Op zoek naar een vakkundig incassobureau in Den Haag?

Vergelijk vrijblijvend en kosteloos meerdere incassobureaus en deurwaarders. Vraag diverse offertes aan!

Incassobureau Den Haag

Incassobureau Den Haag

Wanneer u als bedrijf te maken krijgt met wanbetalers, dan is het wellicht verstandig dat u een incassobureau inschakelt. Een incassospecialist geeft u professioneel advies, maar kan ook samen met u een gerechtelijk of minnelijk incasso traject ingaan, zelfs tot aan de inzet van een deurwaarder (inclusief beslaglegging) aan toe. Woont u in Den Haag en zoekt u een erkend incassobureau? Bij Incassobureau Pro bent u dan aan het juiste adres. Onze medewerkers werken bij veel zaken op basis van een no cure, no pay principe, wat betekent dat u pas de rechtskosten betaalt, wanneer u uw gelijk heeft gehaald. Heeft u een vraag aan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau? Of wilt u diverse vrijblijvende offertes ontvangen? Vul dan gerust het contactformulier in, of bel vandaag nog met 088 444 7676. Wij helpen u graag!

De werkwijze van een incassobureau

Een incassobureau werkt samen met een verhuurder, verkoper of dienstverlener om een achterstallige betaling te incasseren. Dit zal altijd in overleg gaan met de benadeelde, en het proces moet binnen de wettelijke kaders vallen. Over het algemeen betekent dit dat het incassobureau eerst hetzelfde probeert als de verhuurder: met een aanmaning via telefoon of mail de debiteur dwingen alsnog te betalen. Heeft dit geen effect? Dan zal het minnelijk incassotraject starten waarbij ook de incassokosten bij de debiteur in rekening wordt gebracht.

Voor bedrijven en particulieren

De diensten van ons incassobureau uit Den Haag kunnen zowel door bedrijven als particulieren worden ingezet. Hoewel de meeste van onze diensten, zoals het debiteurenbeheer, alleen bij bedrijven geschikt zijn, is het zeker mogelijk om als particulier hulp te vragen bij het innen van betalingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij achterstallige betalingen van huurders, of tijdelijke leningen. Wat wij precies voor u als particulier of bedrijf in Den Haag kunnen betekenen is afhankelijk van de aard van uw zaak.

Hoe verloopt het incassotraject?

Start u bij ons incassobureau uit Den Haag een traject, dan zullen wij de volgende stappen ondernemen:

 • Wij controleren ten eerste het voortraject: heeft u uw debiteuren 30 dagen gegeven ter betaling, en hebt u minimaal één aanmaning verstuurd? Dan kunnen wij aan de slag.
 • Wij zullen aan de start van het proces een vordering sturen aan de debiteur.
 • Vervolgens zullen wij de wanbetaler continu onder druk zetten. Bijvoorbeeld door middel van mail of telefonische berichten.
 • Wil de debiteur wel betalen, maar heeft hij onvoldoende genoeg geld, dan zullen we in overleg met u een betalingsregeling in gang zetten.
 • Is er na 45 dagen nog niet betaald, dan is het proces afgerond en gaan wij desgewenst over tot juridische incasso met inzet van een deurwaarder uit de regio Den Haag.
Bij incassobureau pro bent u verzekerd van een snelle en vakkundige afhandeling van al uw zaken rondom wanbetaling. Wij helpen u van begin tot eind en starten desgewenst een juridische procedure, inclusief deurwaarder. Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek in Den Haag.

gerechtelijke incasso Den Haag

Gerechtelijke en minnelijke incasso

Wanneer u contact opneemt met een incassobureau, dan zal deze in eerste instantie pogen om met een minnelijke incasso uw debiteuren tot betaling te bewegen. Onder een minnelijke incasso verstaan wij alle werkzaamheden die zonder tussenkomst van een rechter uit de regio Den Haag plaatsvinden. Het gaat dan onder andere om het versturen van aanmaningen en het telefonisch aanmanen van een debiteur. Bij een gerechtelijke incasso komt wel een rechter te pas. Uw debiteur zal dan worden gedagvaard, of de persoon wordt via een gerechtsdeurwaarder aangemaand om te betalen. Een gerechtelijke incasso mondt uiteindelijk uit in een gerechtelijk vonnis.

Focus op rendement

De medewerkers van ons incassobureau in Den Haag proberen altijd een zo’n groot mogelijk rendement te halen uit het incassotraject. Dit betekent dat zij hun focus leggen op het vinden van een oplossing in het minnelijke traject, zonder tussenkomst van deurwaarder of rechter. Zo voorkomt u onnodige proces- en executiekosten. Door te focussen op de minnelijke incasso wordt er eveneens een gedwongen ontruiming voorkomen. Onze focus ligt daarom niet alleen op het verhogen van een financieel, maar tevens op een sociaal rendement. Een nadruk op een minnelijke incasso zonder inzet van deurwaarder leidt bovendien tot het behoud van de relatie tussen u en uw klanten.

Gerechtsdeurwaarder Den Haag

Gerechtsdeurwaarder Den Haag

Een gerechtsdeurwaarder is een deurwaarder met wettelijke taken en bevoegdheden, die zowel zelfstandig als vanuit een incassobureau kan werken. Een gerechtsdeurwaarder verschilt van een deurwaarder in de zin dat deze laatste geen juridische maatregelen kan inzetten, terwijl een gerechtsdeurwaarder dat wel mag. Een gerechtsdeurwaarder zorgt over het algemeen voor het innen van een schuld namens een schuldeiser, daarnaast kan hij er – eventueel in samenwerking met de politie uit Den Haag – voor zorgen dat een vonnis op de juiste manier verloopt. Heeft u nog andere vragen over bijvoorbeeld de procedure van de gerechtsdeurwaarder? Neem gerust contact met ons op.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Door een incassobureau uit Den Haag in te zetten bij het afhandelen van de zaken rondom wanbetalers zal de relatie tussen u en uw klanten zo goed mogelijk blijven. U komt niet rechtstreeks met de debiteuren in contact, maar u kunt via een online dossier wel in de gaten houden in hoeverre zij hebben gereageerd op onze aanmaningen. Bent u benieuwd naar de manier waarop wij de mensen die u nog moeten betalen onder druk blijven houden? Hebt u vragen over de inzet van een gerechtsdeurwaarder? Bel dan vandaag nog met ons incassobureau in Den Haag. Wij beantwoorden graag al uw vragen, en desgewenst starten wij zo snel mogelijk een incassoprocedure.Incassobureau no-cure, no-pay Den Haag

No cure, no pay

Zoals gezegd werkt menig incasso specialist uit Den Haag op basis van een no cure no pay principe. Praktisch gezien komt dit er op neer dat de kosten voor het hele incassotraject, inclusief de inzet van een deurwaarder, pas hoeven te worden betaald wanneer u het geld van de wanbetalers heeft ontvangen. Is het gekomen tot een juridische procedure, dan kunt u een deel van de rechtskosten in een enkel geval zelfs op de tegenpartij verhalen. Wij geven u hierover desgewenst meer informatie tijdens een intakegesprek in Den Haag. Neem gerust contact met ons op.

Wet incasso kosten (WIK)

De Wet Incasso Kosten, afgekort als WIK is de wet waaraan alle incassobureaus zich moeten houden. In deze wet staan onder andere de kosten die een bureau maximaal mag rekenen wanneer de debiteur niet na de eerste aanmaning het achterstallig bedrag betaalt. Zo zijn de incassokosten bij consumenten per 2012, 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering voor de eerste €2500,-. Wilt u een volledig overzicht van de regelgeving in de WIK? Deze is online op diverse websites te vinden.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Onder debiteurenbeheer verstaan wij alle zaken rondom uw financiële administratie. Denk onder meer aan het versturen van facturen, het controleren van betalingen en het bijhouden van de juiste gegevens van al uw debiteuren. Om te voorkomen dat het debiteurenbeheer al uw tijd opslokt, kunt u dit overdragen aan een incassobureau uit Den Haag. Deze kan al deze taken van u overnemen, maar zal met de klant blijven communiceren vanuit uw naam. U ontvangt wekelijks een rapport van de lopende zaken.

Loonbeslag

Wanneer iemand schulden heeft, dan kan een deurwaarder namens de schuldeiser loonbeslag leggen op het salaris of de uitkering van de schuldenaar. Dit wordt ook wel aangeduid met de wettelijke term loonbeslag. Dit loonbeslag vindt bij de werkgever of de uitkerende instantie plaats, zodat de schuldenaar er geen grip op krijgt. Het loonbeslag kan zowel executoriaal of conservatoir worden uitgevoerd door de deurwaarder. Bij beide is de schuldeiser verzekerd van een uiteindelijke betaling.


Beslaglegging inboedel

Naast het loonbeslag bestaat er ook beslaglegging op de inboedel. Een dergelijke beslaglegging gebeurt wanneer het loonbeslag onvoldoende geld oplevert, en wanneer het er niet naar uitziet dat de debiteur binnen korte tijd over extra geld beschikt. De deurwaarder kan naast het loonbeslag een beslaglegging doen op bijna alle goederen. Uitzonderingen vormen het bed en beddengoed, de kleding die men aanheeft, de gereedschappen van ambachtslieden en werklieden en eten en drinken van het gezin dat voldoende is voor een maand.

Beslagvrije voet

Regelmatig krijgen wij van onze cliënten uit Den Haag de vraag wat de term beslagvrije voet betekent. De beslagvrije voet staat voor het bedrag dat bij het loonbeslag moet worden vrijgelaten. Het is het bedrag dat de schuldenaar maandelijks ter beschikking heeft ter levensonderhoud. Soms kan deze beslagvrije voet echter gehalveerd worden of zelfs overgeslagen wanneer dit van de deurwaarder geëist wordt, of als een levenspartner voldoende verdient. Hebt u vragen over de beslagvrije voet in combinatie met uw situatie? Wij geven graag advies.


Klanten over Incassobureau Pro

 • klantenreview incassobureau-pro wilma
  Ik verhuur diverse woningen en er waren enkele huurders met meerdere maanden huurachterstand. Via internet deze website gevonden en overgegaan tot actie. De incasso opdrachten zijn goed en snel afgehandeld. Goede communicatie en een duidelijk strijdplan.
  Wilma de Boer
 • klantenreview incassobureau-pro saskia
  Ik zat een beetje in een lastig parket omdat sommige van mijn klanten niet op tijd betaalden. Aan de andere kant is mijn bedrijf afhankelijk van deze klanten, om de goede klantrelatie in stand te houden heb ik via deze website een incassobureau ingeschakeld.
  Saskia Peeters
 • klantenbeoordeling incassobureau-pro
  Ik heb het debiteurenbeheer van mijn bedrijf ondergebracht bij Incassobureau Pro. In samenspraak een deel van mijn taken uit handen gegeven. Ik heb nu meer tijd voor belangrijke zaken. De wekelijkse terugkoppeling vind ik erg prettig, ik zou deze dienst zeker bij anderen aanbevelen!
  Ruud Storm


Veelgestelde vragen


Wat zijn wanbetalers?

Wanneer mag iemand officieel als wanbetaler worden bestempeld? Een wanbetaler is in principe een persoon of bedrijf, die gebruik maakt van een dienst of product, zonder daarvoor te betalen. Hoe zit het als iemand te laat betaalt? Zorgverzekeraars trekken een duidelijke grens van zes maanden. Is de betaling na zes maanden nog niet voldaan? Dan wordt men aangemeld als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De redenen van een wanbetaler? Vaak kan de debiteur niet betalen, maar laksheid is ook één van de redenen.

Wat is een aanmaning?

Allereerst volgt er een betalingsherinnering. Dit is een schriftelijke herinnering waarbij er geen extra kosten zijn gerekend aan de debiteur. Hierna volgt een aanmaning. Dit is een strengere betalingsherinnering. De bijbehorende tekst is dan dwingender. Er wordt in de aanmaning tevens benoemd dat de factuur eventueel uit handen wordt gegeven aan een incassobureau en dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Na de aanmaning worden er eventuele invorderingsmaatregelen genomen. Denk aan een gerechtelijk bevel van beslaglegging door een deurwaarder.


Wat is een vordering?

Als een gekocht product, of geleverde dienst nog niet is betaald spreekt men over een vordering. Het bedrijf mag namelijk na de levering het openstaande bedrag vorderen. Op de vordering staat dus dat de schuldeiser nog een bepaald bedrag krijgt van de persoon of het bedrijf in kwestie. In de praktijk is het in het bedrijfsleven vaak een factuur. Op de factuur staan de afspraken die zijn gemaakt. Het is niet altijd rechtsgeldig, aangezien het document aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Wat zijn incassokosten?

De extra kosten van het incassobureau noemt men incassokosten. Wanneer u te maken heeft met een wanbetaler moet u kosten maken bij het innen van de vordering. Deze kosten berekent men door aan de schuldenaar. De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de rekening. Er is wettelijk vastgelegd hoe hoog het maximaal mag zijn. Dit varieert van 0,5% tot 15% van de openstaande rekening. Er geldt een minimumbedrag van €40,- bij incassokosten. Dit is ongeacht de hoogte van de openstaande rekening.


Wat is een buitengerechtelijke incasso?

Kort gezegd: alle activiteiten die worden ondernomen om een vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter. Een buitengerechtelijke incasso komt aan bod als u er zelf alles aan heeft gedaan om de debiteur te laten betalen. Herinneringen zijn verstuurd en u heeft meerdere keren contact gezocht. Geen resultaat? Schakel dan een incassobureau uit Den Haag in. Die regelt het vervolgtraject, zodat de debiteur alsnog gaat betalen. Vaak kunnen de gemaakte incassokosten bij de schuldenaar in rekening worden gebracht.

Wat is een juridische incasso?

Een juridische incasso is in feite de laatste fase van het traject. Er wordt dan aan de rechtbank gevraagd om een gedwongen betaling op te leggen. Allereerst wordt de juiste rechter en de juiste locatie van het geding geselecteerd. Daarna wordt de wanbetaler gedagvaard. Dit gaat via een gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding bezorgt aan de schuldenaar. In feite brengt u de wanbetaler officieel op de hoogte dat u de rechtbank gaat inschakelen om de vordering gedwongen te laten innen.


Onze werkwijze

De meeste bedrijven komen bij ons terecht omdat men diensten of goederen heeft geleverd maar er niet wordt betaald, ondanks dat er meerdere sommaties zijn verstuurd. Op zo’n moment is het zaak dat er adequaat wordt gehandeld en is het verstandig dat u een incassobureau uit Den Haag inschakelt. In de onderstaande stappen leest u wat u van onze dienstverlening mag verwachten.

 • Vraag een gratis en zonder verplichtingen een offerte aan door het contactformulier op deze pagina in te vullen. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van de werkzaamheden.
 • Vergelijk incassobureaus. Na uw aanvraag regelen wij een verdere afhandeling, u ontvangt spoedig diverse aanbiedingen van incasso experts uit Den Haag en omgeving.
 • Een keuze maken. Kies de beste aanbieding en bespaar tot 35% op uw investering. Na uw goedkeuring nemen wij het incassotraject u volledig uit handen.
 • Snel en vrijblijvend contact? Bel 088 444 7676

Vrijblijvend kennis maken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem telefonisch, of via het contactformulier contact met ons op


Landelijk netwerk

Incassobureau Pro bestaat uit een netwerk van diverse erkende incassobureaus (+ gerechtsdeurwaarder) door het gehele land. Dit biedt u het voordeel dat wij al uw incassozaken voor u uit handen kunnen nemen. Wij hebben ons netwerk in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid met gerenommeerde en bevlogen incasso specialisten. Wij werken niet louter in Den Haag, maar zijn operatief vanaf meer dan 300 locaties door het gehele land. Hierdoor bevinden wij ons dus altijd bij u in de buurt, in iedere provincie staat ons team voor u klaar.

Vestigingen

Een van de redenen waarom wij u snel van dienst zijn is dat wij opereren vanuit meer dan 300 vestigingen door het gehele land. Wij zijn niet alleen in Den Haag actief, maar in de gehele provincie. Onderstaand een overzicht van de plaatsen bij u uit de provincie waar de gelieerde incasso specialist de meeste opdrachten uitvoert.

Alphen ad Rijn | Barendrecht | Capelle ad IJssel | Delft | Den Haag | Dordrecht | Gouda | Hellevoetsluis | Katwijk | Leiden | Ridderkerk | Rijswijk | Rotterdam | Schiedam | Spijkenisse | Vlaardingen
Maak gebruik van de service van Incassobureau Pro en pak wanbetalers aan! Effectieve methoden, no-cure, no-pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.