Op zoek naar een vakkundig incassobureau in Almere?

Vergelijk vrijblijvend en kosteloos meerdere incassobureaus en deurwaarders. Vraag diverse offertes aan!

Incassobureau Almere

Incassobureau Almere

Bent u op zoek naar een goed incassobureau of deurwaarder in Almere? Dan bent u hier aan het juiste adres, want Incassobureau Pro werkt samen met de beste specialisten bij u in de buurt. Ieder aangesloten incassobureau hanteert de hoogste standaarden wat betreft het innen van een incasso. Op deze wijze geniet u als ondernemer van rekeningen die wél betaald worden. De minnelijke- of gerechtsdeurwaarder helpt u graag. Is het resultaat niet gewenst? Dan betaalt u niets. Neem vrijblijvend contact met ons op via het formulier, of bel 088 444 7676. Wij helpen u graag verder.

Werkwijze van een incassobureau

Wanneer u contact opneemt met een incassobureau uit Almere dan zal er altijd eerst met u in gesprek worden gegaan om te kijken of het noodzakelijk is dat u hulp ondervangt bij een incassotraject. Zo kan een incassobureau u pas helpen wanneer u een schuldenaar al een eerste aanmaning heeft gegeven en de kans heeft gegeven om dit bedrag te betalen. Vervolgens zal het bureau de opdracht aannemen en een traject met u ingaan dat past binnen de regels van de Wet Incasso Kosten.

Voor bedrijven en particulieren

Veel mensen denken dat het onmogelijk is om als particulier een incassotraject te starten. Er is echter geen wettelijke restrictie op het inzetten van een incassobureau. Bent u als particulier de verhuurder van een studentenwoning, of hebt u geld geleend aan een vriend (en hebt u hier bewijs van?), dan kunt u ons vragen de incassozaak te regelen. Neem contact op met ons bedrijf in Almere via het contactformulier. Wij helpen u graag.

Hoe verloopt het incassotraject?

Een incassotraject heeft verschillende fasen. Het begint met het versturen van een laatste aanmaning, waarbij geen extra incassokosten komen kijken. Reageert de debiteur niet? Dan zal het minnelijke (of buitengerechtelijke) incassoproces worden gestart. Het incassobureau uit Almere maakt vanaf dit moment een dossier aan, en zal ook een extra geldbedrag in rekening brengen. Heeft het buitengerechtelijke proces geen resultaat? Dan kan ook nog een gerechtelijk traject worden ingezet. Dit moet de benadeelde in de situatie zelf bepalen, omdat het eventueel extra kosten met zich meebrengt.

Kosteloos adviesgesprek

Bent u geïnteresseerd in deze service, dan kan u contact opnemen via het contactformulier. Wij zorgen er vervolgens voor dat u offertes ontvangt van vijf partijen in Almere. Door te vergelijken bespaart u op de totale kosten van een deurwaarder. Bij ieder incassobureau in Almere kunt u vervolgens een kosteloos adviesgesprek aanvragen.

Op zoek naar een incassobureau in Almere? Bij Incassobureau Pro werken onze gespecialiseerde medewerkers graag met u samen om uw recht te behalen. Zowel een minnelijke als gerechtelijke procedure, inclusief de inzet van een deurwaarder, is mogelijk.

gerechtelijke incasso Almere

Gerechtelijke en minnelijke incasso

U kunt kiezen voor zowel een minnelijke als een rechtsaanpak in Almere. Bij die eerstgenoemde benadering staat centraal dat op een vriendelijke, klantgerechte wijze gezocht wordt naar een oplossing voor uw financiële probleem. Het incassobureau benadert de debiteuren zonder meteen te dreigen met beslaglegging of een juridisch traject. In het geval dat wij een gerechtsdeurwaarder moeten sturen tijdens het incassotraject, schakelen we wél het gerecht in. Dit is minder goed voor de band tussen debiteur en opdrachtgever, en het is daarom ook een uiterste optie.

Gerechtsdeurwaarder Almere

Is het onmogelijk om er via de reguliere weg uit te komen, dan kan een gerechtsdeurwaarder uitkomst bieden. Deze deurwaarder beschikt namelijk over juridische middelen om de debiteur de incasso te laten voldoen. Hij of zij voert de wet uit en is dan ook ambtenaar. Kortom: u heeft een poot om op te staan!

Gerechtsdeurwaarder Almere

Focus op rendement

Wij begrijpen dat u geen extra geld wilt spenderen aan de incasso’s van achterstallige bedragen. Hoewel wij nooit kunnen garanderen dat u geen enkele kosten heeft door het incassotraject, zorgen wij wel voor een zo hoog mogelijk rendement. Dit betekent dat wij onze focus leggen op het behalen van resultaten uit de minnelijke incasso, waarbij er geen deurwaarder hoeft te worden ingezet. Doordat de gerechtelijke procedure met gerechtsdeurwaarder wordt voorkomen, bespaart u aanzienlijk op de totaalprijs.

Uw goede klantrelatie blijft in stand

Door tijdens het proces bij de minnelijke incasso te blijven, zorgt u naast het hogere rendement, enigszins voor het behoud van de klantrelatie. Uw klanten in Almere zullen hierdoor niet in de schuldsanering terechtkomen, en dat zal u in dank worden afgenomen. Daarnaast scheelt het inzetten van het incassobureau uit Almere ook in de klantrelatie, doordat zij nooit direct met u worden geconfronteerd tijdens de situatie. Zo kunt u na het proces op dezelfde voet verder gaan, mits u dit natuurlijk wilt.Incassobureau no-cure, no-pay Almere

No cure, no pay

Wij werken volgens een zogeheten no cure, no pay methode. Dat houdt in dat u niets hoeft te betalen indien de deurwaarder niet zorgt voor het beoogde effect. Wij staan er vanzelfsprekend voor in dat een incassotraject succesvol wordt, maar mocht dit niet het geval blijken op het einde van het proces, dan zorgen wij ervoor dat de deurwaarder u geen geld kost. Zo garanderen we de veiligheid van het opereren met een gerechtsdeurwaarder of incassobureau, en kunt u vrijblijvend gebruik maken van ons kwaliteitswerk en betaalt u alleen als onze diensten toereikend zijn gebleken.

Wet incasso kosten (WIK)

De Wet Incasso Kosten is een wet die de regels aangeeft waaraan elk incassobureau uit Almere zich moet houden. Regels die hier onder andere instaan gaan over het maximale bedrag dat het incassobureau mag rekenen bij de incasso en de voorwaarden van het afhandelen van een incassoproces met een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder. Bent u benieuwd naar de inhoud van de WIK en hoe deze van toepassing is op uw situatie? De wet is online op diverse websites te vinden.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Voorkomen is altijd beter dan genezen, en daarom raden wij u ook aan te werken met een handig debiteurenbeheer. Ons incassobureau uit Almere regelt dan dat iedere incasso tijdig geïnd wordt en wij nemen u het werk graag uit handen. Zo voorkomt u tussenkomst van een deurwaarder of zelfs een gerechtsdeurwaarder.

Loonbeslag

Eén van de termen die vaak wordt toegepast bij incassosituaties is de term loonbeslag. Wanneer er sprake is van loonbeslag dan zal een deurwaarder namens de schuldeiser beslag leggen op het salaris of de uitkering van de schuldenaar. Dit loonbeslag wordt direct bij de uitkeerder of werkgever aangevraagd, zodat de schuldenaar hier niet meer bij kan. De deurwaarder kan hiervoor zowel executoriaal of conservatoir beslag leggen. In de eerste situatie is door de rechter al een vonnis gegeven over de beslaglegging.


Beslaglegging inboedel

Wanneer het loonbeslag ontoereikend is, dan kan er door de deurwaarder of gerechtsdeurwaarder ook over worden gegaan op de beslaglegging van de inboedel. De regels hiervoor staan al sinds 1838 vast in Nederland, en worden uitgebreid met diverse regels zoals de WMO-voorzieningen. Uitgezonderd van de beslaglegging zijn bed en beddengoed, de kleren die men aanheeft, eten en drinken voor een maand en eventuele gereedschappen van een ambachtsman. Meer weten? Wij informeren u graag verder.

Beslagvrije voet

De debiteur is nooit geheel zonder rechten. Eén van deze rechten staat bekend als de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bedrag dat de deurwaarder niet mag innen, in verband met het levensonderhoud van de schuldenaar. Binnen dit bedrag vallen onder andere de ziektekostenverzekering, huur en het maandelijkse eten en drinken. De beslagvrije voet is uiteraard wel een minimumbedrag. Het bepalen van de beslagvrije voet wordt gedaan door de deurwaarder die hiervoor informatie verzameld bij de werkgever van de debiteur.


Klanten over Incassobureau Pro

 • klantenreview incassobureau-pro wilma
  Ik verhuur diverse woningen en er waren enkele huurders met meerdere maanden huurachterstand. Via internet deze website gevonden en overgegaan tot actie. De incasso opdrachten zijn goed en snel afgehandeld. Goede communicatie en een duidelijk strijdplan.
  Wilma de Boer
 • klantenreview incassobureau-pro saskia
  Ik zat een beetje in een lastig parket omdat sommige van mijn klanten niet op tijd betaalden. Aan de andere kant is mijn bedrijf afhankelijk van deze klanten, om de goede klantrelatie in stand te houden heb ik via deze website een incassobureau ingeschakeld.
  Saskia Peeters
 • klantenbeoordeling incassobureau-pro
  Ik heb het debiteurenbeheer van mijn bedrijf ondergebracht bij Incassobureau Pro. In samenspraak een deel van mijn taken uit handen gegeven. Ik heb nu meer tijd voor belangrijke zaken. De wekelijkse terugkoppeling vind ik erg prettig, ik zou deze dienst zeker bij anderen aanbevelen!
  Ruud Storm


Veelgestelde vragen


Wat zijn wanbetalers?

Wanneer krijgt men het label ‘wanbetaler’? Een wanbetaler is iemand, of een bedrijf, die gebruikt maakt van uw dienst of product, zonder ervoor te betalen. Betaalt men meer dan zes maanden te laat? Ook dan wordt men (bij zorgverzekeringen bijvoorbeeld) bestempeld als wanbetaler. Sommige bedrijven betalen opzettelijk te laat om zo een rentevoordeel te creëren. Ook kan een particulier bijvoorbeeld niet in staat zijn om te betalen. Een betalingsregeling voorkomt deze problematiek. Een schatting is dat ongeveer 25% van de faillissementen een gevolg is van wanbetaling.

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een mededeling waarin de schuldeisen de schuldenaar (vriendelijk) verzoekt of sommeert om zijn verplichting na te komen. De verplichting betekent vaak een openstaande betaling, maar het kan ook zijn dat iemand een aanmaning krijgt om nog iets te doen. Er wordt alleen een aanmaning verstuurd als de betalingstermijn is verlopen. De schuldeiser heeft dan een opeisbare vordering. Advies is om eerst met een betalingsherinnering of telefoontjes te beginnen, voordat u overgaat tot een officiële aanmaning, met extra kosten voor de debiteur.


Wat is een vordering?

Het is in feite een schuld. In het document staat dat de schuldeiser uit Almere nog een bepaalde vergoeding krijgt van de schuldenaar. Een ander veelgebruikte term voor deze schuld is ‘openstaande factuur’. De ondernemer geeft dus aan dat de klant dient te betalen voor de geleverde diensten of producten. De factuur is pas rechtsgeldig als het voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo moet er altijd een geldig btw-nummer zijn vermeld. Daarnaast moeten beide bedrijfsnamen er op staan vermeld.

Wat zijn incassokosten?

Veel mensen zien de incassokosten als een soort straf: een boetesysteem die aan de orde komt wanneer iemand de rekeningen niet betaald. Wat echter vaak vergeten wordt is dat de schuldeiser ook daadwerkelijk kosten maakt om de vordering te incasseren. Zo loopt de schuldeiser bijvoorbeeld rente mis. De maximale hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de openstaande factuur. Het minimumbedrag bij incassokosten is €40,-. Het maximum aan incassokosten is € 6.775,-. De incassokosten variëren van 0,5% – 15% van het openstaande totaalbedrag.


Wat is een buitengerechtelijke incasso?

Tijdens de buitengerechtelijke incasso probeert het incassobureau de vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter. Een buitengerechtelijk incasso begint eigenlijk als u de zaak uit handen geeft aan een incassobureau. Het bureau zal er dan alles aan doen om, zonder tussenkomst van de rechter, de vordering te incasseren. Door meerdere aanmaningen te versturen en geregeld contact op te nemen zorgt het incassobureau uit Almere ervoor dat de betaling wordt voldaan. Eventueel wordt dit traject uitgebreid naar een juridische incasso.

Wat is een juridische incasso?

De juridische incasso is in feite het eindstation. De eerste fase is de buitengerechtelijke incasso. Hierbij draait het om het incasseren van het bedrag, zonder tussenkomst van de rechter. Werkt dat niet? Dan komt de juridische variant, inclusief deurwaarder, aan bod. Bij de juridische incasso krijgt de schuldenaar bericht dat hij binnenkort een dagvaarding van een deurwaarder kan verwachten. De debiteur moet dan voor de rechter verschijnen. De debiteur kan schriftelijk laten weten aan de rechter waarom hij/zij van mening is dat de vordering onterecht is.


Onze werkwijze

De meeste bedrijven komen bij ons terecht omdat er diensten of goederen zijn geleverd maar er niet wordt betaald, ondanks dat er meerdere sommaties zijn verstuurd. Op zo’n moment is het zaak om adequaat te handelen en is het verstandig om een incassobureau in te schakelen. In de onderstaande drie stappen leest u wat u van onze dienstverlening mag verwachten.

 • Vraag een gratis en zonder verplichtingen offertes aan door het contactformulier op deze pagina in te vullen. Geef een zo volledig mogelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 • Vergelijk incassobureaus. Na uw aanvraag zorgen wij voor een verdere afhandeling, u ontvangt spoedig diverse aanbiedingen van incasso experts uit Almere en omgeving.
 • Een keuze maken. Kies voor de beste aanbieding en bespaar tot 35% op uw investering. Na uw goedkeuring nemen wij het incassotraject u volledig uit handen.
 • Snel en vrijblijvend contact? Bel 088 444 7676

Indien de aanbiedingen niet naar tevredenheid zijn dan bent u vrij om te doen en te laten wat u wilt met de offertes. De service is geheel kosteloos en vrijblijvend.


Vrijblijvend kennis maken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem telefonisch, of via het contactformulier contact met ons op


Landelijk netwerk

Incassobureau Pro bestaat uit een netwerk van diverse erkende incassobureaus door het gehele land, inclusief Almere. Dit biedt u het voordeel dat wij al uw incassozaken uit handen kunnen nemen. Wij zijn klein begonnen en hebben ons netwerk in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid met gerenommeerde en bevlogen incassospecialisten. Wij werken niet louter in Almere, maar zijn operatief vanaf meer dan 300 locaties door het gehele land. Hierdoor bevinden wij ons dus altijd bij u in de buurt, in iedere provincie staat ons team voor u klaar.

Vestigingen

Eén van de redenen waarom wij u snel kunnen helpen is dat wij opereren vanaf meer dan 300 vestigingen door het gehele land. Wij zijn niet alleen in Almere actief, maar in de gehele provincie. Onderstaand een overzicht van de plaatsen bij u uit de provincie waar de gelieerde incassospecialist de meeste opdrachten uitvoert.

Almere | Dronten | Emmeloord | Lelystad | Urk | Zeewolde
Maak gebruik van de service van Incassobureau Pro en pak wanbetalers aan! Effectieve methoden, no-cure, no-pay mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.