Op zoek naar een vakkundig incassobureau in Den Haag?

Vergelijk vrijblijvend en kosteloos meerdere incassobureaus en deurwaarders. Vraag diverse offertes aan!Incassobureau Den Haag

Incassobureau Den Haag

Hebt u niet betalende debiteuren en zoekt u daarom een incassobureau of deurwaarder in Den Haag? Ons netwerk bestaat uit meerdere incassobureaus door heel het land. Vraag via het contactformulier vraagt u gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan zodat u deze kunt vergelijken. Het eerste contact is gratis en helemaal vrijblijvend. We helpen u graag!

Lees meer over:

Voordelen van een incassobureau

Hebt u te maken met wanbetalers? Als facturen al lange tijd onbetaald zijn dan is het inschakelen van een incassobureau wellicht een goed idee. Een dergelijk bureau int openstaande vorderingen in opdracht van bedrijven en particulieren. Hebt u zelf geen mogelijkheid of geen tijd om een betaling af te dwingen? Dan kan het incassobureau dit voor u doen. Incassobureaus brengen vele voordelen met zich mee. De medewerkers zijn ervaren en weten precies hoe ze moeten handelen. Ze hebben voldoende tijd om regelmatig contact op te nemen met de debiteur. Een professioneel incassobureau schrikt bovendien de meeste wanbetalers af. Dit alles zorgt ervoor dat uw klant sneller geneigd is om alsnog de factuur te voldoen. Omdat het incassobureau het innen van de kosten voor zijn rekening neemt, hebt u alle tijd om u te focussen op uw kerntaken. Daarnaast houdt het inschakelen van een incassobureau een goede klantenrelatie in stand. Als u immers zelf facturen gaat innen, dan is het mogelijk dat de klantrelatie hierdoor onder druk komt te staan. Met een incassobureau hoeft u hiervoor niet bang te zijn omdat dit een neutrale partij is.


Wilt u ervoor zorgen dat wanbetalers openstaande nota’s voldoen? Kom via ons gratis en vrijblijvend in contact met een incassobureau in Den Haag!

incassobureau kosten

Werkwijze van een incassobureau

Wilt u een incassobureau inschakelen? Dan vindt er allereerst een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek plaats. Hierbij wordt gekeken of de wederpartij inderdaad in verzuim is. Als dit het geval is dan worden de vordering, de incassotactiek en de haalbaarheid besproken.

Aangetekende aanmaning

De eerste stap van een incassobureau is het versturen van een aangetekende aanmaning. Hierbij wordt de wederpartij aangemaand tot het betalen van de hoofdsom, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele overige kosten. Vervolgens is het mogelijk dat de debiteur dit (gedeeltelijk) betaalt, een betalingsregeling treft of reclameert. Komt er geen reactie of betaling van de tegenpartij? Dan neemt het incassobureau rechtstreeks contact op met de debiteur, ze sturen bovendien veelal een tweede of derde aanmaning.

Juridisch traject

Helpt ook dit niet, dan wordt overgegaan op een gerechtelijke incasso of het inschakelen van een deurwaarder.

incasso Den Haag

Incassobureau voor bedrijven

De meeste bedrijven versturen maandelijks vele facturen. Het is belangrijk dat deze tijdig betaald worden. Denk maar eens aan facturen voor het uitvoeren van een dienst of het verhuren of leveren van bepaalde producten. Helaas komt het maar al te vaak voor dat een deel van de klanten niet op tijd de facturen voldoet. Een bedrijf heeft vele werkzaamheden en daarom niet altijd voldoende tijd om alle openstaande facturen te innen. Blijft de debiteur in verzuim? In zo’n geval is het verstandig om een incassobureau uit Den Haag in te schakelen.

Incassobureau voor particulieren

Men denkt veelal dat een incassobureau alleen met bedrijven werkt. Het is echter ook voor particulieren mogelijk om een incassoprocedure te starten. Als particulier is het immers ook denkbaar dat u te maken hebt met onbetaalde facturen. Denk bijvoorbeeld aan: een huurder met betalingsachterstand. Of het niet ontvangen van een uigegeven lening. Het is van belang dat er genoeg bewijsmateriaal voorhanden is. De overeenkomst moet op papier zijn vastgelegd en u moet onbetaalde facturen kunnen voorleggen.


Vanaf welk bedrag incasseren?

Men schakelt in de meeste gevallen alleen een incassobureau uit Den Haag in op het moment dat grote bedragen nog niet betaald zijn, maar vergeet ook zeker de kleine bedragen niet. Misschien denkt u: zo’n klein bedrag, we laten het er maar bij zitten. Maar u wilt een wanbetaler toch niet lonen voor zijn bedrag? Bovendien: als u dit bij elke wanbetaler zou denken dan loopt het kleine bedrag van €30,- al gauw op tot €300,- en dat is toch niet niks. U loopt daarnaast bij kleine bedragen geen risico, omdat wij volgens het no cure, no pay principe werken. Laat het er daarom, ook bij kleine bedragen, niet bij zitten.

Wanneer een incassobureau inschakelen?

U kunt een incassobureau uit Den Haag op verschillende momenten inschakelen. Een voorwaarde is dat er in ieder geval een schriftelijke aanmaning is verzonden nadat de redelijke betalingstermijn is verstreken. Is de termijn van deze schriftelijke aanmaning verstreken? Dan is het inschakelen van een incassobureau een optie. Op de periode hierna volgt de buitengerechtelijke procedure. Het is ook denkbaar om hiervoor een incassobureau in te schakelen. Het is bovendien mogelijk om te wachten tot u in de gerechtelijke procedure bent belandt, op het moment dat u juridisch advies nodig hebt.
minnelijke incasso Den Haag

Gerechtelijke en minnelijke incasso

Zoals vermeld is er dus een gerechtelijke en een minnelijke incasso. Bij een minnelijke incasso is er nog geen sprake van een gerechtsdeurwaarder en rechter, en van procedures zoals loonbeslag en beslaglegging op de inboedel. Een minnelijke incasso is daarom ook geschikter om de klantrelatie in stand te houden. Het inzetten van de deurwaarder heeft over het algemeen het grootste effect, maar dit proces kan ook voor de eiser enige administratiekosten opleveren. Wij informeren u met alle plezier over de mogelijkheden.

gerechtelijke incasso Den Haag

Focus op rendement

Wie met ons incassobureau uit Den Haag in zee gaat, weet zeker dat onze professionals zich richten op rendement. Dit betekent dat wij altijd een oplossing zullen zoeken in een minnelijk incassotraject, en zo lang mogelijk de inzet van een gerechtsdeurwaarder willen uitstellen. Bovendien heeft u het recht om uit het proces te stappen zodra u zich hier oncomfortabel bij voelt, bijvoorbeeld wanneer wij overgaan naar een gerechtelijke procedure. Wij richten ons bovendien tevens op een sociaal rendement, waarbij de klantrelatie behouden blijft.Gerechtsdeurwaarder Den Haag

Voor zowel een deurwaarder als een gerechtsdeurwaarder kunt u op verschillende adressen terecht in Den Haag. Het onderscheid is niet voor iedereen duidelijk. Het verschil zit in de beschikking over juridische mogelijkheden. Een gerechtsdeurwaarder heeft die, en een deurwaarder niet. Kort gezegd is de gerechtsdeurwaarder een openbare ambtenaar die uit naam van de wet handelt.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Gemiddeld wordt zo’n 88% van de rekeningen binnen gestelde termijn betaald. Een deurwaarder van een incassobureau uit ons netwerk zorgt ervoor dat ook die laatste 12% geïnd wordt. Daarbij hoeft de relatie met uw debiteuren geen schade op te lopen, dankzij zorgvuldig debiteurenbeheer van onze incassopartners uit Den Haag.


Incassobureau inschakelen Den Haag

No cure, no pay

Vaak wordt een incassobureau geassocieerd met hoge prijzen. Iets dat ondernemers, zeker in deze tijd, liever vermijden. Daarom werkt Incassobureau Pro Den Haag volgens het no cure, no pay concept. U geeft de incasso uit handen, wij handelen de zaken zorgvuldig af met uw debiteuren. Wij nemen dit werk met alle plezier van u over tegen een aantrekkelijke prijs. Geen resultaat? Dan hoeft u helemaal niets te betalen.

incassobureau bedrijven

Debiteurenbeheer

Wij noemden eerder al onze specialisatie in debiteurenbeheer. Wij horen regelmatig van onze klanten in Den Haag dat zij door de financiële rompslomp die komt kijken bij het hebben van een bedrijf, geen tijd meer overhouden voor het eigenlijke werk. Wilt u zich geen zorgen meer hoeven te maken over uw klantengegevens, het versturen van facturen en het bijhouden van betalingen? Schakel dan de hulp van ons incassobureau uit Den Haag in.Loonbeslag

Wanneer er wel een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder wordt ingezet, dan komen er verschillende termen aan bod, waarvan het handig is om de definitie te weten. Een deurwaarder mag namelijk gebruik maken van diverse dwangmiddelen om de schuldenaar tot betalen te bewegen. Eén daarvan is het loonbeslag. Bij het loonbeslag zal de deurwaarder bij de werkgever of uitkerende instantie het loon opvragen. Zo kan alvast een deel van de schuld afbetaald worden, en wordt de schuldenaar gedwongen de gevolgen hiervan onder ogen te zien. Vaak probeert een schuldenaar dit te voorkomen.

Wet incasso kosten (WIK)

Net als alle andere bedrijven en organisaties moeten ook incassobureaus voldoen aan diverse regels en voorwaarden. Een aantal van de regels voor een incassobureau werden vastgelegd in de Wet Incasso Kosten, afgekort als de WIK. Hierin staat onder andere hoeveel incassokosten het incassobureau mag rekenen bij een buitengerechtelijk en een gerechtelijk proces, en op wie zij deze incassokosten moeten verhalen. Sinds 2012 geldt bijvoorbeeld dat bij de eerste €2.500,- schuld, het incassobureau 15% incassokosten mag rekenen over de gevorderde hoofdsom.


Beslaglegging inboedel

Naast het loonbeslag heeft een gerechtsdeurwaarder nog een dwangmiddel: de beslaglegging op de inboedel. De inboedel beslaglegging is een verregaande maatregel, waarbij de schuldenaar in het uiterste geval enkel nog een bed en beddengoed, enkele kleren en genoeg eten voor een maand overhoudt. Als voorbeeld geven wij vaak dat de koelkast wel mag worden meegenomen, maar het eten hierin niet. De beslaglegging kan zowel conservatoir als executoriaal door de deurwaarder worden gevorderd. Dit is afhankelijk van het besluit van de rechter.

Beslagvrije voet

Mensen die een ander veel geld verschuldigd zijn, hebben ook rechten. Zo hebben zij recht op de beslagvrije voet. Dit is een bedrag dat elke maand beschikbaar wordt gesteld voor het betalen van de huur, ziektekostenverzekering en het levensonderhoud. De hoogte van de beslagvrije voet wordt door de gerechtsdeurwaarder bepaald op basis van gesprekken met de werkgever over het salaris en de burgerlijke staat van de schuldenaar. Als een partner voldoende verdiend kan de beslagvrije voet worden gehalveerd of zelfs worden weggehaald.
Kosten incassobureau

De kosten van incassobureaus uit Den Haag hangen af van een aantal factoren. In de meeste gevallen wordt er gewerkt via het no cure, no pay principe. Lukt het innen van openstaande facturen niet, dan hebt u geen kosten. Voldoet de debiteur de hoofdsom, rente en incassokosten? Dan bent u niets verschuldigd en ontvangt u de hoofdsom plus rente. Betaalt de debiteur een deel van de hoofdsom? Dan betaalt u provisie welke is vastgelegd door de Wet Incasso Kosten. Over de eerste €2.500,- betaalt u bijvoorbeeld 15% provisie en over de volgende €2.500,- 10%. Gaat het om een gerechtelijke incasso? Dan wordt deze op basis van een overeengekomen vaste prijs behandeld. Gaat het om een betwiste vordering? Deze hele zaak wordt behandeld op basis van een overeengekomen uurtarief. Benieuwd wat het inschakelen van hulp kost in uw geval? Neem gratis en vrijblijvend contact op!

incassokosten Den Haag


Verkoop van vorderingen

Hebt u wel eens gehoord over het verkopen van vorderingen? In dit geval verkoopt u een onbetaalde factuur aan een hierin gespecialiseerd bureau welke vervolgens alsnog de factuur probeert te innen. Het bureau zal allereerst kijken of het nog haalbaar is om de openstaande facturen te innen. De kwaliteit en hoe lang deze al open staat zijn hier van invloed op. Vervolgens geven ze aan wat voor bedrag ze voor de vorderingen willen geven. Gaat u hiermee akkoord? Dan stelt u een akte op waarin is aangegeven dat de koper nu verantwoordelijk is voor het innen van de nota’s. Uiteraard krijgt ook uw klant hier melding van.

Voordelen

Het verkopen van vorderingen brengt vele voordelen met zich mee, vooral als een bedrijf in financieel zware tijden verkeert. Een aantal voordelen zijn als volgt:

 • Directe liquiditeit. Een groot voordeel is dat u direct een betaling ontvangt van de koper. Hierdoor verbetert uw balanspositie en werkkapitaal.
 • Geen risico op wanbetaling. Als u zelf probeert de vorderingen te innen dan is het mogelijk dat u helemaal niets ontvangt. Gaat uw voorkeur uit naar verkopen? Dan bent u altijd verzekerd van een bepaald ontvangen bedrag.
 • Tijdsbesparing. Administratief werk om de klant te waarschuwen en stress zijn vervelende bijkomende zaken als een klant niet betaalt. Als een koper de onbetaalde nota overneemt dan hebt u hier geen last meer van en ontstaat meer tijd voor belangrijkere zaken.
 • Besparing incassokosten. U hebt niet te maken met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het incasso of een gerechtelijk inningsproces.

Nadelen

Zoals altijd brengt het verkopen van vorderingen naast voordelen ook nadelen met zich mee. U mist door het verkopen van de vordering een gedeelte van het opstaande bedrag bij de klant. Dit moet u afboeken als verlies. Daarnaast hebt u geen invloed op de manier waarop de koper de openstaande nota’s zal proberen te innen. Doet het bureau dit op een vervelende manier? Dan is het mogelijk dat dit de klantrelatie verstoort waardoor u de klant kwijtraakt. Daarnaast ontvangt u altijd een lager bedrag bij de verkoop dan het bedrag wat u bij de klant in rekening had gebracht.

BTW oninbare vorderingen terugvragen

Heeft uw klant een factuur niet (volledig) betaald en weet u zeker dat dit ook niet meer gaat gebeuren? Dan is het mogelijk om de BTW welke u over deze oninbare vordering hebt betaald terug te vragen. U hebt deze betaling immers niet ontvangen waardoor u voor niets btw hebt betaald. U vraagt dit terug door het BTW-bedrag op te nemen als negatieve omzet of als aftrekbare voorbelasting bij de aangifte. Het is pas mogelijk om dit bedrag terug te vragen op het moment dat u zeker weet dat de vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Vorderingen worden 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum oninbaar, of 30 dagen na de ontvangst van de factuur als er geen betalingstermijn is vastgelegd.

Vrijblijvende offertes

Niet betalende klanten zijn ontzettend vervelend en het is vanzelfsprekend dat u hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor wilt. Eén van de vele professionele incassobureaus kan u hierbij helpen. Bent u op zoek naar incassobureaus of een deurwaarder in Den Haag? Ons netwerk bestaat uit meerdere incassobedrijven in heel Nederland. Er is dus ook altijd iemand beschikbaar in Den Haag of in de omgeving van Den Haag. Laat uw gegevens vrijblijvend achter het contactformulier. Wij sturen u gratis een aantal (max. 5) offertes toe welke u met elkaar kunt vergelijken.


Klanten over Incassobureau Pro

 • klantenreview incassobureau-pro saskia
  Ik zat een beetje in een lastig parket omdat sommige van mijn klanten niet op tijd betaalden. Aan de andere kant is mijn bedrijf afhankelijk van deze klanten, om de goede klantrelatie in stand te houden heb ik via deze website een incassobureau ingeschakeld.
  Saskia Peeters
 • klantenbeoordeling incassobureau-pro
  Ik heb het debiteurenbeheer van mijn bedrijf ondergebracht bij Incassobureau Pro. In samenspraak een deel van mijn taken uit handen gegeven. Ik heb nu meer tijd voor belangrijke zaken. De wekelijkse terugkoppeling vind ik erg prettig, ik zou deze dienst zeker bij anderen aanbevelen!
  Ruud Storm
 • klantenreview incassobureau-pro wilma
  Ik verhuur diverse woningen en er waren enkele huurders met meerdere maanden huurachterstand. Via internet deze website gevonden en overgegaan tot actie. De incasso opdrachten zijn goed en snel afgehandeld. Goede communicatie en een duidelijk strijdplan.
  Wilma de Boer


Veelgestelde vragen

Wat zijn wanbetalers?

U kent het vast: een persoon of bedrijf maakt gebruikt van uw product of dienst, zonder ervoor te betalen. Zorgverzekeringen trekken de grens bij zes maanden. Betaalt u na zes maanden nog niet? Dan melden ze u aan bij het Zorginstituut als wanbetaler. Natuurlijk kan iemand vergeten te betalen, maar laksheid en opzet (fraude) is helaas ook vaak een reden van de wanbetaler. Het is belangrijk om snel te schakelen: bedrijven die pas na een jaar (of langer) een incassobureau inschakelen hebben een kleine kans van slagen.

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een officiële mededeling waarin de schuldeiser de schuldenaar (debiteur) verzoekt om de verplichting na te komen. Deze verplichting bestaat vaak uit het betalen van een openstaande factuur. De eerste aanmaning heeft vaak een vriendelijke toon, de daaropvolgende aanmaning heeft een strengere toon en bevat vaak een waarschuwing. De waarschuwing bestaat uit het feit dat als men niet betaalt er een incassobureau wordt ingeschakeld. Een dergelijke aanmaning is wettelijk verplicht, voordat u een incassobureau uit Den Haag mag inschakelen.


Wat is een vordering?

Een vordering is in feite een schuld. Iemand, of een bedrijf, eist iets van een ander. Dit kunnen bijvoorbeeld goederen zijn of financiële middelen. Bij bedrijven is een vordering vaak een openstaande factuur. Hierop staan alle afspraken die destijds zijn gemaakt. De vordering is pas rechtsgeldig als het document aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet er een btw-nummer op staan, net als beide bedrijfsnamen. Daarnaast moet de afspraak wederzijds zijn gemaakt. Hulp nodig in Den Haag bij uw vordering? Wij helpen u graag!

Wat zijn incassokosten?

De incassokosten bestaan uit alle kosten die het incassobureau uit Den Haag maakt om een vordering te innen. Deze incassokosten mogen (onder bepaalde voorwaarden) worden doorberekend aan de debiteur. Er zijn een aantal verplichte stappen u als ondernemer eerst moet doorlopen. Zo moet er een aanmaning zijn verstuurd met een minimale betalingstermijn van 14 dagen. Er bestaat een wet die de hoogte van de incassokosten reguleert. Dit varieert van 0,5% tot en met 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €40,-.


Wat is een buitengerechtelijke incasso?

De buitengerechtelijke incasso bestaat uit alle activiteiten die u, en het incassobureau, ondernemen om de vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter. Het incassobureau heeft diverse malen contact met de debiteur om hem/haar over te halen om te betalen. Dit kan telefonisch of via een aanmaning. Maatwerk, klantbehoud, en het verdiepen in de debiteur is hierbij van belang. Eventuele buitengerechtelijke kosten (door het incassobureau) worden doorberekend aan de debiteur. Wacht nooit te lang voordat u een buitengerechtelijke incasso begint: adequaat handelen is essentieel.

Wat is een juridische incasso?

De juridische incasso komt als laatste aan bod. U heeft er dan zelf al alles aan gedaan om de wanbetaler te laten betalen. Zo hebt u meerdere telefoontjes gepleegd en diverse aanmaningen verstuurd. Ook het incassobureau heeft er werk van gemaakt. Helaas zonder resultaat. De laatste mogelijkheid is dan om naar de rechter te stappen. De wanbetaler krijgt in de juridische incasso bericht dat hij/zij binnenkort een dagvaarding kan verwachten van de deurwaarder. Zo is de schuldenaar officieel op de hoogte gesteld dat de rechtbank wordt ingeschakeld.


Wat zijn dubieuze debiteuren?

Dubieuze debiteuren zijn klanten waarbij nota’s al zo lang openstaat dat het niet zeker is of hij of zij in de toekomst deze nota’s nog zal gaan betalen. Of u van dubieuze debiteuren kunt spreken hangt af van een aantal factoren waaronder de werkzame branche en bepaalde feiten. Het is in ieder geval een voorwaarde dat de betalingstermijn is verstreken, dat meerdere aanmaningen zijn verstuurd en dat ook een incassobureau niet heeft kunnen helpen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een faillissement.

Wanneer een deurwaarder inschakelen?

Heeft een incassobureau niet het gewenste effect op een wanbetaler gehad? Dan biedt een deurwaarder wellicht uitkomst. Een deurwaarder mag wettelijk gezien meer doen dan incassobureaus. Denk hierbij aan het in beslag nemen van goederen of inkomen. Een incassobureau kan voor u een deurwaarder inschakelen om ervoor te zorgen dat u alsnog krijgt waar u recht op hebt. Het is ook mogelijk om als particulier een deurwaarder in te schakelen als u bijvoorbeeld te maken hebt met een niet betalende koper.


Maak gebruik van de service van Incassobureau Pro en pak wanbetalers aan! Effectieve methoden, no-cure, no-pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Onze werkwijze

De meeste bedrijven komen bij ons terecht omdat er diensten of goederen zijn geleverd maar er niet wordt betaald, ondanks dat er meerdere sommaties zijn verstuurd. Op zo’n moment is het zaak om adequaat te handelen en is het verstandig om een incassobureau in te schakelen. In de onderstaande drie stappen leest u wat u van onze dienstverlening mag verwachten.

 • Vraag een gratis en zonder verplichtingen een offerte aan door het contactformulier op deze pagina in te vullen. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 • Vergelijk incassobureaus. Na uw aanvraag zorgen wij voor een verdere afhandeling, u ontvangt spoedig diverse aanbiedingen van incasso-experts uit Den Haag en omgeving.
 • Een keuze maken. Kies de beste aanbieding en bespaar tot 35% op uw investering. Na uw goedkeuring nemen wij het incassotraject u volledig uit handen.

Indien de aanbiedingen niet naar tevredenheid zijn dan bent u vrij om te doen en te laten wat u wilt met de offertes. De service is geheel kosteloos en vrijblijvend.


Landelijk netwerk

Incassobureau Pro bestaat uit een netwerk van diverse erkende incassobureaus door het gehele land, inclusief Den Haag. Dit biedt u het voordeel dat wij al uw incassozaken voor u uit handen kunnen nemen. De afgelopen jaren is ons netwerk behoorlijk uitgebreid met gerenommeerde en bevlogen incassospecialisten. Wij werken niet louter in Den Haag, maar zijn operatief vanaf meer dan 300 locaties door het gehele land. Hierdoor bevinden wij ons dus altijd bij u in de buurt, in iedere provincie staat ons team voor u klaar.

Vestigingen

Een van de redenen waarom wij u snel kunnen helpen, is dat wij actief zijn vanaf meer dan 300 vestigingen door het gehele land. Wij zijn niet alleen in Den Haag actief, maar in de gehele provincie. Onderstaand een overzicht van de plaatsen bij u uit de provincie waar de gelieerde incassospecialist de meeste opdrachten uitvoert.

Alphen ad Rijn | Barendrecht | Capelle ad IJssel | Delft | Den Haag | Dordrecht | Gouda | Hellevoetsluis | Katwijk | Leiden | Ridderkerk | Rijswijk | Rotterdam | Schiedam | Spijkenisse | Vlaardingen

Vrijblijvend kennis maken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem via het contactformulier contact met ons op.