Op zoek naar een vakkundig incassobureau in Wolvega?

Vergelijk vrijblijvend en kosteloos meerdere incassobureaus en deurwaarders!Incassobureau Wolvega

Incassobureau Wolvega

Wanneer schakelt u een incassobureau in? Er bestaan geen wettelijke termijnen die bepalen op welk moment incassobureaus in worden geschakeld. Maar als u bijvoorbeeld een wanbetaler heeft die u liever niet in uw klantenbestand houdt, is het goed om een incassobureau of deurwaarder in te schakelen. U vindt hier meer informatie over de voordelen van een bureau, maar ook over incassokosten, het inschakelen van een deurwaarder en de kosten die het met zich meebrengt. Vraag gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan via het contactformulier, zodat u deze onderling met elkaar vergelijkt en een incassobureau vindt in de buurt van Wolvega. Ook no-cure, no-pay incasso mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Onze dienstverlening, uw voordeel:

Het inschakelen van een incassobureau is niet alleen handig bij een wanbetaler, maar ook voor uw debiteurenbeheer of andere diensten die veel tijd in beslag nemen. Gerechtsdeurwaarders zijn vaak zeer volhardend. Zij zorgen er onder andere voor dat facturen via openstaande vorderingen alsnog worden betaald. Dit gebeurt zowel in opdracht van bedrijven als particulieren. Bovendien is een bureau onpartijdig en professioneel, hierdoor blijven ze klantvriendelijk en behoudt u een goede relatie met de andere partij. Tot slot werken incassobureaus met een no-cure, no-pay. Dit houdt in dat als u niets betaald krijgt, u het bureau ook niets verschuldigd bent. De belangrijkste voordelen van een incassobureau staan hieronder samengevat:

 • De inzet van een deurwaarder zorgt ervoor dat openstaande facturen alsnog voldaan worden.
 • U behoudt het goede klantcontact als u een objectieve partij inschakelt.
 • No-cure, no-pay: wanneer u niets betaald krijgt, bent u het bureau ook niets verschuldigd.

Gratis offertes vergelijken

Ik beschik over schriftelijk bewijs van de vordering: (*)


Ik heb de debiteur reeds een herinnering gestuurd: (*)
Voordelen van een incassobureau

Het overkomt praktisch iedere ondernemer: terwijl de betalingstermijn van een door u verstuurde factuur is verstreken, blijft de betaling maar uit. Ook na een eerste herinnering of aanmaning. Elk bedrijf of ZZP’er wil natuurlijk het geld waar hij recht op heeft ontvangen. Maar niet iedereen heeft de tijd of energie om de vordering efficiënt te incasseren. Hiervoor komt het inschakelen van een incassobureau uit Wolvega zeker goed van pas! Het incassobureau zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op hebt; in maar liefst 90% van de gevallen zelfs zonder het inschakelen van een rechter of gerechtsdeurwaarder! Een belangrijk voordeel van een incassobureau is dat zij ervaring hebben in het incasseren van openstaande facturen. De belangrijkste voordelen van het inschakelen van een incassobureau staan hieronder op een rijtje:

 • U behoudt een goede klantrelatie.
 • U hoeft geen tijd te steken in het versturen van aanmaningen.
 • Het kost niets, omdat de klant de diensten van de incassospecialisten betaalt.

incassobureau uit Wolvega

Werkwijze van een incassobureau

Wilt u een incassobureau inschakelen? Dan vindt er allereerst een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek plaats. Hierbij wordt gekeken of de wederpartij inderdaad in verzuim is. Als dit het geval is dan worden de vordering, de incassotactiek en de haalbaarheid besproken. Hoe lang een incasso traject gemiddeld duurt, kan zeer uiteenlopen. Een incassoprocedure start met een aanmaning of een ingebrekestelling van het bedrijf of de particulier. De procedure eindigt wanneer de wanbetaler besluit de betaling te voldoen of wanneer de rechter een vonnis uitspreekt. Het tijdsbestek kan variëren van een maand tot een jaar of zelfs enkele jaren.

Hoe verloopt het incassotraject?

De eerste stap van een incassobureau is het versturen van een aangetekende aanmaning. Hierbij wordt de wederpartij aangemaand tot het betalen van de hoofdsom, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele overige kosten. Bij het uitblijven van een reactie, betalingsregeling of betaling van de complete som wordt er een tweede of derde aanmaning verstuurd. Helpen de aanmaningen niet? Dan gaat een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder over op een juridisch traject. Als u tot een proces besluit, begeleidt het juridische team u tijdens het gehele proces.


incasso in Wolvega inschakelen

Incassobureau voor bedrijven

De meeste bedrijven en ZZP’ers versturen maandelijks vele facturen. Het is belangrijk dat deze tijdig betaald worden. Denk maar eens aan facturen voor het uitvoeren van een dienst of het verhuren of leveren van bepaalde producten. Helaas komt het maar al te vaak voor dat een deel van de klanten niet binnen de aangegeven tijd de facturen voldoet. Een bedrijf heeft vele werkzaamheden en heeft daarom niet altijd voldoende tijd om alle openstaande facturen te innen. Blijft de debiteur in verzuim? In zo’n geval is het verstandig om als bedrijf of ZZP’er een incassobureau uit Wolvega in te schakelen.

Tips incasso voor ZZP’ers

Bent u ZZP’er en heeft u niet of slecht betalende klanten? Of heeft u van de uitstaande leningen geen aflossing ontvangen? Dan schakelt u het beste een incassobureau in. In de praktijk wachten ZZP’ers vaak met inschakelen van een incassobureau, omdat ze het bedrag niet de moeite waard vinden of omdat ze het teveel moeite vinden. Echter is het als ZZP’ers of bedrijven ook mogelijk om voor kleine bedragen een incassobureau in te schakelen. Vaak werken zulke bureaus met no cure, no pay methode, waardoor de moeite loont.


Incassobureau voor particulieren

Men denkt veelal dat een incassobureau alleen met bedrijven werkt. Het is echter ook voor particulieren mogelijk om een incassoprocedure te starten. Als particulier is het immers ook mogelijk dat u te maken heeft met onbetaalde facturen. Denk bijvoorbeeld aan een huurder met betalingsachterstand, een ex-partner die weigert de alimentatie te betalen of het niet ontvangen van een lening. Het is wel van belang dat er genoeg bewijsmateriaal voorhanden is, zo moet de overeenkomst op papier zijn vastgelegd en moet u onbetaalde facturen voor kunnen leggen.

Achterstand alimentatie van uw ex innen

Als u gescheiden bent, heeft u als het goed is een regeling getroffen met uw ex-partner over de alimentatie. Echter krijgen veel mensen op den duur te maken met problemen rondom de alimentatiebetaling. Uw ex vindt het bedrag van de alimentatie te hoog, of er is ruzie waardoor de ex besluit om niet meer te betalen.

Kunt u op papier aantonen dat er duidelijke afspraken zijn en weigert uw ex alimentatie te betalen? Dan kunt u een instantie of een incassobureau inschakelen. Zij gaan dan aan de slag om de schuld te innen.

Werkzaamheden incassobureau

Naast het indienen van een vordering, een gerechtelijke incasso en buitengerechtelijke incasso, schakelt u een incassobureau voor meerdere diensten in. Denk bijvoorbeeld aan debiteurenbeheer, procesfinanciering en het inschakelen van een deurwaarder. Bovendien kunnen sommige bureaus zorgen voor het innen van incasso’s uit het buitenland. Schakel een incassobureau in uit Wolvega voor hulp bij:

 • een buitengerechtelijke incasso
 • het inschakelen van een deurwaarder
 • procesfinanciering
 • debiteurenbeheer
 • gerechtelijke incasso’s en huurvorderingen
 • het innen van incasso’s uit het buitenland

Vanaf welk bedrag incasseren?

Men schakelt in de meeste gevallen alleen een incassobureau uit Wolvega in op het moment dat grote bedragen nog niet betaald zijn. Denk niet alleen aan de grote bedragen, vergeet de kleine bedragen niet. Misschien vindt u het niet de moeite waard om zoveel moeite te doen voor een klein bedrag. Maar u wilt een wanbetaler toch niet lonen voor zijn gedrag? Bovendien: als u dit bij elke wanbetaler zou denken dan loopt het kleine bedrag van €30,- al gauw op tot €300,-. U loopt daarnaast bij kleine bedragen geen risico, omdat veel incassobureaus volgens het no cure, no pay principe werken. Laat het er daarom, ook bij kleine bedragen, niet bij zitten en schakel een incassobureau in de buurt van Wolvega in.

Wanneer een incassobureau inschakelen?

U kunt een incassobureau uit Wolvega op verschillende momenten inschakelen. Een voorwaarde is dat er in ieder geval een schriftelijke aanmaning is verzonden nadat de redelijke betalingstermijn is verstreken. Is de termijn van deze schriftelijke aanmaning verstreken? Dan is het inschakelen van een incassobureau een optie. In de periode hierna volgt de buitengerechtelijke procedure. Op het moment dat u juridisch advies nodig hebt, is het bovendien mogelijk om te wachten tot u in de gerechtelijke procedure beland bent.


Incassobureau inschakelen op basis van no-cure, no-pay?

Vraag gratis offertes aan, vergelijk deze en vind een incassobureau bij jou in Wolvega!gerechtelijke incasso

Gerechtelijke en minnelijke incasso

Zoals vermeld, is er dus een gerechtelijke en een minnelijke incasso. Bij een minnelijke incasso is er nog geen sprake van een gerechtsdeurwaarder en rechter of van procedures zoals loonbeslag en beslaglegging op de inboedel. Een minnelijke incasso is daarom ook geschikter om de klantrelatie in stand te houden. Het inzetten van de deurwaarder heeft over het algemeen het grootste effect, maar dit proces kan ook voor de eiser enige administratiekosten opleveren. Wilt u meer informatie over gerechtelijke en minnelijke incasso’s? Vraag offertes aan bij diverse incassobureaus uit Wolvega en schakel een bureau in voor advies.


Gerechtsdeurwaarder Wolvega

Gerechtsdeurwaarder of reguliere deurwaarder?

Schakelt u een gerechtsdeurwaarder of een reguliere deurwaarder in? Wat is het verschil tussen beide? Een gerechtsdeurwaarder verricht ambtelijke werkzaamheden, mag een dagvaarding uitbrengen en een vonnis uitvoeren. Bovendien heeft een gerechtsdeurwaarder het recht om beslag te leggen op een inboedel of vermogen. Een reguliere deurwaarder mag geen vonnis uitvoeren of beslag leggen, maar dient eigenlijk als tussenpersoon tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Een gerechtsdeurwaarder heeft dus meer rechten dan een reguliere deurwaarder.


Gerechtsdeurwaarder Wolvega

In Wolvega zijn verschillende deurwaarders en gerechtsdeurwaarders die u kunt inschakelen. Zoals hierboven al genoemd, beschikt een gerechtsdeurwaarder over meer juridische mogelijkheden dan een gewone deurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die uit naam van de wet handelt. Bovendien heeft een gerechtsdeurwaarder een juridische opleiding gevolgd en is hij of zij benoemd door de Kroon. Hierdoor is de gerechtsdeurwaarder bevoegd om iemand te dagvaarden of beslaglegging te doen op iemands inboedel.

Ook voert de gerechtsdeurwaarder het uitgesproken vonnis van de rechter uit en mag hij uitgevaardigde dwangbevelen uitvoeren.


Wat doet een gerechtsdeurwaarder?


Focus op rendement

Wie in zee gaat met een incassobureau uit Wolvega, weet zeker dat onze professionals zich richten op rendement. Dit betekent dat er altijd naar een geschikte oplossing zullen zoeken in een minnelijk incassotraject, en zo lang mogelijk de inzet van een gerechtsdeurwaarder willen uitstellen. Bovendien heeft u het recht om uit het proces te stappen zodra u zich hier oncomfortabel bij voelt. Bijvoorbeeld wanneer er overgegaan wordt op een gerechtelijke procedure. Incassobureaus richten zich op een sociaal rendement, waarbij ze ervoor zorgen dat de klantrelatie behouden blijft.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Gemiddeld wordt zo’n 88% van de rekeningen binnen gestelde termijn betaald. Een deurwaarder van een incassobureau uit ons netwerk zorgt ervoor dat ook die laatste 12% geïnd wordt. Daarbij hoeft de relatie met uw debiteuren geen schade op te lopen. Dankzij zorgvuldig debiteurenbeheer van onze incassopartners uit Wolvega blijft de klantrelatie behouden en krijgt u het geld waar u recht op heeft.


No cure, no pay

Incassobureaus worden vaak in verband gebracht met een hoge prijs. Dit hoeft niet per se zo te zijn. Incassobureau Pro Wolvega werkt namelijk volgens no cure, no pay.

Maar wat zijn de voordelen hiervan? En zijn er ook nadelen aan verbonden? No cure, no pay betekent dat het incassobureau betaald wordt op het behaalde resultaat. Ontvangt u geen geld van de debiteur of verliest u een proces? Dan hoeft u geen kosten te betalen aan het incassobureau.


deurwaarder in Wolvega

Debiteurenbeheer

Wanneer u ZZP-er bent of eigenaar van een bedrijf in Wolvega, heeft u naast de standaard werkzaamheden ook financiële zaken die gedaan moeten worden. Echter komt het vaak voor dat bedrijven weinig tijd hebben om hun debiteurenbeheer te doen of vinden zij de financiële rompslomp te ingewikkeld waardoor het ze veel tijd kost. Het is dan verstandig als u uw debiteurenbeheer overdraagt aan een incassobureau in Wolvega. Een incassobureau registreert klantgegevens, verstuurt facturen en houdt betalen in de gaten.

Loonbeslag

Een deurwaarder mag gebruik maken van diverse dwangmiddelen om de schuldenaar tot betalen te bewegen. Eén daarvan is het loonbeslag. Bij het loonbeslag zal de deurwaarder bij de werkgever of uitkerende instantie het loon opvragen. Uw werkgever is dan verplicht mee te werken. Op deze manier kan alvast een deel van de schuld afbetaald worden en wordt de schuldenaar gedwongen de gevolgen hiervan onder ogen te zien. Loonbeslag kan alleen opgelegd worden met een vonnis of dwangbevel van de gerechtsdeurwaarder.


beslaglegging op inboedel

Beslaglegging inboedel

Naast het loonbeslag heeft een gerechtsdeurwaarder nog een dwangmiddel: de beslaglegging op de inboedel. De inboedel beslaglegging is een verregaande maatregel, waarbij de deurwaarder een lijst maakt van de spullen die in het huis van de schuldenaar staan. De schuldenaar mag in het uiterste geval enkel nog een bed en beddengoed, wat kleding en genoeg eten voor een maand overhouden. Net als loonbeslag, mag de deurwaarder alleen een beslaglegging op iemands inboedel doen als hier een vonnis of dwangbevel voor is gegeven. De beslaglegging kan zowel conservatoir als executoriaal door de deurwaarder worden gevorderd. Conservatoir beslag houdt in dat er beslag gelegd mag worden na toestemming van de rechter. Bij executoriaal beslag dient er gewacht te worden op de uitspraak van de rechter, alvorens er beslag gelegd wordt.

beslagvrije voet in

Beslagvrije voet

Mensen die een ander veel geld verschuldigd zijn, hebben ook rechten. Zo hebben zij recht op de beslagvrije voet. Dit is een bedrag dat elke maand beschikbaar wordt gesteld voor het betalen van de huur, ziektekostenverzekering, eventuele alimentatie voor kinderen en het levensonderhoud.

De hoogte van de beslagvrije voet wordt door de gerechtsdeurwaarder bepaald. Dit gebeurt op basis van gesprekken met de werkgever over het salaris en de burgerlijke staat van de schuldenaar. Als een partner voldoende verdiend kan de beslagvrije voet worden gehalveerd of zelfs worden weggehaald. Op de website van de belastingdienst leest u meer informatie over de beslagvrije voet.


Kosten incassobureau

De kosten van incassobureaus uit Wolvega hangen af van een aantal factoren. In de meeste gevallen wordt er gewerkt via het no cure, no pay principe. Lukt het innen van openstaande facturen niet, dan hebt u geen kosten. Voldoet de debiteur de hoofdsom, rente en incassokosten? Dan bent u niets verschuldigd en ontvangt u de hoofdsom plus een rente. Betaalt de debiteur een deel van de hoofdsom? Dan betaalt u provisie, welke is vastgelegd door de Wet Incasso Kosten. Over de eerste €2.500,- betaalt u bijvoorbeeld 15% provisie en over de volgende €2.500,- 10%. Gaat het om een gerechtelijke incasso? Dan wordt deze op basis van een overeengekomen vaste prijs behandeld. Gaat het om een betwiste vordering? Dan wordt de hele zaak behandeld op basis van een overeengekomen uurtarief. Bent u benieuwd naar de kosten voor het inschakelen van een incassobureau? Neem gratis en vrijblijvend contact op door het offerteformulier in te vullen.


Wet incasso kosten (WIK)

Net als alle andere bedrijven en organisaties moeten ook incassobureaus voldoen aan een aantal regels en voorwaarden. Deze regels zijn vastgelegd in het zogeheten Wet Incasso Kosten, afgekort als WIK. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie over incassokosten. Hierin staat onder andere hoeveel incassokosten het incassobureau mag rekenen bij een buitengerechtelijk en een gerechtelijk proces, en op wie zij deze kosten moeten verhalen. Sinds 2012 geldt bijvoorbeeld dat bij de eerste €2.500,- schuld, het incassobureau 15% incassokosten mag rekenen over de gevorderde hoofdsom. Bovendien geldt er een minimumbedrag van €40,- voor incassokosten, ongeacht wat de hoogte van de openstaande rekening is. In onderstaande tabel vindt u een prijsoverzicht van de maximale incassokosten en de percentages.

Op zoek naar een incassobureau in Wolvega?

Vul het offerteformulier in, ontvang en vergelijk vrijblijvend offertes en vind het juiste incassobureau!


Prijstabel: maximale incassokosten

HoofdsomPercentage*
Eerste €2.500,-15% (minimaal €40,-)
Volgende €2.500,-10%
Volgende €5.000,-10%
Volgende €190.000,-1%
Boven €200.000,-0.5% (tot max. €6.775,-)

* Let op: In sommige gevallen verhoogd met BTW.

hoogte incassokosten

Wie betaalt de btw over de incassokosten?

Wie de btw betaalt over incassokosten is redelijk simpel uit te leggen. Wanneer u btw-plichtig bent, betaalt u als schuldeiser de btw. In dit geval betaalt de schuldenaar dus geen btw over de incassokosten. Vaak kunt u als schuldeiser de btw verrekenen met het indienen van de belastingaangifte.

Bent u niet btw-plichtig? Dan betaalt de schuldenaar de btw. Op dat moment worden de incassokosten dus verhoogd met een btw-percentage van 21%. Hier betaalt u als schuldeiser dus geen btw.

BTW oninbare vorderingen terugvragen

Heeft uw klant een factuur niet (volledig) betaald en weet u zeker dat dit ook niet meer gaat gebeuren? Dan is het mogelijk om de btw die u hierover betaald heeft, terug te vragen. U heeft de betaling immers niet ontvangen, waardoor u dus voor niets btw hebt betaald. U vraagt dit terug door het btw-bedrag op te nemen als negatieve omzet of als aftrekbare voorbelasting bij de belastingaangifte. Wanneer zeker is dat uw vordering oninbaar is, kunt u de btw terugvragen. Vorderingen worden 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum oninbaar of 30 dagen na de ontvangst van de factuur als er geen betalingstermijn is vastgelegd. Voor meer informatie over btw oninbare vorderingen terugvragen, gaat u naar de officiële website van de belastingdienst.


Geschikt incassobureau in Wolvega vinden? Vergelijk offertes!

Niet betalende klanten zijn ontzettend vervelend en het is vanzelfsprekend dat u hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor wilt. Eén van de vele professionele incassobureaus helpt u hierbij. Bent u op zoek naar een incassobureau of een deurwaarder in Wolvega? Ons netwerk bestaat uit een scala aan incassobedrijven die zich door heel Nederland gevestigd hebben. Er is dus altijd een bureau beschikbaar in Wolvega of in de omgeving van Wolvega. Laat uw gegevens vrijblijvend achter op het contactformulier. U ontvangt dan vrijblijvend (max. 5) offertes, die u onderling kunt vergelijken. Zo vindt u eenvoudig een incassobureau in uw regio.


Verkoop van vorderingen

Heeft u wel eens gehoord over het verkopen van vorderingen? In dit geval verkoopt u een onbetaalde factuur aan een hierin gespecialiseerd bureau, die alsnog probeert om de factuur te innen bij de debiteur.

Het bureau kijkt eerst of het nog haalbaar is om de openstaande facturen te innen. Hoe lang de factuur al openstaat en wat de kwaliteit is, zijn van invloed hierop. Vervolgens geeft het bureau aan wat voor bedrag ze voor de vorderingen willen geven. Gaat u hiermee akkoord? Dan stelt u een akte op waarin staat dat de koper nu verantwoordelijk is voor het innen van de nota’s. Uiteraard krijgen uw klanten ook een bericht over het verkopen van vorderingen, zo is zijn zij op de hoogte.

Voordelen

Het verkopen van vorderingen brengt vele voordelen met zich mee, vooral als een bedrijf in financieel zware tijden verkeert. Een aantal voordelen zijn als volgt:

 • Directe liquiditeit. Een groot voordeel is dat u direct een betaling ontvangt van de koper. Hierdoor verbetert uw balanspositie en werkkapitaal.
 • Geen risico op wanbetaling. Als u zelf probeert de vorderingen te innen dan is het mogelijk dat u helemaal niets ontvangt. Gaat uw voorkeur uit naar verkopen? Dan bent u altijd verzekerd van een bepaald ontvangen bedrag en loopt u geen risico op wanbetaling.
 • Tijdsbesparing. Administratief werk om de klant te waarschuwen en stress zijn vervelende bijkomende zaken als een klant niet betaalt. Als een koper de onbetaalde nota overneemt dan hebt u hier geen last meer van en ontstaat meer tijd voor belangrijkere zaken.
 • Besparing incassokosten. U hebt niet te maken met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het incasso of een gerechtelijk inningsproces.

Klanten over Incassobureau Pro

 • klantenreview incassobureau-pro saskia
  Toen ik steeds meer last kreeg van openstaande vorderingen zocht ik een incassobureau uit [var1] voor het bijhouden van mijn debiteurenbeheer. Ik kreeg al snel 5 offertes binnen en kon zo gemakkelijk kiezen voor het bureau dat mij het meeste aansprak.
  Saskia Peeters
 • klantenbeoordeling incassobureau-pro
  Ik heb een schildersbedrijf en een klant wilde de rekening niet betalen. Na via deze site een goed incassobureau gevonden te hebben, hoefde ik er geen tijd en moeite meer in te steken. De rekening was toen snel betaald!
  Ruud Storm
 • klantenreview incassobureau-pro wilma
  Met mijn bedrijf heb ik meerdere keren te maken gehad met wanbetalers. Door verschillende offertes te vergelijken, vond ik snel een goed incassobureau uit de buurt. Binnen no-time waren de facturen betaald, en het kostte mij helemaal niets.
  Wilma de Boer


Veelgestelde vragen


Wat zijn wanbetalers?

U kent het vast: een persoon of bedrijf maakt gebruikt van uw product of dienst, zonder ervoor te betalen. Zorgverzekeringen trekken de grens bij zes maanden. Betaalt u na zes maanden nog niet? Dan melden ze u aan bij het Zorginstituut als wanbetaler. Natuurlijk kan iemand vergeten te betalen, maar laksheid en opzet (fraude) is helaas ook vaak een reden van wanbetaling. Het is belangrijk om snel te schakelen: bedrijven die pas na een jaar (of langer) een incassobureau inschakelen hebben een kleine kans van slagen voor betalen door wanbetalers.

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een officiële mededeling waarin de schuldeiser de schuldenaar (debiteur) verzoekt om de verplichting na te komen. Deze verplichting bestaat vaak uit het betalen van een openstaande factuur. De eerste aanmaning heeft vaak een vriendelijke toon, de daaropvolgende aanmaning heeft een strengere toon en bevat vaak een waarschuwing. Een dergelijke aanmaning is wettelijk verplicht, voordat u een incassobureau uit Wolvega mag inschakelen.


Wat is een vordering?

Een vordering is in feite een schuld. Iemand, of een bedrijf, eist iets van een ander. Dit kunnen bijvoorbeeld goederen zijn of financiële middelen. Bij bedrijven is een vordering vaak een openstaande factuur. Hierop staan alle afspraken die destijds zijn gemaakt. De vordering is pas rechtsgeldig als het document aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet er een btw-nummer op staan, net als beide bedrijfsnamen. Daarnaast moet de afspraak wederzijds zijn gemaakt. Heeft u hulp nodig bij uw vordering in Wolvega? Schakel dan een incassobureau in.

Wat zijn incassokosten?

De incassokosten bestaan uit alle kosten die het incassobureau uit Wolvega maakt om een vordering te innen. Deze incassokosten mogen (onder bepaalde voorwaarden) worden doorberekend aan de debiteur. Er zijn een aantal verplichte stappen u als ondernemer eerst moet doorlopen. Zo moet er een aanmaning zijn verstuurd met een minimale betalingstermijn van 14 dagen. Er bestaat een wet die de hoogte van de incassokosten reguleert. Dit varieert van 0,5% tot en met 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €40,-.


Wat is een buitengerechtelijke incasso?

De buitengerechtelijke incasso bestaat uit alle activiteiten die u, samen met het bureau, onderneemt om de vordering te incasseren. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de rechter. Het incassobureau heeft diverse malen contact met de debiteur om hem/haar over te halen om te betalen. Dit kan telefonisch of via een aanmaning. Maatwerk, klantbehoud, en het verdiepen in de debiteur is hierbij van belang. Eventuele buitengerechtelijke kosten worden doorberekend aan de debiteur. Wacht nooit te lang voordat u een buitengerechtelijke incasso begint: adequaat handelen is essentieel.

Wat is een juridische incasso?

De juridische incasso komt als laatste aan bod. U heeft er dan zelf al alles aan gedaan om de wanbetaler te laten betalen. Zo heeft u meerdere telefoontjes gepleegd en diverse aanmaningen verstuurd. Ook het incassobureau heeft er werk van gemaakt. Helaas zonder resultaat. De laatste mogelijkheid is dan om naar de rechter te stappen. De wanbetaler krijgt in de juridische incasso bericht dat hij/zij binnenkort een dagvaarding kan verwachten van de deurwaarder. Zo is de schuldenaar officieel op de hoogte gesteld dat de rechtbank wordt ingeschakeld.


Wat zijn dubieuze debiteuren?

Dubieuze debiteuren zijn klanten waarbij nota’s al zo lang openstaan dat het niet zeker is of hij of zij in de toekomst deze nota’s nog zal gaan betalen. Of u van dubieuze debiteuren kunt spreken hangt af van een aantal factoren waaronder de werkzame branche en bepaalde feiten. Het is in ieder geval een voorwaarde dat de betalingstermijn is verstreken, dat meerdere aanmaningen zijn verstuurd en dat ook een incassobureau niet heeft kunnen helpen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een faillissement.

Wanneer een deurwaarder inschakelen?

Heeft een incassobureau niet het gewenste effect op een wanbetaler gehad? Dan biedt een deurwaarder wellicht uitkomst. Een deurwaarder mag wettelijk gezien meer doen dan incassobureaus. Denk hierbij aan het in beslag nemen van goederen of inkomen. Een incassobureau kan voor u een deurwaarder inschakelen om ervoor te zorgen dat u alsnog krijgt waar u recht op hebt. Het is ook mogelijk om als particulier een deurwaarder in te schakelen als u bijvoorbeeld te maken hebt met een niet betalende koper.


Wat mag een incassobureau wel en niet doen?

Een incassobureau is bevoegd om verschillende aanmaningen te sturen naar de debiteur of wanbetaler en te eisen dat de factuur betaald wordt. Zij specialiseren zich dus in het terughalen van vorderingen en versturen van brieven. Echter heeft een dergelijk bureau geen bevoegdheden om iemand te dagvaarden of een beslaglegging te doen op iemands inboedel of vermogen. Een incassobureau kan dreigen met beslaglegging, maar heeft niet de rechten om dit daadwerkelijk uit te voeren.

Waar op letten bij kiezen incassobureau?

Als u een incassobureau inschakelt, is het belangrijk om op een aantal dingen te letten. Check bijvoorbeeld of er veel klachten zijn over het incassobureau en vraag na of zij en online klanten portal hebben. Zoekt u contact met een incassobureau in Wolvega? Maak dan duidelijke afspraken over de tarieven en de werkwijze. Laat ook alles vastleggen in een contract, zodat u de afspraken zwart-op-wit heeft en er niets mis kan gaan. Bovendien is het goed om referenties te vragen en in uw eigen omgeving naar ervaringen te kijken. Op deze manier komt u bij een betrouwbaar bureau uit dat u graag helpt.


Maak gebruik van de offerteservice en pak wanbetalers aan! Effectieve methoden, no-cure, no-pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Onze werkwijze

De meeste bedrijven komen bij ons terecht omdat er diensten of goederen zijn geleverd maar er niet wordt betaald, ondanks dat er meerdere sommaties zijn verstuurd. Op zo’n moment is het zaak om adequaat te handelen en is het verstandig om een incassobureau in te schakelen. In de onderstaande drie stappen leest u wat u van onze dienstverlening mag verwachten.

 • Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan door het offerteformulier in te vullen. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van uw wensen, of de diensten waar u naar op zoek bent.
 • Vergelijk incassobureaus. Na uw aanvraag zorgen wij voor een verdere afhandeling, u ontvangt spoedig diverse aanbiedingen van incasso-experts uit Wolvega en omgeving.
 • Een keuze maken. Kies de beste aanbieding en bespaar tot 35% op uw investering. Na uw goedkeuring nemen wij het incassotraject u volledig uit handen.

Indien de aanbiedingen niet naar tevredenheid zijn dan bent u vrij om te doen en te laten wat u wilt met de offertes. De service is geheel kosteloos en vrijblijvend.


Landelijk netwerk

Incassobureau Pro bestaat uit een netwerk van diverse erkende incassobureaus door het gehele land, inclusief Wolvega. Dit biedt u het voordeel dat wij al uw incassozaken voor u uit handen kunnen nemen. De afgelopen jaren is ons netwerk behoorlijk uitgebreid met gerenommeerde en bevlogen incassospecialisten. Wij werken niet louter in Wolvega, maar zijn operatief vanaf meer dan 300 locaties door het gehele land. Hierdoor bevinden wij ons dus altijd bij u in de buurt, in iedere provincie staat ons team voor u klaar.

Vestigingen

Een van de redenen waarom wij u snel kunnen helpen, is dat wij actief zijn vanaf meer dan 300 vestigingen door het gehele land. Wij zijn niet alleen in Wolvega actief, maar in de gehele provincie. Onderstaand een overzicht van de plaatsen bij u uit de provincie waar de gelieerde incassospecialist de meeste opdrachten uitvoert.

Bolsward | Buitenpost | Burgum | Dokkum | Drachten | Franeker | Gorredijk | Harlingen | Heerenveen | Joure | Leeuwarden | Lemmer | Oosterwolde | Sneek | Wolvega

Vrijblijvend kennis maken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vul dan snel het offerteformulier in.Gratis offerte