesprek wordt gekeken of het inderdaad nodig is om een incasso in te zetten. Er moet bijvoorbeeld een bepaalde tijd verlopen zijn waarin het uitstaande bedrag niet is betaald, voordat een incassobureau dit over mag nemen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Wij informeren u met alle plezier.

Voor bedrijven en particulieren

Hoewel meer dan 75% van de zaken van een incassobureau worden afgehandeld voor grote bedrijven, is het ook een optie om als particulier een incassobureau in te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u als particulier een woning onderverhuurd, of als u anderzijds een contract hebt over geleverde diensten of leningen. Voordat er een incassoprocedure wordt gestart, is het wel noodzakelijk om een schriftelijk bewijs te hebben van de lening, en een openstaande factuur. Wij helpen u dan graag verder.

Hoe verloopt het incassotraject?

Als een incassotraject wordt ingezet, dan begint dit met het versturen van een laatste aanmaning en herinnering per mail of telefoon. Geen effect? Dan begint men met een minnelijke (buitengerechtelijke) incassoprocedure. Dit is een incasso waarbij nog geen dwangmiddelen en een gerechtsdeurwaarder wordt ingezet, maar waarbij het incassobureau uit Leiden wel extra incassokosten mag rekenen. Een laatste stap is het starten van een juridische procedure. Dit heeft de inzet van een deurwaarder en soms zelfs loonbeslag en beslaglegging op de inboedel tot gevolg.

Kosteloos adviesgesprek

Een lang openstaande debiteurenpost zorgt voor spanningen. U maakt zich zorgen of uw rekening wel betaald zal worden, zeker in de huidige economische tijd. Schuif deze zorg van u af en schakel Incassobureau Pro in. De bij ons aangesloten deurwaarders en incassobureaus in Leiden zullen u helpen met de incasso. Blijft resultaat uit? Dan ontvangt u geen rekening. Er wordt namelijk gewerkt volgens de no cure no pay regeling. Ook ontvangt u zodra u uw aanvraag hebt ingediend verschillende aanbiedingen zodat u zelf hieruit de meest passende aanbieding kunt kiezen.

Op zoek naar een incassobureau in Leiden? Bij Incassobureau Pro werken onze gespecialiseerde medewerkers graag met u samen om uw recht te behalen. Zowel een minnelijke als gerechtelijke procedure, inclusief de inzet van een deurwaarder, is mogelijk.

gerechtelijke incasso Leiden

Gerechtelijke en minnelijke incasso

U ziet dat er zowel een gerechtelijke als een buitengerechtelijke incasso is. Wanneer u als klant contact opneemt met een incassobureau in Leiden, dan geeft u hen vrijwel altijd het recht om het minnelijke proces te starten. Het beginnen van een juridische procedure zal vervolgens in overleg met u worden gedaan. Het is mogelijk om op dit punt de incassoprocedure te stoppen wanneer u de klantenrelatie wilt behouden, of u geen behoefte hebt aan een eventuele extra kostenpost.

Gerechtsdeurwaarder Leiden

Heeft u een gerechtsdeurwaarder of een deurwaarder nodig bij uw incasso in Leiden? Er is namelijk een belangrijk verschil tussen deze twee; een gerechtsdeurwaarder voert de wet uit en is een openbare ambtenaar en kan dus juridische maatregelen inzetten, een deurwaarder heeft deze optie niet. Hebt u vragen over het traject dat een gerechtsdeurwaarder volgt? Wij informeren u graag.

Gerechtsdeurwaarder Leiden

Focus op rendement

Ons incassobureau is gefocust op rendement. Het draait dan om zowel het financieel rendement, als het sociaal rendement. Het bereiken van beide is gelegen in het zo lang mogelijk afhouden van een gerechtelijk proces. Dit betekent het voorkomen van dwangmiddelen via een deurwaarder zoals loonbeslag en beslaglegging op de inboedel en het voorkomen van incassokosten die op de rekening van de schuldeiser komen. Wilt u meer weten over onze werkwijze en de focus op rendement? Wij informeren u met alle plezier.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 10% van de rekeningen door debiteuren niet op tijd betaald wordt. Met het innen van het overige deel kan Incassobureau Pro u bijstaan. Schakel nu via ons een incassospecialist uit Leiden in. Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde en professionele werknemers die het geld zullen innen zonder uw klantenrelatie in gevaar te brengen.Incassobureau no-cure, no-pay Leiden

No cure, no pay

Menig incassobureau uit Leiden werkt tegenwoordig op basis van het no cure no pay principe. Dit betekent dat de schuldeiser pas hoeft te betalen voor de geleverde diensten wanneer deze het gewenste resultaat hebben behaald. Het no cure no pay principe heeft vele voordelen, mits de afspraken over incassokosten en eventuele additionele kosten duidelijk zijn. Overleg daarom altijd goed met uw incassobureau over de te maken afspraken en voorkom dat er op de lange termijn problemen ontstaan. Wij helpen u graag!

Wet incasso kosten (WIK)

Om te voorkomen dat sommige incassobureaus extreem hoge prijzen rekenen, is het werk van een incassobureau aan richtlijnen gebonden. Een aantal van deze richtlijnen werden vastgelegd in de Wet Incasso Kosten. Deze wet bevat onder andere regels over de hoogte van incassokosten, afhankelijk van het bedrag dat gevorderd wordt. In 2012 werden deze regelingen herzien. Wilt u weten wat de exacte regels beschrijven? De wet is online op diverse website in te zien. Desgewenst kunnen wij u hierover eveneens meer informatie geven.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Bent u de eigenaar van uw eigen bedrijf? En bent u de laatste tijd eigenlijk alleen nog maar bezig met het afhandelen van financiële zaken in plaats van het eigenlijke werk? Het is een optie om een incassobureau in te schakelen voor het debiteurenbeheer. Dit betekent dat wij uw facturen maken en versturen, de betalingen bijhouden en het klantenbestand up to date houden. Met het overdragen van het debiteurenbeheer weet u zeker dat de financiële kant van uw bedrijf in goede handen is.

Loonbeslag

De inzet van een deurwaarder in Leiden brengt ook de mogelijkheid van verschillende dwangmiddelen met zich mee. Zo heeft een gerechtsdeurwaarder het recht om het loon of de uitkering van de schuldenaar in beslag te nemen. Dit zogeheten loonbeslag zal de deurwaarder rechtstreeks bij de werkgever of uitkerende instantie in Leiden uitvoeren, zodat de schuldenaar nooit bij het geld kan en een deel van de schuld al kan worden afbetaald. Een loonbeslag kan zowel executoriaal als conservatoir worden uitgevoerd, afhankelijk van de situatie.


Beslaglegging inboedel

Een tweede dwangmiddel waar de gerechtsdeurwaarder gebruik van kan maken is de beslaglegging op de inboedel. Dit gaat dan om een beslaglegging op alle eigendommen behalve bedden en beddengoed, de kleren die men aanheeft en voldoende eten en drinken voor een maand. Dit betekent dat een koelkast wel mag worden ingenomen, maar de inhoud ervan niet. Ambachtslieden mogen bovendien hun gereedschappen houden. De regels bij beslaglegging staan sinds 1838 vast, en worden uitgebreid met diverse wetten zoals de WMO-voorzieningen.

Beslagvrije voet

In het Nederlandse recht hebben schuldenaren tevens enkele rechten, die worden verzameld onder de term beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bedrag dat de schuldenaar mag houden ter levensonderhoud. Van de beslagvrije voet kan de schuldenaar de huur, de ziektekostenverzekering en eten en drinken betalen. De exacte hoogte van dit bedrag is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is onder andere de gezinssituatie hierop van invloed, en ook het inkomstenpatroon van de levenspartner.


Klanten over Incassobureau Pro

 • klantenreview incassobureau-pro wilma
  Ik verhuur diverse woningen en er waren enkele huurders met meerdere maanden huurachterstand. Via internet deze website gevonden en overgegaan tot actie. De incasso opdrachten zijn goed en snel afgehandeld. Goede communicatie en een duidelijk strijdplan.
  Wilma de Boer
 • klantenreview incassobureau-pro saskia
  Ik zat een beetje in een lastig parket omdat sommige van mijn klanten niet op tijd betaalden. Aan de andere kant is mijn bedrijf afhankelijk van deze klanten, om de goede klantrelatie in stand te houden heb ik via deze website een incassobureau ingeschakeld.
  Saskia Peeters
 • klantenbeoordeling incassobureau-pro
  Ik heb het debiteurenbeheer van mijn bedrijf ondergebracht bij Incassobureau Pro. In samenspraak een deel van mijn taken uit handen gegeven. Ik heb nu meer tijd voor belangrijke zaken. De wekelijkse terugkoppeling vind ik erg prettig, ik zou deze dienst zeker bij anderen aanbevelen!
  Ruud Storm


Veelgestelde vragen


Wat zijn wanbetalers?

Wanneer krijgt iemand, of een bedrijf, het label ‘wanbetaler’? Een wanbetaler is iemand die gebruikt maakt van een product of dienst, zonder daarvoor te betalen. Daarnaast is iemand die te laat betaalt (grens van zes maanden) tevens een wanbetaler. Betaalt u bijvoorbeeld zes maanden uw zorgverzekering niet? Dan wordt u door de zorgverzekering bij het Zorginstituut aangemeld als wanbetaler. Dergelijke problematiek voorkomt men door betalingsregelingen. Het is tevens mogelijk dat iemand, of een bedrijf, opzettelijk niet betaalt.

Wat is een aanmaning?

In een aanmaning verzoekt de schuldeiser de debiteur om zijn verplichting na te komen. Deze verplichting bestaat vaak uit een betaling, maar het komt ook voor dat iemand een aanmaning krijgt om iets te doen, of juist iets niet te doen. Een aanmaning kan door een incassobureau zijn verstuurd of door een aparte afdeling van een bedrijf. Een dergelijke brief is wettelijk verplicht voordat u vervolgstappen mag ondernemen. Wordt u zelf (onterecht) geconfronteerd met een aanmaning? Reageer dan schriftelijk op de brief.


Wat is een vordering?

Een vordering is in feite een openstaande factuur. Een vordering is dus iets wat een persoon, of bedrijf van een ander mag opeisen. Vaak gaat het om een geldbedrag. De klant heeft dus een dienst of product van u afgenomen, maar nog niet betaalt. Klinkt bekend? Dan kan kloppen, een hoop bedrijven krijgen te maken met onbetaalde vorderingen. Een vordering is pas rechtsgeldig wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet de afspraak wederzijds zijn gemaakt en moeten er bepaalde zaken in het document staan.

Wat zijn incassokosten?

De incassokosten omvatten de kosten die worden gemaakt door de schuldeiser wanneer de schuldenaar niet, of niet tijdig betaalt. Dit geldbedrag telt men bij de openstaande rekening op. De regels omtrent de incassokosten zijn wettelijk vastgelegd. Zo geldt er een minimumbedrag van € 40,-. Het percentage van de hoogte van de incassokosten varieert van 0,5% – 15% van de openstaande factuur. Voordat de incassokosten aan bod komen moet er eerst een aanmaning verstuurd zijn met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen.


Wat is een buitengerechtelijke incasso?

Een buitengerechtelijke incasso bestaat uit alle activiteiten die men onderneemt om de vordering te incasseren, zonder dat er een rechter wordt ingeschakeld. Dit is dus de fase waarin u het incassobureau uit Leiden inschakelt. U heeft er dan zelf al alles aan gedaan om de openstaande rekening te laten betalen. Het incassobureau verdiept zich in de achtergrond van de debiteur en waarom er nog niet is betaald. Ieder situatie is anders, daarom draait het bij een buitengerechtelijke incasso altijd om maatwerk.

Wat is een juridische incasso?

Een juridische incasso is in feite het laatste redmiddel om de schuldenaar te laten betalen. U heeft er eerst zelf alles aan gedaan om de klant over te halen. Meerdere telefoontjes en herinneringsbrieven bleken ineffectief. Daarna heeft u een incassobureau ingeschakeld. Ook de minnelijke incasso was onvoldoende om de klant te laten betalen. De laatste fase is dan de juridische incasso. Hierbij krijgt de schuldenaar bericht dat hij/zij binnenkort de dagvaarding van de deurwaarder kan verwachten.


Onze werkwijze

U heeft de diensten of goederen geleverd, maar u ontvangt ondanks diverse sommaties geen betaling van uw klant. Op zulke momenten is het goed dat u Incassobureau Pro kent. Wij brengen u op eenvoudige wijze in contact met een incasso specialist uit Leiden of omgeving. Het aanvragen van een offerte is eenvoudig en binnen enkele minuten geregeld.

 • De eerste stap neemt u door in het contactformulier een omschrijving te geven van de situatie, daarna vult u alle gegevens aan in het formulier. Na ontvangst zorgen wij ervoor dat uw aanvraag bij diverse bureaus terecht komt (maximaal vijf).
 • De tweede stap bestaat uit het vergelijken van de offertes die u ontvangt. Kijk ook goed naar de werkwijze en referenties van de incassobureaus om tot een goede keuze te komen.
 • Stap drie bestaat uit het maken van een keuze en het uit handen geven van uw opdracht. Ontevreden over het aanbod? Dan bent u nergens tot verplicht, uw aanvraag is geheel vrijblijvend en kosteloos.
 • Snel en vrijblijvend contact? Bel 088 444 7676

Indien de aanbiedingen niet naar tevredenheid zijn dan bent u vrij om te doen en te laten wat u wilt met de offertes. De service is geheel kosteloos en vrijblijvend.


Vrijblijvend kennis maken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem telefonisch, of via het contactformulier contact met ons op


Landelijk netwerk

Incassobureau Pro beheert een landelijk netwerk van incassospecialisten (inclusief deurwaarder) die klaar staan om u te helpen. In de loop der jaren is ons netwerk behoorlijk gegroeid. Wij zijn werkzaam op meer dan 300 locaties door het gehele land, inclusief Leiden. Dit biedt u het voordeel dat wij ons altijd bij u in de buurt bevinden. De gelieerde incassobureaus staan voor u klaar. Alle incassobureaus verstaan hun vak goed, door ruime ervaring weten wij als geen ander hoe we maximale druk op uw debiteur zetten. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat uw klantrelatie hier zo weinig mogelijk onder lijdt. Onderstaand een overzicht van de provincies waarin wij actief zijn.

Vestigingen

Een van de redenen waarom wij u snel van dienst zijn is dat wij actief zijn vanaf meer dan 300 vestigingen door het gehele land. Wij zijn niet alleen in Leiden actief, maar in de gehele provincie. Onderstaand een overzicht van de plaatsen bij u uit de provincie:

Alphen ad Rijn | Barendrecht | Capelle ad IJssel | Delft | Den Haag | Dordrecht | Gouda | Hellevoetsluis | Katwijk | Leiden | Ridderkerk | Rijswijk | Rotterdam | Schiedam | Spijkenisse | Vlaardingen
Maak gebruik van de service van Incassobureau Pro en pak wanbetalers aan! Effectieve methoden, no-cure, no-pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.