Op zoek naar een vakkundig incassobureau in Rijswijk?

Vergelijk vrijblijvend en kosteloos meerdere incassobureaus en deurwaarders. Vraag diverse offertes aan!

Incassobureau Rijswijk

Incassobureau Rijswijk

In het bedrijfsleven is er helaas vaak sprake van wanbetaling bij geleverde diensten. Het is in zo’n geval verstandig om een incassobureau in te schakelen. Incassospecialisten kunnen u zowel van professioneel advies dienen over de mogelijkheden, als het daadwerkelijke incasso traject starten. Bij Incassobureau Pro beginnen wij altijd met een minnelijke incasso, waarna wij eventueel overgaan tot een gerechtelijke zaak met de inzet van een deurwaarder. Bij ons bedrijf in Rijswijk werken diverse specialisten op basis van een no cure no pay principe, wat er op neer komt dat u alleen de rechtskosten betaalt als u het achterstallige bedrag heeft gekregen. Wilt u meer weten over de methode waarmee wij te werk gaan? Vraag dan vandaag nog een vrijblijvend diverse offertes aan, of bel 088 444 7676. Wij helpen u graag verder.

Werkwijze van een incassobureau

Wij hebben hierboven al het traject van een incassobureau uitgelegd. Toch is het afhankelijk van het incassobureau waar u zich aanmeldt wat de exacte werkwijze is. Zo is een bepaald bureau gespecialiseerd in het helpen van verhuurders met hun incasso, terwijl een ander incassobureau zich richt op het verhalen van achterstallige betalingen voor eigenaars van midden- en kleinbedrijven. Elk incassobureau en gerechtsdeurwaarder zal echter werken binnen de regels die werden opgesteld in de Wet Incasso Kosten, en naar de voorwaarden die u als schuldeiser stelt.

Voor bedrijven en particulieren

Hoewel meestal bedrijven de hulp van ons incassobureau in Rijswijk inroepen, is het ook bij particulieren mogelijk om een incassoprocedure op te starten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in het geval van wanbetaling bij huurders, of wanneer u een tijdelijke lening heeft uitgegeven. Wilt u weten in hoeverre u van onze diensten gebruik kunt maken als particulier, of welke tarieven wij hanteren? Neem dan contact met ons op. Wij zien u graag bij een vrijblijvend intakegesprek.

Hoe verloopt het incassotraject?

Een incassotraject kan pas door ons incassobureau in Rijswijk gestart worden als u uw klanten genoeg tijd heeft gegeven om de achterstallige rekeningen te betalen, en u hen minimaal één aanmaning met veertien dagen betalingstermijn heeft toegestuurd. Is dit het geval? Dan kunnen wij het proces beginnen. Wij starten met het vorderen van het geld door middel van brieven, telefonisch contact, mails en sms berichten. Op deze wijze blijft er continu druk staan op de wanbetalers. Wanneer wij er middels een deurwaarder achter komen dat een klant wel wil, maar niet kan betalen, dan zullen wij in overleg met u een betalingsregeling afspreken. Na 45 dagen is het eerste incassotraject. Heeft de klant uit Rijswijk nog steeds niet betaald? Dan kunnen wij samen met u kijken naar de vervolgstappen, bijvoorbeeld de inzet van een rechter of gerechtsdeurwaarder.

Op zoek naar een incassobureau in Rijswijk? Bij Incassobureau Pro werken onze gespecialiseerde medewerkers graag met u samen om uw recht te behalen. Zowel een minnelijke als gerechtelijke procedure, inclusief de inzet van een deurwaarder, is mogelijk.

gerechtelijke incasso Rijswijk

Gerechtelijke en minnelijke incasso

Vrijwel elke incassozaak begint met een minnelijke incasso. Bij een minnelijk traject zal een incassobureau uit Rijswijk uw debiteuren aanmanen zonder tussenkomst van een rechter. Het gaat dan om incasso werkzaamheden als het versturen van aanmaningen en het per mail of telefoon aanmanen van de debiteur. Heeft de minnelijke incasso geen effect? Dan kijken wij samen met u of u een juridische procedure aan wilt gaan. Bij een gerechtelijke incasso zal een rechter uit Rijswijk zich over de zaak buigen, en zal een deurwaarder worden ingezet om de debiteuren te dagvaarden. Het gerechtelijke incasso proces zal vervolgens uitmonden in een gerechtelijk vonnis.

Focus op rendement

Wij begrijpen dat u zo weinig mogelijk geld wilt besteden aan het vorderen van debiteuren en het afhandelen van incassozaken. Daarom is een medewerker van ons incassobureau in Rijswijk sterk gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Dit houdt onder meer in dat zij de focus leggen op het behalen van resultaat tijdens de minnelijke incasso, zonder tussenkomst van een deurwaarder. Het voorkomen van een juridische procedure resulteert in een besparing op onnodige proces- en executiekosten. Daarnaast kan een minnelijke incasso tevens gedwongen ontruimingen voorkomen, dit betekent geen financieel, maar wel een sociaal rendement.

Gerechtsdeurwaarder Rijswijk

Gerechtsdeurwaarder Rijswijk

Een gerechtsdeurwaarder is feitelijk een deurwaarder met extra juridische maatregelen. Een gerechtsdeurwaarder voert in principe hetzelfde werk uit als een deurwaarder, maar heeft hiervoor meerdere middelen ter beschikking. Een gerechtsdeurwaarder verschijnt bij rechtszaken en stelt dagvaardingen op. Daarnaast kan hij beslag leggen op goederen. Komt u in contact met een gerechtsdeurwaarder? Dan raden wij aan om de aangegeven dagvaarding aan te nemen, en zo snel mogelijk het schuldige bedrag af te betalen. De deurwaarder zal graag samen met u kijken naar een mogelijke betalingsregeling.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Wanneer u een incassobureau uit Rijswijk inzet om uw wanbetalers te benaderen, dan zult u profiteren van een professionele afhandeling van de procedure. Een tweede voordeel is dat de relatie tussen u en uw klanten gelijk blijft. Zij zullen nooit constant met u als geldeiser worden geconfronteerd, en u kunt na de afhandeling van het proces weer op dezelfde voet met de klanten verder. Bent u benieuwd waarmee wij u als incassobureau uit Rijswijk kunnen helpen? Neem dan contact met ons op, of maak een afspraak en ontvang een vrijblijvend intakegesprek.Incassobureau no-cure, no-pay Rijswijk

No cure, no pay

Sinds 2014 is het bij een incassobureau uit Rijswijk mogelijk om te werken op basis van een no cure no pay principe. Dit betekent dat u pas hoeft te betalen wanneer u het geld van uw wanbetalers hebt ontvangen. Zijn wij niet in staat om het geld te vorderen? Dan hoeft u het incassobureau uit Rijswijk ook niet te betalen. Is het gekomen tot een juridische procedure, dan kunt u een deel van de onkosten bovendien verhalen op de tegenpartij. Het no cure no pay principe is aantrekkelijk, omdat u dus minder risico loopt.

Wet incasso kosten (WIK)

De Wet Incasso kosten (ook wel WIK genoemd), is de wet waarin de regelgeving rondom incasso werden opgesteld. Dit gaat onder andere over de onkosten die een incassobureau mag rekenen, wanneer zij een schuldeiser helpen bij het incassotraject. In 2012 werden deze kosten aangepast. Er is toen bepaald dat bij de eerste €2500,- de incassokosten 15% van de hoofdsom van de vordering mogen vormen. Bij de volgende €2500,- is dat 10%. Het bedrag loopt per €2500,- verder af.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Bent u de eigenaar van een bedrijf in Rijswijk? Dan zijn er naast de standaard bedrijfsbezigheden vele financiële zaken die u dient af te handelen. Deze financiële beslommeringen vormen bij sommige mensen een grote barrière in het werk, en kunnen een groot deel van de tijd opslokken. Daarom kunt u bij ons incassobureau in Rijswijk terecht om uw debiteurenbeheer over te dragen. Wij versturen facturen, houden betalingen in de gaten en registeren de gegevens van uw debiteuren. Uw debiteurenbeheer is bij ons in goede handen.

Loonbeslag

Wanneer er door een deurwaarder beslag is gelegd op het salaris of de uitkering van een schuldenaar, dan wordt dit aangegeven met de term loonbeslag. Dit loonbeslag wordt direct bij de uitkerende instantie of de wetgever ingesteld. Hoe hoog dit loonbeslag is, is afhankelijk van de beslagvrije voet. De werkgever of uitkerende instantie heeft de wettelijke plicht te voldoen aan het loonbeslag. Zij helpen bovendien de gerechtsdeurwaarder door een uitgebreid formulier over het inkomen van de schuldenaar in te vullen.


Beslaglegging inboedel

Naast het loonbeslag is een beslaglegging op de inboedel tevens mogelijk. De voorwaarden van deze beslaglegging werden al in 1838 bepaald, en worden aangevuld door diverse wetten zoals de WMO-voorzieningen. Tijdens de beslaglegging op de inboedel mag de deurwaarder geen bedden en beddengoed meenemen, moeten de kleren die men aanheeft achterblijven en ook genoeg eten en drinken voor een maand voor het hele gezin. Dit betekent bijvoorbeeld dat de deurwaarder de koelkast wel mee mag nemen tijdens de beslaglegging, maar de inhoud moet achterlaten.

Beslagvrije voet

Bij een incasso hebben schuldenaren wel enige rechten. Eén daarvan is de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het (minimum)bedrag dat het levensonderhoud van de schuldenaar moet bekostigen. Zaken die hieronder vallen: huur, ziektekostenverzekering en eten en drinken. Bij de bepaling van de beslagvrije voet kijkt men onder andere naar de burgerlijke status, en de extra inkomen zoals een vakantietoeslag, een bonus en een eventuele dertiende maand. Wanneer iemand onkostenvergoedingen krijgt, dan worden deze nooit meegerekend omdat deze per maand variëren.


Klanten over Incassobureau Pro

 • klantenreview incassobureau-pro wilma
  Ik verhuur diverse woningen en er waren enkele huurders met meerdere maanden huurachterstand. Via internet deze website gevonden en overgegaan tot actie. De incasso opdrachten zijn goed en snel afgehandeld. Goede communicatie en een duidelijk strijdplan.
  Wilma de Boer
 • klantenreview incassobureau-pro saskia
  Ik zat een beetje in een lastig parket omdat sommige van mijn klanten niet op tijd betaalden. Aan de andere kant is mijn bedrijf afhankelijk van deze klanten, om de goede klantrelatie in stand te houden heb ik via deze website een incassobureau ingeschakeld.
  Saskia Peeters
 • klantenbeoordeling incassobureau-pro
  Ik heb het debiteurenbeheer van mijn bedrijf ondergebracht bij Incassobureau Pro. In samenspraak een deel van mijn taken uit handen gegeven. Ik heb nu meer tijd voor belangrijke zaken. De wekelijkse terugkoppeling vind ik erg prettig, ik zou deze dienst zeker bij anderen aanbevelen!
  Ruud Storm


Veelgestelde vragen


Wat zijn wanbetalers?

Iemand wordt bestempeld als wanbetaler wanneer het persoon of bedrijf gebruik maakt van een dienst of product, zonder daarvoor te betalen. Is iemand die te laat betaalt ook een wanbetaler? Ja, zorgverzekeraars trekken een grens bij zes maanden. Na die zes maanden wordt men aangemeld als wanbetaler bij het Zorginstituut. Het treffen van een betalingsregeling voorkomt dit. Het kan voorkomen dat de debiteur het openstaande bedrag niet kan betalen, maar laksheid is tevens vaak aan de orde. Daarnaast kan er sprake zijn van oplichting.

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een brief waarin u de debiteur verzoekt om de niet-betaalde factuur te voldoen. De eerste aanmaning heeft vaak een vriendelijke toon waarin wordt verzocht om te betalen. Nog steeds geen betaling? Dan verstuurt men vaak nog één of twee brieven, met een strengere toon en eventueel een waarschuwing. Er staat dus in dat als er nog niet wordt betaald, de vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau. Dat brengt voor de debiteur extra onkosten met zich mee.


Wat is een vordering?

Vordering is een term die wordt gebruikt als een product of dienst nog niet is betaalt. Een bedrijf mag dan na levering het verschuldigde bedrag vorderen. Het betekent dus in feite het opeisen van het verschuldigde bedrag. In het bedrijfsleven spreekt men in plaats van een vordering vaak over openstaande facturen. De factuur moet voldoen aan een aantal eisen, voordat het rechtsgeldig is. Denk aan de vermelding van het btw-nummer en de bedrijfsnamen. Daarnaast moet de afspraak wederzijds zijn gemaakt.

Wat zijn incassokosten?

Betaalt de debiteur de rekening niet en moet u onkosten maken om de vordering te innen? Dan mag u een extra bedrag in rekening brengen. Deze kosten vormen de incassokosten. Deze incassokosten worden tevens administratie-, bureau-, aanmaan- en buitengerechtelijke kosten genoemd. De maximale hoogte van deze incassokosten hangt af van het opstaande bedrag. Wel geldt er een minimumbedrag van €40,-. De hoogte van de incassokosten varieert tussen de 0,5% en 15% van het openstaande bedrag, met een maximum van €6.775,-.


Wat is een buitengerechtelijke incasso?

Met buitengerechtelijke incasso bedoelen we alle activiteiten om het geldbedrag te incasseren, zonder dat men de rechter inschakelt. Dit is in feite de eerste fase nadat u er zelf alles aan gedaan heeft om de debiteur de betaling te laten voldoen. U heeft diverse keren contact gezocht met de debiteur en de betalingsherinneringen zijn verstuurd. Helaas heeft het geen effect gehad, dus u besluit een incassobureau uit Rijswijk in te schakelen. Dit vervolgtraject noemt men een buitengerechtelijke incasso.

Wat is een juridische incasso?

De juridische incasso komt na de minnelijke fase. De debiteur krijgt dan bericht dat hij binnenkort een dagvaarding kan verwachting en krijgt nog één keer de kans om alsnog de betaling te voldoen. Het incassobureau schakelt vervolgens de rechtbank in. Zo realiseert men een gedwongen betaling. Men selecteert de correcte rechter en de locatie van het geding. De deurwaarder bezorgt een dagvaarding aan de schuldenaar en brengt de debiteur zo op de hoogte dat de rechtbank wordt ingeschakeld.


Onze werkwijze

De meeste bedrijven komen bij ons terecht omdat er een dienst of product is geleverd maar er niet is betaald, ondanks dat er meerdere sommaties zijn verstuurd. Op zo’n moment is het zaak om adequaat te handelen en is het verstandig om een Incassobureau in te schakelen. In de onderstaande drie stappen leest u wat u van onze dienstverlening mag verwachten.

 • Vraag een gratis en zonder verplichtingen een offerte aan door het contactformulier op deze pagina in te vullen. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 • Vergelijk incassobureaus. Na uw aanvraag zorgen wij voor een verdere afhandeling, u ontvangt spoedig diverse aanbiedingen van incasso experts uit Rijswijk en omgeving.
 • Een keuze maken. Kies de beste aanbieding en bespaar tot 35% op uw investering. Na uw goedkeuring nemen wij het incassotraject u volledig uit handen.
 • Snel en vrijblijvend contact? Bel 088 444 7676

Is de aanbieding niet naar tevredenheid? Dan bent u vrij om te doen en te laten wat u wilt met de offertes. De service is geheel kosteloos en vrijblijvend.


Vrijblijvend kennis maken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem telefonisch, of via het contactformulier contact met ons op


Landelijk netwerk

Incassobureau Pro bestaat uit een netwerk van diverse erkende incassobureaus (inclusief deurwaarder) door het gehele land. Dit biedt u het voordeel dat wij al uw incassozaken in Rijswijk voor u uit handen kunnen nemen. Wij zijn klein begonnen en hebben ons netwerk in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid met gerenommeerde en bevlogen incasso specialisten. Wij werken niet louter in Rijswijk, maar zijn operatief vanaf meer dan 300 locaties door het gehele land. Hierdoor bevinden wij ons dus altijd bij u in de buurt, in iedere provincie staat ons team voor u klaar.

Vestigingen

Een van de redenen waarom wij u snel kunnen helpen is dat wij actief zijn vanaf meer dan 300 vestigingen door het gehele land. Wij zijn niet alleen in Rijswijk actief, maar in de gehele provincie. Onderstaand een overzicht van de plaatsen bij u uit de provincie waar de gelieerde incassospecialist de meeste opdrachten uitvoert.

Alphen ad Rijn | Barendrecht | Capelle ad IJssel | Delft | Den Haag | Dordrecht | Gouda | Hellevoetsluis | Katwijk | Leiden | Ridderkerk | Rijswijk | Rotterdam | Schiedam | Spijkenisse | Vlaardingen
Maak gebruik van de service van Incassobureau Pro en pak wanbetalers aan! Effectieve methoden, no-cure, no-pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.